Paskutinį kartą tikrinta 2019-01-24

Pensininkų teisės gyventi kitoje šalyje

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

Jei esate ES pilietis, galite gyventi bet kurioje ES šalyje, jeigu turite:

Pajamos gali būti pensija, jeigu esate pensininkas, arba būti gaunamos iš bet kokio kito šaltinio.

Gyvenimas užsienyje iki 3 mėnesių

Turėkite su savimi savo nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą

Vienintelis reikalavimas trumpiau nei 3 mėnesius kitoje ES šalyje norintiems gyventi ES piliečiams yra su savimi turėti galiojančią nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti tapatybės kortelę arba pasą.

Jei juos pamiršite, galite gauti baudą arba būti laikinai sulaikytas, bet vien dėl to negalite būti priverstas grįžti į savo šalį.

Patikrinkite, ar jums reikia visą laiką nešiotis asmens tapatybės kortelę arba pasą priimančiojoje šalyje:

Pasirinkite šalį

* Nacionalinės institucijos dar nepateikė informacijos

Praneškite apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms. To nepadarius, jos gali skirti sankcijas, pavyzdžiui, baudą.

Daugiau informacijos apie pranešimą apie buvimą šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jei esate ES pilietis, galite gyventi bet kurioje ES šalyje, jeigu turite:

Pajamos gali būti pensija, jeigu esate pensininkas, arba būti gaunamos iš bet kokio kito šaltinio.

Savo gyvenamosios vietos registravimas

Per pirmuosius 3 buvimo šalyje mėnesius priimančioji šalis negali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą. Vis dėlto, jeigu norite, galite tai padaryti.

Po 3 mėnesių jūsų priimančioji šalis gali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą vietos valdžios institucijose, kad įrodytumėte, jog tenkinate buvimo šalyje sąlygas, ir gautumėte dokumentą, patvirtinantį jūsų teisę gyventi šalyje.

Sužinokite, kaip užregistruoti savo gyvenamąją vietą užsienyje.

Reikalavimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Kitoje ES šalyje galite gyventi tol, kol atitinkate gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad išvyktumėte.

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jei 5 metus be pertraukos teisėtai, atitikdamas buvimo šalyje sąlygas, gyvenote kitoje ES šalyje, automatiškai įgyjate teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje galite būti tiek, kiek norite.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

Galite netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvenate daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Nuolatinio gyventojo dokumentas

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, kuris patvirtins jūsų besąlygišką teisę gyventi priimančiojoje šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais šalies, kurioje nuolat gyvenate, valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: