Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-07

Paveldėjimo užsienyje tvarkymas

Jei miršta jūsų šeimos narys arba jums artimas žmogus ir tampate įpėdiniu, paprastai galite paveldėjimo reikalus sutvarkyti naudodamasis tokių institucijų paslaugomis:

Paveldėjimo klausimus tvarkanti institucija paprastai taikys nacionalinę paskutinės ES šalies, kurioje gyveno palikėjas, teisę, nebent jis pasirinko teisės sistemą ir paveldėjimui turėtų būti taikoma šalies, kurios pilietis jis buvo, teisė.

Galimybė įpėdiniams pasirinkti teismą

Jeigu paveldėjimo klausimas turi būti sprendžiamas teisme, kaip įpėdinis paprastai turėsite kreiptis į teismus paskutinėje ES šalyje, kurioje gyveno palikėjas.

Tačiau jei palikėjas savo palikimui pasirinko šalies, kurios pilietis jis buvo, teisės sistemą ir tai ES šalis, jūs ir kiti įpėdiniai arba susijusios šalys galite sutarti kreiptis į tos ES šalies teismus.

Visos susijusios šalys turi sutarti dėl pasirinkto teismo.

Palikimo priėmimas arba atsisakymas

Pagal nacionalinę teisę, kuri taikoma paveldėjimui, jums gali būti suteikta galimybė teisme pareikšti, ar priimate, ar atsisakote palikimo.

Pagal ES taisykles tokį pareiškimą galite padaryti tos ES šalies teisme, kurioje gyvenate, net jei paveldėjimo klausimus nagrinėjantis teismas yra kitoje ES šalyje.

Kitoje ES šalyje priimtų teismo sprendimų poveikis

Vienoje ES šalyje priimtas teismo sprendimas dėl paveldėjimo bus pripažintas kitose ES šalyse be jokių papildomų procedūrų.

Tačiau jei kitoje ES šalyje esanti bylos šalis savo noru nesilaiko teismo sprendimo, galite prašyti, kad sprendimas būtų paskelbtas vykdytinu. Tokiu būdu įsikišti ir užtikrinti jo vykdymą galės policija arba antstolis.

Kita bylos šalis gali užginčyti teismo sprendimo pripažinimą arba vykdytinumą tik dėl šių priežasčių:

Įspėjimas

Danijos ir Airijos teismuose priimtiems sprendimams, kai jie turi būti pripažįstami arba vykdomi kitoje ES šalyje, šios supaprastintos taisyklės netaikomos.

Europos paveldėjimo pažymėjimas

Jei esate įpėdinis, jums gali reikėti įrodyti kitos ES šalies institucijai arba bankui, kad turite teisę į ten esantį palikėjo turtą.

Testamento vykdytojui ir palikimo administratoriui taip pat gali reikėti įrodyti savo statusą, kad galėtų naudotis savo teisėmis kitoje ES šalyje.

Atsitikimas

Lenkas Piotras mirė Vokietijoje, į kurią buvo metams komandiruotas dirbti.

Piotro žmona ir įpėdinė Gosia gyvena Lenkijoje ir Piotrui mirus turi naudotis jo Vokietijos banko sąskaita, kad galėtų apmokėti sąskaitas ir sumokėti paskutinio mėnesio nuomos mokestį.

Tačiau bankas prašo oficialaus dokumento, įrodančio, kad ji yra Piotro įpėdinė ir turi teisę naudotis jo sąskaita. Dėl administracinių kliūčių gedulas gali būti dar sunkesnis.

Paveldėjimo klausimus nagrinėjanti ES šalies institucija gali jums suteikti nacionalinį dokumentą, kuriuo patvirtinamas jūsų kaip įpėdinio, testamento vykdytojo arba palikimo administratoriaus statusas.

Be to, galite paprašyti tos institucijos jums išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą.

Europos paveldėjimo pažymėjimas naudingas tuo, kad jo poveikis yra toks pats visoje ES nepriklausomai nuo šalies, kurioje jis išduotas. Nacionalinio dokumento poveikis bus skirtingas priklausomai nuo ES šalies, kurioje jis išduotas; dėl to jūsų teisių kitoje ES šalyje pripažinimas gali užtrukti.

Be to, Europos paveldėjimo pažymėjimas pripažįstamas kitose ES šalyse be jokių papildomų procedūrų.

Europos paveldėjimo pažymėjimą galite gauti ES šalies teisme, įgaliotame priimti sprendimus paveldėjimo bylose, arba kitoje kompetentingoje institucijoje, pavyzdžiui, notarų biure, toje pačioje šalyje. Atsisakymą išduoti Europos paveldėjimo pažymėjimą galite apskųsti.

Europos paveldėjimo pažymėjimą išduodanti institucija pasiliks originalą ir įpėdiniui, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui išduos patvirtintas kopijas, galiojančias 6 mėnesių laikotarpį, kuris gali būti pratęstas.

Išduodančioji institucija gali keisti arba panaikinti Europos paveldėjimo pažymėjimą, jei paaiškėja, kad jis netikslus.

Atsitikimas

Piotras mirė Vokietijoje, kurioje gyveno ir dirbo laikinai. Vis dėlto jo gyvenimas buvo daugiausia susijęs su Lenkija, kurioje liko jo žmona Gosia ir kiti artimieji bei draugai. Todėl už Piotro paveldėjimo klausimus atsako Lenkijos institucijos.

Gosia gavo Europos paveldėjimo pažymėjimą iš Lenkijos teismų. Ji gali juo pasinaudoti, kad įrodytų Piotro bankui Vokietijoje, kad ji turi teisę joje naudotis jo sąskaita, ir naudoti savo velionio vyro pinigus apmokėti jo sąskaitoms ir sumokėti paskutinio mėnesio nuomos mokesčiui.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: