Navigācijas ceļš

Par šo vietni

Vietni “Tava Eiropa” izveidojusi un uztur ES, lai jums palīdzētu ceļot, dzīvot un strādāt citās Eiropas valstīs , izvairoties no nevajadzīgām neērtībām un birokrātijas.

Šī vietne jums var nodarēt, ja vēlaties pārcelties uz ārzemēm, tur dzīvot, studēt, strādāt, iepirkties vai vienkārši doties ceļojumā. Tā var noderēt arī uzņēmumiem, kam ir darījumi ārzemēs.

As an EU national – or national of Iceland, Liechtenstein or Norway – you have certain rights in these areas. Tomēr ir gadījumi, kad tās ne vienmēr ievēro, piemēram, ja valsts vēl nav pilnībā savos likumos pārņēmusi attiecīgo ES tiesību aktu.

Kāda informācija atrodama šajā vietnē?

Vietnē “Tava Eiropa” ir šādas ziņas:

Par kādām valstīm ir šī vietne un uz kādu valstu pilsoņiem tā attiecas

Šajā vietnē sniegtā informācija paredzēta galvenokārt ES pilsoņiem un viņu ģimenēm (tostarp ģimenes locekļiem, kas ir ārpussavienības valstu pilsoņi).

Vairumā gadījumu ES garantētās tiesības, kas aprakstītas šajā vietnē, ir spēkā visās ES dalībvalstīs, kā arī Islandē, Lihtenšteinā un Norvēģijā.

Dažos gadījumos ES garantētās tiesības ir spēkā arī Šveicē, tomēr ne vienmēr, jo Šveice ir apņēmusies ievērot dažus ES noteikumus, taču ne visus.

Katrā vietnes “Tava Eiropa” lapā ir precīzi norādīts, uz kādām valstīm un kuru valstu pilsoņiem attiecas tajā sniegtā informācija.

ES dalībvalstis ir šādas:

Austrija

Itālija

Polija

Beļģija

Kipra

Rumānija

Bulgārija

Latvija

Slovākija

Čehija

Lielbritānija

Slovēnija

Dānija

Lietuva

Somija

Francija

Luksemburga

Spānija

Grieķija

Malta

Ungārija

Igaunija

Nīderlande

Vācija

Īrija

Portugāle

Zviedrija

Vietnes autori

Vietnes “Tava Eiropa” satura autori ir Eiropas Komisijas attiecīgās struktūrvienības. Daļu satura sniegušas arī valstis, par kurām stāstīts šajā vietnē.

Viete iedalīta divās daļas:

Iedzīvotājiem paredzētajā daļā sniegti piemēri no ES pilsoņu reālās dzīves. Visi personvārdi ir izdomāti.

Valodas

Vietnē “Tava Eiropa” informācija piedāvāta visās ES oficiālajās valodās. Uzņēmumiem domātajā vietnes daļā tā pieejama arī norvēģiski.

Tomēr dažkārt zināma veida saturs, iespējams, vēl nav pieejams valodā, kurai dodat priekšroku jūs, jo tas vēl nav pārtulkots.

Kur vien iespējams, specifiskas ziņas ir sniegtas attiecīgās valsts oficiālajā(-ās) valodā(-ās) un angliski.

Eiropas Komisija neuzņemas atbildību par valodu režīmu ārējās tīmekļa vietnēs.

Saites uz vietni “Tava Eiropa”

Ja vēlaties izveidot saiti uz “Tava Eiropa”, jums jāievēro šādi noteikumi:

Mēs regulāri pārbaudām, vai saites, ko esat izveidojuši uz mūsu vietni, atbilst šiem noteikumiem.

Vietnes “Tava Eiropa” popularizēšana

Ja vēlaties reklamēt vietni “Tava Eiropa”, varat izmantot reklāmas materiālus vairākās valodās English (en) .

Personas datu aizsardzība

Vietnē “Tava Eiropa” tiek ievēroti lietotāju privātās dzīves un personas datu aizsardzības noteikumi, kas ir spēkā visā portālā “Europa”.

Ja lūgsiet palīdzību dienestiem, kas norādīti vietnē “Tava Eiropa”, jūs informēs par to, kāda ir šo dienestu politika attiecībā uz privātuma aizsardzību.