Paskutinį kartą tikrinta 2022-03-15

Pensininkų teisės gyventi kitoje šalyje

ES piliečiai gali gyventi bet kurioje ES šalyje, jeigu turi:

Pajamos gali būti pensija, jeigu asmuo yra pensininkas, arba būti gaunamos iš bet kokio kito šaltinio.

Pranešimas apie buvimą šalyje ir gyvenamosios vietos registravimas

Per pirmuosius 3 buvimo naujoje šalyje mėnesius ES piliečių negali būti reikalaujama pateikti prašymo išduoti teisę gyventi toje šalyje patvirtinantį dokumentą, nors kai kuriose šalyse atvykus reikia iškart pranešti apie savo buvimą joje.

Naujoje šalyje praleidus 3 mėnesius gali reikėti užregistruoti savo gyvenamąją vietą atitinkamoje valdžios institucijoje (dažnai savivaldybėje arba vietos policijos skyriuje) ir gauti registracijos liudijimą.

Reikės pateikti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą ir:

Reikalavimas išvykti arba deportacija

Asmuo kitoje ES šalyje gali gyventi tol, kol atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad asmuo išvyktų.

Išimtiniais atvejais priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti išsiųsti asmenį iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad jis kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jeigu asmuo 5 metus be pertraukos teisėtai, atitikdamas buvimo šalyje sąlygas, gyveno kitoje ES šalyje, jis automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje jis gali būti tiek, kiek nori.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

Asmuo gali netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvena daugiau kaip 2 metus iš eilės.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: