Informacija verslui
Paskutinį kartą tikrinta 2022-12-16

Tarptinklinis ryšys. Naudojimasis mobiliuoju telefonu ES

Iš savo šalies nuvykus į kitą ES šalį, už naudojimąsi joje savo mobiliuoju telefonu nereikia mokėti jokių priemokų. Tokiu atveju naudojamasi vadinamosiomis tarptinklinio ryšio arba tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis paslaugomis. Skambučiams (į mobiliuosius ir fiksuotojo ryšio telefonus), SMS žinutėms ir duomenų naudojimo (naršymo internete, srautinio muzikos ir vaizdo transliavimo) paslaugoms taikomi jūsų šalies tarifai, t. y. už juos reikia mokėti tiek pat, kiek ir už skambučius, žinutes ir duomenis savo šalyje.

Ta pati taisyklė taikoma ir tuomet, kai atsiliepiate į skambutį arba gaunate SMS žinutę tada, kai esate užsienyje, – nereikia už tai mokėti papildomai, net jei jums skambinantis asmuo naudojasi kito paslaugų teikėjo paslaugomis.

Atsitikimas

Jokių papildomų mokesčių už skambinimą ir atsiliepimą į skambučius tarptinkliniu ryšiu

Michaelas gyvena Airijoje ir yra sudaręs sutartį su Airijos mobiliojo ryšio operatoriumi, pagal kurią Airijoje už skambučius jis moka po 0,10 EUR už minutę, o už SMS žinutes – po 0,05 EUR. Nuvykus į komandiruotę į Ispaniją Michaelui nebereikia baimintis, kad už skambučius ES šalių abonentams arba atsilieptus skambučius teks mokėti brangiau.

Iš Airijos Michaelui skambinantys abonentai už skambučius mokės įprastu šalies vidaus tarifu. Už skambučius Ispanijos abonentams, savo artimiesiems Airijoje arba kitų ES šalių abonentams Michaelas mokės Airijos vidaus skambučių tarifu – 0,10 EUR už minutę. Žinutės abonentams Ispanijoje, Airijoje arba bet kurioje kitoje ES šalyje kainuos po 0,05 EUR – lygiai tiek pat kaip jo šalyje.

Kas yra tarptinklinis ryšys?

Tarptinkliniu ryšiu naudojatės, jei retkarčiais išvykstate už šalies, kurioje gyvenate arba su kuria jus sieja glaudūs ryšiai (pvz., joje dirbate arba mokotės), ribų ir naudojatės mobiliuoju telefonu. Kol savo šalyje praleidžiate daugiau laiko arba joje savo mobiliuoju telefonu naudojatės daugiau nei užsienyje, laikoma, kad naudojatės tarptinkliniu ryšiu. Todėl už skambučius, žinutes ir duomenis ES mokėsite savo šalies kainą. Tai laikoma sąžiningu naudojimusi tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Kirtus sieną tarp ES šalių, mobiliojo ryšio operatorius turėtų SMS žinute pranešti, kad naudojamasi tarptinkliniu ryšiu, ir priminti apie sąžiningo naudojimosi taisykles.

Įspėjimas

Jei mobiliuoju telefonu užsienyje naudojatės nuolat, pavyzdžiui, jei persikeliate gyventi į užsienį, bet ir toliau naudojatės savo šalies SIM kortele, jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali už tarptinklinio ryšio paslaugas imti papildomą mokestį. Tačiau sąžiningo naudojimosi taisyklėmis nustatytos viršutinės šių mokesčių ribos.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės. Ar ribojamos mano galimybės naudotis duomenimis?

Siekdami užtikrinti, kad keliaudami ES visi tarptinkliniu ryšiu besinaudojantys klientai galėtų naudotis tarptinklinio ryšio paslaugų savo šalies kainomis taisyklėmis, mobiliojo ryšio operatoriai gali taikyti sąžiningo naudojimosi taisykles. Tai reiškia, kad siekdamas išvengti klientų piktnaudžiavimo tarptinklinio ryšio paslaugų taisyklėmis jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali taikyti sąžiningas, pagrįstas ir proporcingas kontrolės priemones.

Naudojantis tarptinkliniu ryšiu, skambučių ir SMS žinučių kiekis neribojamas. Visiems skambučiams ir žinutėms, kurie nenumatyti sutartyje, bus taikomas toks pats tarifas, kaip ir jūsų šalyje. Tačiau nustatyta duomenų kiekio, už kurį galima mokėti savo šalies kaina, taisyklių ir apribojimų. Tie apribojimai priklauso nuo jūsų sutarties rūšies.

Tam tikrais atvejais (žr. toliau) gali tekti sumokėti tam tikrą priemoką už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, kuri bus lygi didžiausiai didmeninei ES masto duomenų perdavimo kainai. Ši didžiausia kaina 2022 m. yra 2 EUR už 1 GB duomenų + PVM, laikui bėgant ji bus mažinama. Nuo 2027 m. ji negalės būti didesnė nei 1 EUR/GB + PVM.

Turiu išankstinio mokėjimo kortelę.

Jei turite išankstinio mokėjimo kortelę (t. y. už naudojimąsi mobiliuoju telefonu mokate iš anksto), galite naudotis savo mobiliuoju telefonu kitose ES šalyse ir jums nereikės nieko mokėti papildomai. Tačiau, jei mokate už vienetą ir jūsų vietos duomenų vieneto kaina nesiekia 2 EUR už 1 GB duomenų, jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali taikyti tarptinkliniu ryšiu siunčiamų duomenų kiekio apribojimus.

Jeigu mobiliojo ryšio operatorius riboja duomenų kiekį, leidžiamas kiekis turėtų būti ne mažesnis už dydį, gautą padalijus likusį išankstinio mokėjimo kortelės kreditą iš 2 EUR tuo momentu, kai pradedate naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis. Gausite tokį duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kiekį, už kurį sumokėjote iš anksto. Žinoma, keliaujant savo kreditą galima papildyti.

Atsitikimas

Duomenų siuntimosi tarptinkliniu ryšiu apribojimai naudojantis išankstinio mokėjimo kortelėmis

Slovakijoje gyvenanti Jana turi mobiliojo telefono išankstinio mokėjimo kortelę su 15 EUR (su PVM) kreditu skambučiams, SMS žinutėms ir duomenų paslaugoms. Vykdama atostogų į Ispaniją savo kortelėje ji turi likusį 12 EUR (be PVM) kreditą. Tai reiškia, kad per atostogas Ispanijoje Jana gali gauti duomenų kiekį, lygų likusio išankstinio mokėjimo kortelės kredito vertei. Tarptinkliniu ryšiu ji galės gauti ne mažiau kaip 6 GB duomenų (12 EUR : 2 EUR = 6).

Mano sutartimi numatytas ribotas duomenų kiekis.

Jei jūsų mobiliojo telefono sutartimi numatytas ribotas duomenų kiekis, juo kitose ES šalyse galite naudotis be papildomų mokesčių. Sutartimi numatyta kiekio riba yra ir jūsų tarptinkliniu ryšiu perduodamų duomenų kiekio riba.

Tačiau, jeigu pagal sutartį už duomenų vienetą mokate labai nebrangiai (mažiau nei 1 EUR už 1 GB 2022 m., laikui bėgant ši kaina mažinama), jūsų operatorius tarptinkliniu ryšiu perduodamiems duomenims gali pritaikyti sąžiningo naudojimosi apribojimą. Leidžiamas duomenų kiekis gali būti mažesnis nei tas, kuriuo galite naudotis savo šalyje.

Apribojimas grindžiamas jūsų šalies mobiliojo ryšio sutarties kaina. Jūsų operatorius turi jus apie šį apribojimą informuoti iš anksto ir perspėti, ribą pasiekus. Pasiekus ribą tarptinkliniu ryšiu perduodamais duomenimis galima naudotis toliau, tačiau reikės sumokėti priemoką operatoriui. Tačiau ši priemoka negali būti didesnė negu didžiausia didmeninė kaina (2 EUR už 1 GB duomenų + PVM 2022 m.).

Mano sutartimi numatytas neribotas duomenų kiekis

Jei jūsų mobiliojo telefono ryšio paslaugų sutartyje numatytas fiksuotas mėnesinis mokestis ir paslaugų paketas, pagal kurį duomenų kiekis neribojamas, jūsų mobiliojo ryšio operatorius privalo jums leisti naudotis dideliu kiekiu tarptinkliniu ryšiu perduodamų duomenų. Tikslus kiekis priklausys nuo kainos, kurią mokate už mobiliojo ryšio paslaugų sutartį. Tačiau jis turi būti bent dvigubai didesnis už kiekį, gaunamą padalijus mobiliojo ryšio paslaugų sutarties kainą (be PVM) iš didžiausios didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos (2022 m. – 2 EUR + PVM).

Jūsų operatorius turi jus informuoti, kiek duomenų gali būti perduodama tarptinkliniu ryšiu. Jei naudojantis tarptinkliniu ryšiu tas kiekis bus viršytas, reikės mokėti priemoką. Tačiau ši priemoka negali būti didesnė negu didžiausia didmeninė kaina (2 EUR už 1 GB duomenų + PVM 2022 m.).

Atsitikimas

Naudojimasis tarptinkliniu ryšiu perduodamais duomenimis pagal neriboto duomenų kiekio sutartį

Paulina už savo mobiliojo telefono ryšio sutartį Liuksemburge moka 40 EUR (be PVM). Sutartimi skambučių, SMS žinučių ir duomenų kiekis neribojamas. Per atostogas Italijoje ji gali savo mobiliuoju telefonu skambinti ir siųsti SMS žinutes be apribojimų ir pasinaudoti bent 40 GB duomenų (2 x (40 EUR : 2 EUR) = 40).

Kitos sutartys

Operatoriai taip pat gali siūlyti sutartis be tarptinklinio ryšio paslaugų arba specialiai parengtas alternatyvias tarptinklinio ryšio sutartis, kuriose nustatyti tarifai, kurie nepatenka į ES taisyklių taikymo sritį, pavyzdžiui, jei tarptinkliniu ryšiu naudojatės už ES ribų. Ar naudotis tokiomis galimybėmis, renkasi pats klientas.

Naudojimosi tarptinkliniu ryšiu priežiūra

Laikydamasis savo sąžiningo naudojimosi taisyklių, jūsų operatorius 4 mėnesius gali stebėti ir tikrinti, kaip naudojatės tarptinkliniu ryšiu. Jei per šį laikotarpį daugiau laiko praleidote užsienyje nei namie IR tarptinkliniu ryšiu naudojotės daugiau, nei buvote prisijungęs prie savo tinklo, jūsų operatorius gali su jumis susisiekti ir paprašyti, kad tai paaiškintumėte. Tai reikia padaryti per 14 dienų.

Jei ir toliau daugiau laiko bus praleidžiama užsienyje nei namie ir tarptinkliniu ryšiu naudojamasi daugiau, nei prisijungus prie savo tinklo, jūsų operatorius už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu gali pradėti taikyti priemoką. Priemokos (be PVM) apribotos taip:

Tarpvalstybinių darbuotojų naudojimasis tarptinkliniu ryšiu

Jei dirbate vienoje ES šalyje, o gyvenate kitoje, galite pasirinkti bet kurios iš tų šalių mobiliojo ryšio operatorių ir naudotis tarptinkliniu ryšiu su šalies, kurioje gyvenate, arba šalies, kurioje dirbate, SIM kortele. Pagal sąžiningo naudojimosi taisykles tol, kol bent kartą per dieną prisijungiate prie savo šalies operatoriaus tinklo, ta diena bus skaičiuojama kaip buvimo šalyje, kurioje turite sutartį, diena (net jei tą pačią dieną vėl išvyktumėte į užsienį).

Ar galima naudotis tarptinkliniu ryšiu keliaujant laivu arba lėktuvu?

Taip, bet būkite atsargūs. Už naudojimąsi mobiliuoju telefonu laive arba lėktuve neturėtumėte mokėti papildomai tol, kol esate prisijungę prie sausumos mobiliojo ryšio tinklo, pvz., uoste, upėje, oro uoste. Bet jeigu mobiliojo ryšio paslaugos teikiamos per palydovines sistemas, ES taisyklės nebetaikomos ir teks mokėti už nereguliuojamas tarptinklinio ryšio paslaugas (kainų ribų nėra). Kad išvengtumėte papildomų išlaidų, savo įrenginyje išjunkite tarptinklinį ryšį arba įjunkite skrydžio režimą.

Tarptinklinis ryšys už Europos Sąjungos ribų

Taip pat tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis tvarka galioja Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse: Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje. Ne ES ir (arba) EEE šalyse tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis paslauga pasinaudoti negalima, tačiau daugelis operatorių tokią paslaugą teikia ir trečiosiose šalyse.

Naudotis tarptinkliniu ryšiu (ypač duomenų perdavimu tarptinkliniu ryšiu) už ES/EEE ribų gali būti brangu. Norint išvengti pernelyg didelių sąskaitų už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu, prieš išvykstant iš ES/EEE reikėtų išsiaiškinti kainas su savo paslaugų teikėju.

Ką daryti, jei kiltų problemų? Vartotojų teisės

Jei manote, kad jūsų paslaugų teikėjas pažeidė jūsų teises, turėtumėte susisiekti su savo operatoriumi ir pagal nustatytą tvarką pateikti skundą.

Jei atsakymas jūsų netenkina, galite kreiptis į atitinkamas savo šalies nacionalines reguliavimo institucijas en Atidaryti kaip išorės nuorodą. Paprastai jūsų skundą nagrinės jūsų šalies nacionalinė telekomunikacijų reguliavimo institucija.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: