Pēdējā pārbaude: 04/01/2021

Bezdarbs un pabalsti

Vai jūs skar “Brexit”?

Šajā lapā izklāstītie noteikumi un nosacījumi joprojām attiecas uz ES pilsoņiem Apvienotajā Karalistē un Lielbritānijas pilsoņiem ES, ciktāl viņus aizsargā līgums par Apvienotās Karalistes izstāšanos ES.

Ja esat ieguvis tiesības sociālā nodrošinājuma jomā (kā tiesības uz veselības aprūpi, bezdarbnieka pabalstu, pensiju) pirms 2020. gada 31. decembra, Apvienotās Karalistes Izstāšanās līgums nosaka vispārīgos noteikumus par šo tiesību aizsardzību. Lasiet vairāk par ES pilsoņu tiesībām Apvienotajā Karalistēen.

Uzskatāt, ka jūsu tiesības saskaņā ar ES tiesību aktiem netiek ievērotas un jums ir vajadzīgs padoms? Sazinieties ar mūsu palīdzības dienestu.

Ja esat ES pilsonis Apvienotajā Karalistē, jums vispirms jāvēršas attiecīgajās Apvienotās Karalistes iestādēs. Ja problēmu neizdodas atrisināt, par jūsu tiesību pārkāpumiem varat ziņot Apvienotās Karalistes neatkarīgajai uzraudzības iestādeien

Esat Apvienotās Karalistes pilsonis kādā ES valstī un vēlaties iesniegt sūdzību? Varat to adresēt Eiropas Komisijai.

Dažādās ES valstīs sociālā nodrošināšana ir organizēta ļoti dažādi, un katra ES valsts veido savu sociālās nodrošināšanas sistēmu pēc saviem ieskatiem.

Tomēr ES noteikumi nosaka, no kuras valsts sociālās nodrošināšanas sistēmas jūs esat atkarīgs, kad ir iesaistītas vairākas valstis, piemēram, ja dzīvojat un strādājat citā ES valstī.

Plašāka informācija par šādiem jautājumiem:

Skatīt arī:

Kopīgot šo lapu: