Pēdējā pārbaude: 13/07/2020

Pret visiem vienāda attieksme

Vai jūs skar “Brexit”?

Šajā lapā izklāstītie noteikumi ir spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim:

  • ja esat ES pilsonis, jums joprojām ir pilnībā pieejams Apvienotās Karalistes darba tirgus un jums joprojām ir visas darba ņēmēja tiesības, ko paredz ES regulējums;
  • ja esat Apvienotās Karalistes pilsonis, jums joprojām ir pilnībā pieejams ES darba tirgus un jums joprojām ir visas darba ņēmēja tiesības, ko paredz ES regulējums.

Ja jums radušās grūtības panākt, lai jūsu tiesības ievēro, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Jumskā ES pilsonim, kurš strādā citā ES valstī, un jūsu ģimenes locekļiem ir tiesības uz tādu pašu izturēšanos kā pret attiecīgās valsts pilsoņiem.

Tiesības un priekšrocības, kuras jūs baudāt uzņemošajā valstī var atšķirties no tām, kas ir nodrošinātas jūsu izcelsmes valstī.

Darba meklēšana: valstu nodarbinātības dienesti

Esat ES pilsonis un meklējat darbu citā ES dalībvalstī? Jums ir tiesības uz tādu pašu valsts nodarbinātības dienestu palīdzību kā šīs valsts pilsoņiem.

Sazinieties ar valstu nodarbinātības dienestiem.

Darba vietā

Ja esat ES pilsonis, pret jums ir jāizturas tieši tāpat kā pret jūsu kolēģiem, uzņemošās valsts pilsoņiem.

Tas jo īpaši attiecas uz:

Priekšrocības

Ja esat ES pilsonis, no pirmās darba dienas jūs uzņemošajā valstī jums ir tiesības uz tādām pašām priekšrocībām kā vietējiem darba ņēmējiem.

Šīs priekšrocības ne vienmēr ir tieši saistītas ar darbu: runa var būt par lētākām vilciena biļetēm, papildu pensijām, mācību stipendijām, bezdarbnieku pabalstiem jūsu bērniem, kas meklē savu pirmo darbu.

Varat prasīt arī nefinansiālu palīdzību, piemēram, mutisko tulkošanu tiesvedības laikā.

Ja esat ES pilsonis, jums ir arī tiesības uz priekšrocībām, kas darba ņēmējiem un viņu ģimenēm piešķirtas, lai dzīvotujūs uzņemošajā valstī.

Uzziniet vairāk par tiesībām sociālā nodrošinājuma jomā, jo īpaši par bezdarbnieka pabalstiem, ģimenes pabalstiem un pensijām.

Darba ņēmēji, kas regulāri šķērso robežu

Ja dzīvojat vienā valstī un strādājat citā, jūs iegūstat tiesības tur dzīvot arī tad, ja neesat šīs valsts pilsonis.

Ja strādājat aiz robežas, uzskatīs, ka jums ir pietiekami līdzekļu, lai uzturētu sevi.

Ja jums ir problēmas saņemt ar dzīvesvietu saistītus pabalstus, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

Piemērs no dzīves

Ziniet savas tiesības jūs uzņemošajā valstī

Rozita ir no Itālijas, bet dzīvo Francijā kopā ar vīru un saviem trim bērniem. Viņa vēlas saņemt vilciena biļeti nedēļai, mēnesim vai sezonai ar atlaidi, kas pienākas daudzbērnu ģimenēm, bet to viņai nedod tāpēc, ka ne viņa, ne viņas bērni nav Francijas pilsoņi.

Rozitai nevajadzētu samierināties un, ja vajadzīgs, būtu jālūdz palīdzība ES palīdzības dienestos. Jau no pirmās darba dienas visiem ES darba ņēmējiem, kuriem ir daudzbērnu ģimene (daudzās valstīs tās ir ģimenes ar triem vai vairākiem bērniem), ir tiesības uz lētākām vilciena biļetēm braukšanai valstī, kurā viņi strādā, — ja šādas atlaides pastāv un tiek piedāvātas attiecīgās valsts pilsoņiem.

Uzturēšanās ārvalstī pēc darba zaudēšanas

Ja pazaudējat darbu, kamēr dzīvojat citā ES valstī, varat turpināt dzīvot šajā valstī. Noskaidrojiet nosacījumus un formalitātes.

Ja lūkojat pēc plašākas informācijas un atbalsta, sazinieties ar iestādēm, kas atbild par vienādu attieksmien dažādās ES valstīs.

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Kopīgot šo lapu: