Paskutinį kartą tikrinta 2021-06-02

Kiti giminaičiai

Paveikė „Brexit’as“?

Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, paskelbtame susitarime dėl išstojimo

2021 m. sausio 1 d. pasikeis taisyklės ES piliečiams, gyvenantiems Jungtinėje Karalystėje arba persikeliantiems į ją. Tas pats taikoma ir Jungtinės Karalystės piliečiams, gyvenantiems ES šalyje arba persikeliantiems į ją.

Turiu nuolatinę gyvenamąją vietą Jungtinėje Karalystėje / ES arba ją įgysiu pereinamuoju laikotarpiu.

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite nuolatinio gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Gyvenu Jungtinėje Karalystėje / ES, tačiau dar neturiu teisės į nuolatinio gyventojo statusą

Iš esmės jūs ir jūsų šeimos nariai ir toliau turėsite esamas gyventojo teises priimančiojoje šalyje. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje reikia teikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą, kad būtų suteiktas naujas nuolatinio gyventojo statusas. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu persikelti į Jungtinę Karalystę / ES.

Jūs ir jūsų šeimos nariai galite keltis į Jungtinę Karalystę arba į ES šalį pagal dabartines ES taisykles iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tai galioja ir ES pilietybės neturintiems šeimos nariams. Tačiau Jungtinėje Karalystėje jums reikės pateikti paraišką pagal nuolatinio gyventojo statuso suteikimo ES piliečiams programą. Europos Sąjungoje kuo greičiau pasiteiraukite savo priimančiosios šalies institucijų, ar jums reikia registruotis ir ar privaloma prašyti naujo nuolatinio gyventojo statuso.

Noriu nuvykti į JK / ES trumpam laikui

Dabartinės pranešimo apie neilgą buvimą šalyje, gyvenamosios vietos užsienyje registravimo, šeimos narių ES piliečių registravimo, ES pilietybės neturinčių šeimos narių registravimo taisyklės toliau taikomos bent iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Man reikia pagalbos

Jeigu manote, kad buvo nepaisyta ES teisės aktais jums suteikiamų teisių, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Išsami informacija apie Susitarimo dėl išstojimo įgyvendinimą ir piliečių teises

Jei esate ES pilietis, persikeliantis į kitą ES šalį gyventi, dirbti arba studijuoti, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau išvykti gyventi kartu su jumis. Šiame puslapyje sužinokite, kaip tolimesni jūsų šeimos nariai (ne sutuoktiniai ir vaikai) gali gyventi kartu kaip išlaikomi asmenys.

Įspėjimas

Tačiau, jei esate ES pilietis ir visą laiką gyvenate tik savo, o ne kitoje ES šalyje, bus taikomos tik nacionalinės taisyklės.

Gyvenimas užsienyje iki 3 mėnesių

Jeigu jūsų giminaičiai yra ES piliečiai, jiems reikės tik galiojančios nacionalinės asmens tapatybės kortelės arba paso.

Jeigu jie nėra ES piliečiai, jiems reikės galiojančio paso ir, tam tikrais atvejais, vizos. Tai priklausys nuo jų kilmės šalies.

Sužinokite daugiau apie vizos reikalavimus ir išimtis.

Įspėjimas

Prieš išvykdamas pasiteiraukite šalies, į kurią persikeliate, konsulato, ar jūsų šeimos nariams, kurie nėra ES piliečiai, reikės vizos ir kiek laiko užtruks ją gauti.

Turėkite su savimi nacionalinį asmens tapatybės dokumentą

Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti nacionalinę tapatybės kortelę arba pasą.

Jei juos pamiršite, galite gauti baudą arba būti laikinai sulaikytas, bet vien dėl to negalite būti priverstas grįžti į savo šalį.

Patikrinkite, ar jums reikia visą laiką nešiotis asmens tapatybės kortelę arba pasą priimančiojoje šalyje:

Turite klausimų apie konkrečią šalį?

Praneškite apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms. To nepadarius, jos gali skirti sankcijas, pavyzdžiui, baudą.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jūsų šeimos nariai gali su jumis gyventi ilgiau kaip 3 mėnesius kaip jūsų išlaikomi asmenys.

Giminaičiai gali pasilikti kartu su jumis, jeigu jie:

  • sunkiai serga ir jūs asmeniškai turite jais rūpintis arba
  • jūs juos išlaikote.

Partneriai gali kartu su jumis gyventi kitoje šalyje, jei jus sieja ilgalaikiai tarpusavio santykiai.

Priimančiosios šalies valdžios institucijos priims sprendimą kiekvienu konkrečiu atveju, atsižvelgdamos į jūsų asmenines aplinkybes ir vietoje taikomas sąlygas.

ES teise partneriams arba išlaikomiems giminaičiams užtikrinama:

  • kad jų paraišką gyventi su jumis naujojoje šalyje įvertintų tos šalies valdžios institucijos,
  • kad jie kuo greičiau gautų sprendimą raštu,
  • kad jie galėtų pateikti skundą, jei jų paraiška būtų atmesta. Paraiškos atmetimo atveju turi būti išdėstytos atmetimo priežastys bei padariniai jūsų partneriui ar partnerei arba giminaičiams ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Jeigu esate darbuotojas

Jei dirbate kitoje šalyje - kaip samdomasis arba komandiruotas darbuotojas ar savarankiškai dirbantis asmuo, valdžios institucijos į tai tikrai atsižvelgs spręsdamos, ar jūsų partneris ar partnerė arba giminaičiai gali būti toje šalyje.

Jei esate pensininkas arba studentas

Jei esate pensininkas arba studentas, turėsite įrodyti, kad sau ir visai savo šeimai turite:

  • pakankamai pajamų gyventi be finansinės paramos,
  • visapusišką sveikatos draudimą savo priimančiojoje šalyje.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūsų šeima turėtų teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Registracija

Jūsų giminaičiai arba partneris ar partnerė per 3 mėnesius nuo atvykimo valdžios institucijų (dažnai savivaldybės arba vietos policijos poskyrio) turėtų paprašyti registracijos pažymos arba leidimo gyventi šalyje kortelės.

Reikalavimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Jūsų giminaičiai gali gyventi su jumis užsienyje tol, kol jie atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jūsų giminaičiai ir partneris arba partnerė automatiškai gali įgyti teisę nuolat gyventi priimančiojoje šalyje, jeigu jie be pertraukos teisėtai joje gyveno ne trumpiau kaip 5 metus.

Tai reiškia, kad jie gali pasilikti joje tiek, kiek nori, net jei nedirba ar jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Jie gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Daugiau informacijos:

Mirtis

Jei buvote samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirėte dar neįgijęs teisės nuolat gyventi toje šalyje, jūsų giminaičiams ar partneriui arba partnerei, kurie taip pat su jumis gyveno toje šalyje kaip šeimos nariai, gali būti leista pasilikti visam laikui, jeigu.

  • mirėte atsitikus nelaimei darbe ar dėl profesinės ligos arba
  • prieš mirtį buvote be pertraukos pragyvenęs toje šalyje bent 2 metus.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: