Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-08-01

Studentų teisės gyventi šalyje

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

 • Klausimai ir atsakymai, remiantis 2017 m. gruodžio 8 d. ES ir JK bendra ataskaitaEnglish
 • ES leidiniai apie BrexitEnglish
 • Jungtinės Karalystės vyriausybės informacija ir patarimai Brexit klausimaisEnglish

Turite teisę gyventi ES šalyje, kurioje studijuojate, savo studijų laikotarpiu, jeigu:

 • esate užsiregistravęs (-usi) patvirtintoje mokymo įstaigoje,
 • turite pakankamai pajamų (šaltinis nesvarbu) gyventi be finansinės paramos,
 • esate apsidraudęs visapusišku sveikatos draudimu.

Gyvenimas užsienyje iki 3 mėnesių

Turėkite su savimi savo nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą

Vienintelis reikalavimas kitoje ES šalyje trumpiau kaip 3 mėnesius gyventi norintiems ES piliečiams yra turėti su savimi galiojančią nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą.

Daugelyje ES šalių su savimi visuomet turite turėti tapatybės kortelę arba pasą.

Jei juos pamiršite, galite gauti baudą arba būti laikinai sulaikytas, bet vien dėl to negalite būti priverstas grįžti į savo šalį.

Patikrinkite, ar jums reikia visą laiką nešiotis asmens tapatybės kortelę arba pasą priimančiojoje šalyje:

Praneškite apie buvimą šalyje

Kai kuriose ES šalyse reikalaujama, kad per pagrįstą laikotarpį nuo atvykimo praneštumėte apie savo buvimą šalyje atitinkamoms valdžios institucijoms. To nepadarius, jos gali skirti sankcijas, pavyzdžiui, baudą.

Daugiau informacijos apie pranešimą apie buvimą šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos, visuomenės saugumo ar visuomenės sveikatos sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Turite teisę gyventi ES šalyje, kurioje studijuojate, savo studijų laikotarpiu, jeigu:

 • esate užsiregistravęs (-usi) patvirtintoje mokymo įstaigoje,
 • turite pakankamai pajamų (šaltinis nesvarbu) gyventi be finansinės paramos,
 • esate apsidraudęs visapusišku sveikatos draudimu.

Nacionalinės valdžios institucijos negali reikalauti, kad jūsų pajamos būtų didesnės nei lygis, kuriam esant jūs turėtumėte teisę prašyti bazinės paramos toje šalyje.

Galite netekti teisės būti šalyje, jei baigėte studijas ir negalite įrodyti, kad dirbate ar turite pakankamai lėšų joje gyventi.

Savo gyvenamosios vietos registravimas

Per pirmuosius 3 buvimo šalyje mėnesius priimančioji šalis negali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą. Vis dėlto, jeigu norite, galite tai padaryti.

Po 3 mėnesių jūsų priimančioji šalis gali reikalauti, kad užregistruotumėte savo gyvenamąją vietą vietos valdžios institucijose, kad atitiktumėte studentų buvimo šalyje sąlygas ir gautumėte dokumentą, patvirtinantį jūsų teisę gyventi šalyje.

Sužinokite, kaip užregistruoti savo gyvenamąją vietą užsienyje.

Reikalavimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Kitoje ES šalyje galite gyventi tol, kol atitinkate gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei šių sąlygų jau nebeatitinkate, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad išvyktumėte.

Išimtiniais atvejais jūsų priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Jei 5 metus be pertraukos teisėtai, atitikdamas studentų buvimo šalyje sąlygas, gyvenote kitoje ES šalyje kaip studentas, automatiškai įgyjate teisę nuolat joje gyventi. Tai reiškia, kad šalyje galite būti tiek, kiek norite.

Gyvenimo šalyje tęstinumui įtakos neturi:

 • laikinas išvykimas (trumpiau kaip 6 mėnesiai per metus),
 • ilgesnis išvykimas dėl privalomosios karinės tarnybos,
 • vienas išvykimas 12 mėnesių iš eilės dėl svarbių priežasčių, pavyzdžiui, nėštumo ir gimdymo, sunkios ligos, darbo, profesinio mokymo arba komandiruotės kitoje šalyje.

Galite netekti teisės nuolat gyventi šalyje, jei joje negyvenate daugiau kaip 2 metus iš eilės.

Nuolatinio gyventojo dokumentas

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, kuris patvirtins jūsų besąlygišką teisę gyventi priimančiojoje šalyje.

Išsiuntimas iš šalies

Išimtiniais atvejais šalies, kurioje nuolat gyvenate, valdžios institucijos gali nuspręsti jus išsiųsti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jūs keliate labai rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies jums turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos jūsų išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai