Paskutinį kartą tikrinta 2022-04-02

Studentų teisės gyventi šalyje

Studentai turi teisę gyventi ES šalyje, kurioje studijuoja, savo studijų laikotarpiu, jeigu:

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūs turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Galite netekti teisės būti šalyje, jei baigėte studijas ir negalite įrodyti, kad dirbate ar turite pakankamai lėšų joje gyventi.

Pranešimas apie savo buvimą šalyje ir gyvenamosios vietos registravimas

Per pirmuosius 3 buvimo šalyje mėnesius priimančioji šalis negali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą. Vis dėlto, jeigu norite, galite tai padaryti.

Po 3 mėnesių jūsų priimančioji šalis gali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą vietos valdžios institucijose, kad atitiktumėte studentų buvimo šalyje sąlygas ir gautumėte dokumentą, patvirtinantį jūsų teisę gyventi šalyje.

Jums reikės pateikti:

Kitokių dokumentų pateikti nereikia.

Ar gali būti pareikalauta, kad išvyktumėte, arba ar galite būti deportuoti?

Kitoje ES šalyje galite gyventi tol, kol atitinkate gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei šių sąlygų jau nebeatitinkate, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad išvyktumėte.

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jei 5 metus be pertraukos teisėtai ir nepažeisdami buvimo šalyje sąlygų gyvenote kitoje ES šalyje, automatiškai įgyjate teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje galite būti tiek, kiek norite.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

Galite netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvenate daugiau kaip 2 metus iš eilės.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: