Paskutinį kartą tikrinta 2019-01-24

Vienodos sąlygos

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

Jei esate kitoje ES šalyje dirbantis ES pilietis, jums ir jūsų šeimai turi būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip tos šalies piliečiams.

Jūsų teisės ir socialinės garantijos priimančiojoje šalyje gali skirtis nuo jūsų šalies teisių ir socialinių garantijų.

Ieškant darbo: viešosios užimtumo tarnybos

Kaip kitoje ES šalyje darbo ieškantis ES pilietis turite teisę gauti tokios pačios pagalbos iš viešųjų užimtumo tarnybų kaip tos šalies piliečiai.

Kreipkitės į viešąsias užimtumo tarnybas.

Darbo vietoje

Kadangi esate ES pilietis, su jumis turi būti elgiamasi lygiai taip pat kaip ir su jūsų kolegomis, kurie yra priimančiosios šalies piliečiai.

Tai apima:

Socialinės garantijos

Kaip ES pilietis nuo pirmosios jūsų darbo (pagal sutartį arba savarankiškai) kitoje šalyje dienos turite teisę į tas pačias socialines garantijas, kaip dirbantys tos šalies piliečiai.

Tarp jų gali būti ir su darbu tiesiogiai nesusijusių privalumų – tai gali būti mažesnės traukinio bilietų kainos, papildomos pensijos, stipendijos, bedarbio pašalpos jūsų vaikams, kai jie pirmą kartą ieško darbo.

Taip pat galite turėti teisę į nefinansines privilegijas, pavyzdžiui, teisę į vertimo žodžiu paslaugas teismo proceso metu.

Kaip ES pilietis taip pat turėsite teisę į socialines garantijas, suteikiamas darbuotojams ir jų šeimos nariams už gyvenimą priimančiojoje šalyje.

Susipažinkite su išsamesne informacija apie jūsų socialinės apsaugos teises, įskaitant bedarbio pašalpas, išmokas šeimai ir pensijas.

Dirbti į kitą ES šalį važinėjantys asmenys

Jei gyvenate kitoje šalyje negu ta, kurioje dirbate, įgysite teisę joje gyventi net tuo atveju, jei nesate tos šalies pilietis.

Jei dirbate kitoje valstybėje, negu gyvenate, bus laikoma, kad turite pakankamai lėšų joje gyventi.

Jei jums kyla sunkumų prašant gyvenamosios vietos pagrindu teikiamų socialinių garantijų šalyje, kurioje gyvenate, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas .

Atsitikimas

Sužinokite, į kokias socialines garantijas ir lengvatas turite teisę savo naujojoje šalyje

Rosita kilusi iš Italijos, bet su savo sutuoktiniu ir 3 vaikais gyvena ir dirba Prancūzijoje. Ji paprašė didelėms šeimoms skirtos nuolaidų važiuoti traukiniais kortelės, bet ją išduoti buvo atsisakyta, nes nei ji, nei jos vaikai nėra prancūzai.

Rosita turėtų dar kartą jos primygtinai pareikalauti ir, jei prireiktų, kreiptis į ES pagalbos tarnybas. Visi dideles šeimas (daugelyje šalių 3 arba daugiau vaikų) turintys ES darbuotojai turi teisę nuo pat pirmos darbo dienos šalyje, kurioje dirba, pigiau keliauti traukiniais, jei tokios nuolaidos yra siūlomos tos šalies piliečiams.

Gyvenimas užsienyje netekus darbo

Jei gyvendamas kitoje šalyje netenkate darbo, tebeturite teisę joje gyventi. Išsiaiškinkite sąlygas ir formalumus.

Jeigu reikia daugiau informacijos ir pagalbos, kreipkitės į įvairių ES šalių institucijas, atsakingas už vienodų sąlygų skatinimąen.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: