Paskutinį kartą tikrinta 2019-05-14

Tarptinklinis ryšys ES

ES tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės reiškia, kad nuvykus į bet kurią kitą ES šalį ir ten naudojantis mobiliuoju telefonu nereikia mokėti jokių papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių. Šios taisyklės taikomos skambučiams (į mobiliuosius ir fiksuotojo ryšio telefonus), trumpųjų (SMS) žinučių siuntimui ir naudojimuisi duomenų perdavimo paslaugomis užsienyje. Šios taisyklės taikomos ir tada, kai naudojantis tarptinkliniu ryšiu atsiliepiama į skambučius arba priimamos trumposios žinutės, net jeigu pašnekovas naudojasi kito paslaugų teikėjo paslaugomis.

Už naudojimąsi tomis paslaugomis keliaujant ES mokama lygiai tokia pati kaina, kokia būtų mokama savo šalyje. Jūsų operatorius paprasčiausiai taikys mokesčius už naudojimąsi tarptinklinio ryšio paslaugomis pagal jūsų šalies mobiliojo ryšio tarifų planą ar paslaugų paketą arba tarptinklinio ryšio paslaugas išskaičiuos iš kiekio, skirto naudoti šalies viduje.

Atsitikimas

Jokių papildomų mokesčių už skambinimą ir atsiliepimą į skambučius tarptinkliniu ryšiu

Michaelas gyvena Airijoje ir su mobiliųjų paslaugų teikėju yra sudaręs sutartį, į kurią įtrauktos tarptinklinio ryšio paslaugos. Dėl ES tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklių Michaelui nebereikia baimintis, kad už skambučius ES šalių abonentams arba atsilieptus skambučius, kai jis bus komandiruotėje Ispanijoje, jam teks mokėti brangiau. Iš Airijos Michaelui skambinantys abonentai už skambučius mokės šalies vidaus tarifu. Už skambučius Ispanijos vietos abonentams, savo artimiesiems Airijoje arba kitų ES šalių abonentams Michaelas mokės Airijos vidaus skambučių tarifu.

Sąlygos

Tarptinklinis ryšys savo šalies kainomis yra skirtas žmonėms, kurie retkarčiais išvyksta už šalies, kurioje gyvena arba su kuria juos sieja glaudūs ryšiai, pvz., jie ten dirba arba mokosi, ribų. Jis nėra skirtas naudoti nuolat gyvenant užsienyje. Kol savo šalyje praleidžiama daugiau laiko arba joje savo mobiliuoju telefonu naudojamasi daugiau nei užsienyje, galima naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis nuvykus į bet kurią ES šalį. Tai laikoma sąžiningu naudojimusi tarptinklinio ryšio paslaugomis.

Jeigu mobiliuoju telefonu užsienyje naudojamasi nuolat, mobiliojo ryšio operatorius gali pritaikyti mokestį už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu. Tačiau šiems mokesčiams nustatytos viršutinės ribos (apie sąžiningo naudojimosi taisykles skaitykite toliau).

Kirtus sieną tarp ES šalių, mobiliojo ryšio operatorius trumpąja žinute praneš, kad naudojamasi tarptinkliniu ryšiu, ir primins apie sąžiningo naudojimosi taisykles.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės

Siekdami užtikrinti, kad keliaudami ES visi tarptinkliniu ryšiu besinaudojantys klientai galėtų naudotis reguliuojamų tarptinklinio ryšio paslaugų savo šalies kainomis taisyklėmis, mobiliojo ryšio operatoriai gali taikyti vadinamąsias sąžiningo naudojimosi taisykles. Siekdami išvengti piktnaudžiavimo tomis taisyklėmis, mobiliojo ryšio operatoriai gali taikyti sąžiningas, pagrįstas ir proporcingas kontrolės priemones.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės ir duomenų apribojimai

Naudojantis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis nenustatyta skambučių ir SMS žinučių kiekio apribojimų, tačiau nustatyta naudojimosi duomenimis savo šalies kaina taisyklių ir apribojimų, kurie priklauso nuo sutarties rūšies.

Tam tikrais konkrečiais atvejais (žr. toliau), viršijus pagrįsto dydžio tarptinklinio ryšio duomenų savo šalies kaina kiekį, gali tekti sumokėti tam tikrą priemoką už duomenų perdavimą tarptinkliniu ryšiu, kuri bus lygi didžiausiai didmeninei (ES masto) duomenų perdavimo kainai (4,50 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2019 m.).Ši didmeninė tarptinklinio ryšio kaina yra didžiausia kaina, kurią jūsų šalies operatorius turi mokėti užsienio operatoriui, kai naudojatės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis.

Duomenų apribojimai: išankstinio mokėjimo kortelės

Jei turite išankstinio mokėjimo kortelę (t. y. už naudojimąsi mobiliuoju telefonu mokate iš anksto), galite naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis. Tačiau jūsų mobiliojo ryšio operatorius gali taikyti savo šalies kainomis tarptinkliniu ryšiu siunčiamų duomenų kiekio apribojimus, jei mokate už vienetą ir jūsų vietos duomenų vieneto kaina nesiekia 4,50 EUR už 1 GB duomenų .

Jeigu mobiliojo ryšio operatorius riboja savo šalies kainomis tarptinkliniu ryšiu siunčiamų duomenų kiekį, tokia riba turėtų būti ne mažesnė už dydį, gautą padalijus likusį išankstinio mokėjimo kortelės kreditą iš 4,50 EUR, kai tik pradedama naudotis duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu paslaugomis. Gausite tokį duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kiekį, už kokį sumokėjote iš anksto. Žinoma, naudojantis tarptinkliniu ryšiu galima papildyti savo kreditą.

Atsitikimas

Duomenų siuntimosi tarptinkliniu ryšiu apribojimai naudojantis išankstinio mokėjimo kortelėmis

Slovakijoje gyvenanti Jana turi mobiliojo telefono išankstinio mokėjimo kortelę su 20 EUR (su PVM) kreditu skambučiams, SMS žinutėms ir duomenų paslaugoms. Vykdama atostogų į Ispaniją savo kortelėje ji turi likusį 12 EUR (be PVM) kreditą. Tai reiškia, kad per atostogas Ispanijoje Jana gali gauti duomenų kiekį, lygų likusio išankstinio mokėjimo kortelės kredito vertei. Tarptinkliniu ryšiu ji galės gauti ne mažiau kaip 2,6 GB duomenų (12 EUR : 4,50 EUR = 2,6).

Duomenų apribojimai: nacionaliniai paslaugų paketai, pagal kuriuos duomenų kiekis ribojamas

Jeigu jūsų pasirinktame šalies vidaus paslaugų plane numatytas tam tikras duomenų kiekis, galite be jokių kitų apribojimų ir papildomų mokesčių juo naudotis ir tuomet, kai naudojatės tarptinkliniu ryšiu kitoje šalyje. Tai reiškia, kad naudojantis tarptinkliniu ryšiu jums galioja tas pats duomenų limitas kaip ir jūsų šalyje.

Tačiau, jeigu pagal sutartį už duomenų vienetą mokate labai nebrangiai (mažiau nei 2,25 EUR už 1 GB 2019 m.), jūsų operatorius gali pritaikyti sąžiningo naudojimosi apribojimą ir nustatyti mažesnį duomenų siuntimosi tarptinkliniu ryšiu limitą nei tas, kuriuo naudojatės savo šalyje. Toks apribojimas apskaičiuojamas remiantis mažmenine jūsų šalies mobiliojo ryšio paslaugų paketo kaina kaip ir neribotų duomenų atveju (žr. toliau). Jūsų operatorius turi jus apie šį apribojimą informuoti iš anksto ir turės jus įspėti, kai ribą pasieksite. Nepamirškite, kad galite ir toliau naudotis duomenų perdavimu tarptinkliniu ryšiu, bet jūsų operatorius taikys priemoką. Ši priemoka bus lygi didžiausiai didmeninei kainai ( 4,50 EUR/1 GB duomenų ir PVM 2019 m.). Didžiausia duomenų kaina bus dar labiau sumažinta po 2019 m.

Duomenų apribojimai: nacionaliniai paslaugų paketai, pagal kuriuos duomenų kiekis neribojamas

Jei jūsų sutartyje numatytas fiksuotas mėnesinis mokestis ir paslaugų paketas, pagal kurį duomenų kiekis neribojamas, jūsų mobiliojo ryšio operatorius privalo jums leisti naudotis dideliu kiekiu tarptinkliniu ryšiu perduodamų duomenų savo šalies kainomis. Tikslus kiekis priklausys nuo kainos, kurią mokate už mobiliojo ryšio paslaugų paketą. Tarptinkliniu ryšiu perduodamas duomenų kiekis turi būti bent dvigubai didesnis už kiekį, gaunamą padalijus mobiliojo ryšio paslaugų paketo kainą (be PVM) iš didžiausios didmeninės duomenų perdavimo tarptinkliniu ryšiu kainos (2019 m. – 4,5 EUR).

Pavyzdžiui, už savo mobiliojo ryšio paslaugų paketą su neribotais skambučiais, SMS žinutėmis ir duomenimis mokate 40 EUR (be PVM). Naudodamiesi tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis ES galite neribotai skambinti ir siųsti SMS žinutes bei išnaudoti bent 17,7 GB duomenų (2 x (40 EUR :  4,50 EUR) = 17,7).

Jūsų operatorius privalo jus aiškiai informuoti, koks duomenų kiekis suteikiamas naudojantis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis. Jei naudodamiesi tarptinkliniu ryšiu viršytumėte šį kiekį, priemoka bus lygi didžiausiai didmeninei kainai ( 4,50 EUR/1 GB ir PVM 2019 m.). Didžiausia duomenų kaina bus dar labiau sumažinta po 2019 m.

Kitos sutartys

Operatoriai taip pat gali pasiūlyti sutartis be tarptinklinio ryšio paslaugų arba specialiai parengtas alternatyvias tarptinklinio ryšio sutartis, kuriose nustatyti tarifai, kurie nepatenka į tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklių taikymo sritį (pavyzdžiui, jei tarptinkliniu ryšiu naudojatės už ES ribų), tačiau šios rūšies galimybes turi pasirinkti klientas. Kadangi mobiliojo ryšio operatoriai gali siūlyti dar mažesnes kainas, turėtumėte pasidomėti, kuris siūlo geriausiai jūsų konkrečius poreikius atitinkantį pasiūlymą ir tinkamiausią kainą.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės: stebėjimas

Laikydamasis savo sąžiningo naudojimosi taisyklių, jūsų operatorius 4 mėnesius gali stebėti ir tikrinti, kaip naudojatės tarptinkliniu ryšiu. Jei per šį laikotarpį daugiau laiko praleidote užsienyje nei namie ir tarptinkliniu ryšiu naudojotės daugiau, nei buvote prisijungęs prie savo tinklo , jūsų operatorius gali su jumis susisiekti ir paprašyti, kad paaiškintumėte padėtį. Tai galėsite padaryti per 14 dienų. Jei ir toliau daugiau laiko praleisite užsienyje nei namie ir tarptinkliniu ryšiu naudositės daugiau, nei būsite prisijungęs prie savo tinklo, jūsų operatorius už būnant užsienyje išnaudotus duomenis gali pradėti taikyti priemoką. Priemokos (be PVM) apribotos taip:

Didžiausia duomenų siuntimo kaina bus palaipsniui mažinama kiekvienų metų sausio 1 d. tokiu būdu: 3,50 EUR, 3,00 EUR ir 2,50 EUR 2022 m. Didžiausia kaina po 2019 m. gali būti persvarstyta 2019 m. atlikus didmeninių tarptinklinio ryšio rinkų peržiūrą.

Sąžiningo naudojimosi taisyklės: tarpvalstybiniai darbuotojai

Jei dirbate vienoje ES šalyje, o gyvenate kitoje, galite pasirinkti bet kurios šalies mobiliojo ryšio operatorių ir naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis su šalies, kurioje gyvenate, arba šalies, kurioje dirbate, SIM kortele. Sąžiningo naudojimosi tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis taisyklės taikomos: tol, kol bent kartą per dieną prisijungiate prie savo šalies operatoriaus tinklo, ta diena bus skaičiuojama kaip buvimo šalyje, kurioje turite sutartį, diena (net jei tą pačią dieną išvyktumėte į užsienį).

Skambinimas į kitą ES šalį iš savo šalies

ES taisyklėmis taip pat apribojama, kiek gali būti reikalaujama mokėti už skambučius arba SMS žinutes į kitas ES šalis iš savo šalies. Jums taikomas tarifas gali būti ne didesnis nei 0,19 EUR (+ PVM) už minutę už skambučius į kitas ES šalis ir ne didesnis nei 0,06 EUR (+ PVM) už SMS žinutę, siunčiamą į kitą ES šalį.

Nepamirškite, kad, skambindami į kitą ES šalį ES tarptinkliniu ryšiu, už tuos skambučius mokėsite savo šalies vidaus skambučių tarifu.

Tarptinklinis ryšys už Europos Sąjungos ribų

Naudotis tarptinkliniu ryšiu (ypač duomenų perdavimu tarptinkliniu ryšiu) už ES ribų gali būti brangu, todėl, norint išvengti pernelyg didelių sąskaitų už naudojimąsi tarptinkliniu ryšiu, prieš išvykstant iš ES reikėtų išsiaiškinti jas su savo paslaugų teikėju.

Tarptinklinis ryšys keliaujant laivu arba lėktuvu

Keliaujant laivu arba lėktuvu ES galima naudotis tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis tol, kol prisijungta prie sausumos mobiliojo ryšio tinklo. Jei mobiliojo ryšio paslaugos teikiamos per palydovines sistemas, tarptinklinio ryšio savo šalies kainomis taisyklės nebetaikomos ir teks mokėti už nereguliuojamas tarptinklinio ryšio paslaugas (didžiausios galimos kainos nenustatytos).

Asmens duomenų apsauga

Reikalaujama, kad jūsų operatorius laikytųsi atitinkamų asmens duomenų apsaugos taisyklių. Jis gali naudoti jūsų duomenis (jau turimus sąskaitų išrašymo tikslais) tik tam, kad patikrintų ir palygintų, kaip naudojatės tarptinkliniu ryšiu ir ryšiu savo šalyje.

Ką daryti, jei kiltų problemų? Vartotojų teisės

Jei manote, kad jūsų paslaugų teikėjas pažeidė jūsų naudojimosi tarptinkliniu ryšiu savo šalies kainomis teises ir jums tenka mokėti už naudojimosi tarptinkliniu ryšiu paslaugas keliaujant ES, susisiekite su savo operatoriumi ir naudokitės nustatyta skundų tvarka, kad tuos papildomus mokesčius užginčytumėte.

Jei atsakymas jūsų netenkina, galite kreiptis į atitinkamas savo šalies nacionalines reguliavimo institucijas. Paprastai jūsų skundą išnagrinės jūsų šalies nacionalinė telekomunikacijų reguliavimo institucija.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: