Pēdējā pārbaude: 23/05/2022

Vienlīdzīga attieksme darbā

Jums kā ES pilsonim ir tiesības uz vienlīdzīgu attieksmi saistībā ar pieņemšanu darbā, darba apstākļiem, paaugstināšanu amatā, atalgojumu, profesionālo apmācību, aroda pensiju un atlaišanu. Diskriminācija darbavietā vecuma, dzimuma, invaliditātes, etniskās vai rasu izcelsmes, reliģijas vai pārliecības vai seksuālās orientācijas dēļ ir aizliegta visā ES gan publiskajā, gan privātajā sektorā.

Saistībā ar darba tiesībām, sociālajiem pabalstiem un piekļuvi publiskajiem nodarbinātības dienestiem attieksmei pret jums kā ES pilsoni ir jābūt tieši tādai pašai kā pret jūsu kolēģiem, kas ir attiecīgās valsts pilsoņi. Tomēr jūsu jaunā mītnesvalsts var nolemt pirmos 3 mēnešus, ko tur pavadāt, jums nepiešķirt tiesības uz ienākumu atbalstu vai citiem pabalstiem (piemēram, ja ierodaties kā sezonas strādnieks, nostrādājat vienu mēnesi un tad pieprasāt ienākumu atbalstu). Šīs tiesības jums var nepiešķirt pat ilgāk, ja valstī ierodaties kā darba meklētājs.

Pret kādiem diskriminācijas veidiem jūs esat aizsargāts

Pārbaudīt diskriminācijas veidus

Saprātīgi pielāgojumi

Ja jums ir invaliditāte, jūsu darbs vai darbavieta, iespējams, būs jāpielāgo, lai jūs varētu veikt savus darba pienākumus un pilnveidoties vai piedalīties apmācībā. Tādā gadījumā varat lūgt, lai jūsu darba devējs veic saprātīgus pielāgojumus un ņem vērā jūsu situāciju. Šādi pasākumi var attiekties uz visām ar darbu saistītām darbībām, sākot kandidatūras izvirzīšanas procedūru un beidzot ar darba apstākļiem, papildu pabalstiem un darba attiecību izbeigšanu.

Kā panākt, ka jūsu tiesības ievēro

Ja uzskatāt, ka esat ticis diskriminēts, varat vērsties līdztiesības sekmēšanas struktūrā en . Dažas no tām jums var vienkārši sniegt noderīgu informāciju par jūsu situāciju, savukārt citas var jums palīdzēt iesniegt sūdzību. Tās ar jūsu piekrišanu var pat iesniegt prasību kompetentajās tiesās.

Atkarībā no tā, kas noteikts valsts tiesību aktos, jūs varat būt tiesīgs saņemt kompensāciju, tikt atjaunots darbā vai arī darba devējam var tikt uzdots novērst diskrimināciju un nodrošināt saprātīgus pielāgojumus.

Lai saņemtu palīdzību un padomu, varat sazināties arī ar organizācijām, tādām kā arodbiedrības, NVO un advokāti.

Zemāk varat piekļūt informācijai par valstīm

Izvēlieties valsti

Lasiet arī citas sadaļas:

Saprātīgu pielāgojumu ieviešana praksē – daudzsološas prakses vadlīnijasAtidaryti kaip išorės nuorodą

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: