Paskutinį kartą tikrinta 2019-03-27

Pavėluoti mokėjimai

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Jeigu jūsų įmonė klientui pateikė prekių arba suteikė paslaugų (pagal komercinės sutarties sąlygas), bet iki sutarto termino negavo už tai kliento mokėjimo, už įsiskolintą sumą turite teisę gauti delspinigius ir kompensaciją.

Tai taikoma visiems jūsų komerciniams sandoriams su kitomis įmonėmis (įskaitant individualius prekiautojus, jeigu jie vykdo savarankišką ekonominę ir profesinę veiklą) ir valdžios institucijomis.

Šios ir toliau nurodytos taisyklės netaikomos:

 • nemokumo bylos atveju (įskaitant procedūras, kuriomis siekiama restruktūrizuoti skolą),
 • kompensacijos už žalą mokėjimams (pavyzdžiui, atliekamiems draudimo bendrovių),.

 

Man įsiskolino

 

Man skolinga kita įmonė

 

Man skolinga valdžios institucija

 

Man skolingas vartotojas

Sandoriuose su vartotojais negalite reikalauti delspinigių. Jeigu jums kilo problemų su vartotoju, minėtos taisyklės netaikomos. Daugiau informacijos apie su vartotojais susijusias problemas:

 

Mano įmonė įsisteigusi ES šalyje ir man skolinga kita įmonė, veikianti toje pačioje šalyje kaip ir manoji.

Jūsų teisės

Jeigu įvykdėte savo sutartinius ir teisinius įsipareigojimus, o už vėlavimą atsakingas klientas (t. y. vėluojama ne dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių), turite teisę reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą ir išieškojimo išlaidų kompensacijos.

Nuo kada skaičiuojami delspinigiai?

Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po sutartyje nustatyto mokėjimo termino.

Jeigu sutartyje mokėjimo termino nenustatėte, delspinigiai pradedami skaičiuoti automatiškai praėjus 30 kalendorinių dienų po to, kai klientas gavo jūsų išrašytą sąskaitą faktūrą arba mokėjimo reikalavimą.

Jei nežinote, kada gauta sąskaita faktūra, delspinigių galite reikalauti praėjus 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai suteikėte paslaugas ir (arba) pristatėte prekes.

Jei sąskaitą faktūrą klientui išsiunčiate prieš suteikdami paslaugas ir (arba) prieš pristatydami prekes, terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai suteikiate paslaugas ir (arba) pristatote prekes.

Kokio dydžio delspinigiai turėtų būti nustatyti?

Galima taikyti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius. Jeigu dėl delspinigių dydžio nebuvo susitarta, taikoma įstatymu nustatyta norma.

Įstatymu nustatytos delspinigių normos kiekvienoje šalyje

ES šalis 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.
Austrija 8,58
Belgija 8,00
Bulgarija 10,00
Kroatija 9,09
Kipras 8,00
Čekija 9,75
Danija 8,05
Estija 8,00
Suomija 8,00
Prancūzija 10,00
Vokietija 8,12
Graikija 8,00
Vengrija 8,90
Airija 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Liuksemburgas 8,00
Мalta 8,00
Nyderlandai 8,00
Lenkija 9,50
Portugalija 8,00
Rumunija 9,75
Slovakija 8,00
Slovėnija 8,00
Ispanija 8,00
Švedija 7,50
Jungtinė Karalystė 8,75

Pasinaudokite mūsų skaičiuokle, kad sužinotumėte, kokio dydžio delspinigių turite teisę reikalauti.

 

Išieškojimo išlaidų kompensavimas

Be mokėtinų delspinigių, turite teisę į 40 eurų (arba lygiavertę) vienodo tarifo kompensaciją už kiekvieną pavėluotai apmokamą sąskaitą faktūrą (kai kuriose ES šalyse ši suma gali būti didesnė, apskaičiuojama pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą).

Jeigu išieškodami skolą patyrėte didesnių išlaidų nei ši suma, galima reikalauti pagrįsto dydžio papildomos kompensacijos (t. y. administracinių išlaidų, skolos išieškojimo mokesčių arba kreipimosi į teisininką išlaidų).

PVM

Delspinigių reikalaujama nuo visos skolos sumos (įskaitant PVM), bet PVM už delspinigius mokėti nereikia.

Skolos išieškojimo tvarka

 1. Išsiųskite klientui sąskaitą faktūrą, kurioje būtų nurodyti ir delspinigiai bei kompensacijos suma.
 2. Kreipkitės į nacionalinę instituciją, kuri galėtų jums padėti išieškoti skolą.
 3. Nusamdykite skolų išieškojimo įstaigą.
 4. Kreipkitės į nacionalinį teismą, kad jis išduotų vykdomąjį dokumentą.

 

Mano įmonė įsisteigusi ES šalyje ir man skolinga kita įmonė, veikianti kitoje ES šalyje negu manoji.

Sutartims taikoma susijusių šalių pasirinkta teisė, todėl jums reikėtų išsiaiškinti, kuri teisė taikoma jūsų sutarčiai.

Jeigu sudarant sutartį niekas konkrečiai nepasirinkta, delspinigių mokėjimo taisyklėms taikoma šalies, kurioje yra įprastinė kreditoriaus gyvenamoji vieta, teisė.

Ši taisyklė taikoma tiek prekių pardavimo, tiek paslaugų teikimo atvejais.

Jeigu jūsų sutarčiai taikoma ES nepriklausančių šalių teisė, gali būti, kad tolesnės taisyklės netaikomos.

Jūsų teisės

Jeigu įvykdėte savo sutartinius ir teisinius įsipareigojimus, o už vėlavimą atsakingas klientas (t. y. vėluojama ne dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių), turite teisę reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą ir išieškojimo išlaidų kompensacijos.

Nuo kada skaičiuojami delspinigiai?

Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po sutartyje nustatyto mokėjimo termino.

Jeigu sutartyje mokėjimo termino nenustatėte, delspinigiai pradedami skaičiuoti automatiškai praėjus 30 kalendorinių dienų po to, kai klientas gavo jūsų išrašytą sąskaitą faktūrą arba mokėjimo reikalavimą.

Jei nežinote, kada gauta sąskaita faktūra, delspinigių galite reikalauti praėjus 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai suteikėte paslaugas ir (arba) pristatėte prekes.

Jei sąskaitą faktūrą klientui išsiunčiate prieš suteikdami paslaugas ir (arba) prieš pristatydami prekes, terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai suteikiate paslaugas ir (arba) pristatote prekes.

Kokio dydžio delspinigiai turėtų būti nustatyti?

Galima taikyti sutartyje nustatyto dydžio delspinigius. Jeigu dėl delspinigių dydžio nebuvo susitarta, taikoma įstatymu nustatyta norma.

Įstatymu nustatytos delspinigių normos kiekvienoje šalyje

ES šalis 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.
Austrija 8,58
Belgija 8,00
Bulgarija 10,00
Kroatija 9,09
Kipras 8,00
Čekija 9,75
Danija 8,05
Estija 8,00
Suomija 8,00
Prancūzija 10,00
Vokietija 8,12
Graikija 8,00
Vengrija 8,90
Airija 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Liuksemburgas 8,00
Мalta 8,00
Nyderlandai 8,00
Lenkija 9,50
Portugalija 8,00
Rumunija 9,75
Slovakija 8,00
Slovėnija 8,00
Ispanija 8,00
Švedija 7,50
Jungtinė Karalystė 8,75

Pasinaudokite mūsų skaičiuokle, kad sužinotumėte, kokio dydžio delspinigių turite teisę reikalauti.

 

Išieškojimo išlaidų kompensavimas

Be mokėtinų delspinigių, turite teisę į 40 eurų (arba lygiavertę) vienodo tarifo kompensaciją už kiekvieną pavėluotai apmokamą sąskaitą faktūrą (kai kuriose ES šalyse ši suma gali būti didesnė, apskaičiuojama pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą).

Jeigu išieškodami skolą patyrėte didesnių išlaidų nei ši suma, galima reikalauti pagrįsto dydžio papildomos kompensacijos (t. y. administracinių išlaidų, skolos išieškojimo mokesčių arba kreipimosi į teisininką išlaidų).

Skolos išieškojimo tvarka

 1. Išsiųskite klientui sąskaitą faktūrą, kurioje būtų nurodyti ir delspinigiai bei kompensacijos suma.
 2. Kreipkitės į Europos įmonių tinklo vietos partnerį.
 3. Ieškokite informacijos Tarpvalstybinių kreditų ir skolos reikalavimų administravimo vadove.
 4. Patikrinkite, ar jūsų atveju galėtų būti taikomas vienas iš ES reglamentų dėl tarpvalstybinio skolų išieškojimo.
 5. Nusamdykite skolų išieškojimo įstaigą.

 

Mano įmonė įsisteigusi ES šalyje ir man skolinga valdžios institucija, veikianti toje pačioje šalyje kaip ir mano įmonė.

Jūsų teisės

Jeigu įvykdėte savo sutartinius ir teisinius įsipareigojimus, o už vėlavimą atsakingas klientas (t. y. vėluojama ne dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių), turite teisę reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą ir išieškojimo išlaidų kompensacijos.

Nuo kada skaičiuojami delspinigiai?

Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po sutartyje nustatyto mokėjimo termino.

Jeigu sutartyje mokėjimo termino nenustatėte, delspinigiai pradedami skaičiuoti automatiškai praėjus 30 kalendorinių dienų po to, kai klientas gavo jūsų išrašytą sąskaitą faktūrą arba mokėjimo reikalavimą.

Jei nežinote, kada gauta sąskaita faktūra, delspinigių galite reikalauti praėjus 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai suteikėte paslaugas ir (arba) pristatėte prekes.

Jei sąskaitą faktūrą klientui išsiunčiate prieš suteikdami paslaugas ir (arba) prieš pristatydami prekes, terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai suteikiate paslaugas ir (arba) pristatote prekes.

Kokio dydžio delspinigiai turėtų būti nustatyti?

Galima reikalauti delspinigių, taikant įstatymu nustatytą normą.

Įstatymu nustatytos delspinigių normos kiekvienoje šalyje

ES šalis 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.
Austrija 8,58
Belgija 8,00
Bulgarija 10,00
Kroatija 9,09
Kipras 8,00
Čekija 9,75
Danija 8,05
Estija 8,00
Suomija 8,00
Prancūzija 10,00
Vokietija 8,12
Graikija 8,00
Vengrija 8,90
Airija 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Liuksemburgas 8,00
Мalta 8,00
Nyderlandai 8,00
Lenkija 9,50
Portugalija 8,00
Rumunija 9,75
Slovakija 8,00
Slovėnija 8,00
Ispanija 8,00
Švedija 7,50
Jungtinė Karalystė 8,75

Pasinaudokite mūsų skaičiuokle, kad sužinotumėte, kokio dydžio delspinigių turite teisę reikalauti.

 

Išieškojimo išlaidų kompensavimas

Be mokėtinų delspinigių, turite teisę į 40 eurų (arba lygiavertę) vienodo tarifo kompensaciją už kiekvieną pavėluotai apmokamą sąskaitą faktūrą (kai kuriose ES šalyse ši suma gali būti didesnė, apskaičiuojama pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą).

Jeigu išieškodami skolą patyrėte didesnių išlaidų nei ši suma, galima reikalauti pagrįsto dydžio papildomos kompensacijos (t. y. administracinių išlaidų, skolos išieškojimo mokesčių arba kreipimosi į teisininką išlaidų).

Skolos išieškojimo tvarka

 1. Išsiųskite klientui sąskaitą faktūrą, kurioje būtų nurodyti ir delspinigiai bei kompensacijos suma.
 2. Kreipkitės į nacionalinį ombudsmeną arba nacionalinio teismo teisėją.

Pastaba. Jeigu valdžios institucijos mokėjimai sistemingai vėluoja, taip pat galite pateikti oficialų skundą Europos Komisijai.

 

Mano įmonė įsisteigusi ES šalyje ir man skolinga valdžios institucija, veikianti kitoje ES šalyje negu mano įmonė.

Sutartims taikoma susijusių šalių pasirinkta teisė, todėl jums reikėtų išsiaiškinti, kuri teisė taikoma jūsų sutarčiai.

Jūsų teisės

Jeigu įvykdėte savo sutartinius ir teisinius įsipareigojimus, o už vėlavimą atsakingas klientas (t. y. vėluojama ne dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių), turite teisę reikalauti delspinigių už pavėluotą mokėjimą ir išieškojimo išlaidų kompensacijos.

Nuo kada skaičiuojami delspinigiai?

Delspinigiai skaičiuojami nuo kitos dienos po sutartyje nustatyto mokėjimo termino.

Jeigu sutartyje mokėjimo termino nenustatėte, delspinigiai pradedami skaičiuoti automatiškai praėjus 30 kalendorinių dienų po to, kai klientas gavo jūsų išrašytą sąskaitą faktūrą arba mokėjimo reikalavimą.

Jei nežinote, kada gauta sąskaita faktūra, delspinigių galite reikalauti praėjus 30 kalendorinių dienų nuo tada, kai suteikėte paslaugas ir (arba) pristatėte prekes.

Jei sąskaitą faktūrą klientui išsiunčiate prieš suteikdami paslaugas ir (arba) prieš pristatydami prekes, terminas pradedamas skaičiuoti tik po to, kai suteikiate paslaugas ir (arba) pristatote prekes.

Kokio dydžio delspinigiai turėtų būti nustatyti?

Galima reikalauti delspinigių, taikant įstatymu nustatytą normą.

Įstatymu nustatytos delspinigių normos kiekvienoje šalyje

ES šalis 2019 m. sausio 1 d. – 2019 m. birželio 30 d.
Austrija 8,58
Belgija 8,00
Bulgarija 10,00
Kroatija 9,09
Kipras 8,00
Čekija 9,75
Danija 8,05
Estija 8,00
Suomija 8,00
Prancūzija 10,00
Vokietija 8,12
Graikija 8,00
Vengrija 8,90
Airija 8,00
Italija 8,00
Latvija 8,00
Lietuva 8,00
Liuksemburgas 8,00
Мalta 8,00
Nyderlandai 8,00
Lenkija 9,50
Portugalija 8,00
Rumunija 9,75
Slovakija 8,00
Slovėnija 8,00
Ispanija 8,00
Švedija 7,50
Jungtinė Karalystė 8,75

Pasinaudokite mūsų skaičiuokle, kad sužinotumėte, kokio dydžio delspinigių turite teisę reikalauti.

 

Išieškojimo išlaidų kompensavimas

Be mokėtinų delspinigių, turite teisę į 40 eurų (arba lygiavertę) vienodo tarifo kompensaciją už kiekvieną pavėluotai apmokamą sąskaitą faktūrą (kai kuriose ES šalyse ši suma gali būti didesnė, apskaičiuojama pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą sumą).

Jeigu išieškodami skolą patyrėte didesnių išlaidų nei ši suma, galima reikalauti pagrįsto dydžio papildomos kompensacijos (t. y. administracinių išlaidų, skolos išieškojimo mokesčių arba kreipimosi į teisininką išlaidų).

Skolos išieškojimo tvarka

 1. Išsiųskite klientui sąskaitą faktūrą, kurioje būtų nurodyti ir delspinigiai bei kompensacijos suma.
 2. Kreipkitės į SOLVIT.

Pastaba. Jeigu valdžios institucijos mokėjimai sistemingai vėluoja, taip pat galite pateikti oficialų skundą Europos Komisijai.

 

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: