Paskutinį kartą tikrinta 2019-05-14

Viešųjų konkursų taisyklės

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Nuo 2019 m. kovo 30 d. Jungtinei Karalystei nustos galioti visa ES teisė, nebent ratifikuotame susitarime dėl išstojimo būtų nustatyta kita data arba Europos Vadovų Taryba ir JK vieningai nuspręstų pratęsti dvejų metų derybų laikotarpį. Daugiau informacijos apie teisinius padarinius įmonėms:

Viešąsias sutartis skiria viešųjų lėšų naudotojai ir specifinėmis, nekonkurencinėmis sąlygomis (pvz., energetikos, vandens, viešojo transporto, pašto paslaugų sektoriuose) veiklą vykdantys subjektai, pirkdami paslaugas, prekes arba civilinės inžinerijos darbus.

Paprastai visos vidutinės ir didesnės vertės sutartys privalo būti skiriamos rengiant konkursus, nors yra išimčių, pavyzdžiui:

 

Viešojo pirkimo procedūrų rūšys

Standartinis sutarčių skyrimo būdas yra konkurso tvarka. Ji apima įvairias viešojo pirkimo procedūrų rūšis.

Atviras konkursas

Per atvirą konkursą bet kas gali pateikti išsamų pasiūlymą. Ši procedūra naudojama dažniausiai.

Ribotas konkursas

Dalyvauti ribotame konkurse pateikti prašymą gali bet kas, bet pasiūlymus teikti gali tik atrinkti dalyviai .

Konkurso procedūra su derybomis

Konkurso procedūros su derybomis atveju pateikti prašymą dalyvauti gali bet kas, bet pateikti pirminius pasiūlymus ir derėtis bus pakviesti tik atrinkti dalyviai.

Perkantieji subjektai gali naudoti šią procedūrą tik tuo atveju, kai derybos būtinos dėl ypatingo arba sudėtingo pirkimo pobūdžio, tačiau gynybos ir saugumo, vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektorių perkantieji subjektai gali ją naudoti kaip standartinę procedūrą.

Konkurencinis dialogas

Šią procedūrą perkančioji organizacija gali naudoti, kad būtų pasiūlytas jos apibrėžto poreikio patenkinimo metodas.

Inovacijų partnerystė

Ši procedūra gali būti naudojama, kai reikia įsigyti prekę arba paslaugą, kuri dar neprieinama rinkoje. Šiame procese gali dalyvauti įvairios bendrovės.

Projekto konkursas

Procedūra naudojama projekto idėjai gauti.

Papildomi konkursų metodai

Priklausomai nuo aplinkybių ir poreikių perkančioji organizacija gali:

 

Kada ir kaip taikomos ES taisyklės?

Visos viešojo pirkimo procedūros ES vykdomos remiantis nacionalinėmis taisyklėmis. Didesnės vertės sutarčių atveju šios taisyklės grindžiamos bendrosiomis ES viešųjų pirkimų taisyklėmis.

Vertės ribos, žyminčios, kada taikomos ES taisyklės, priklauso nuo pirkimo temos ir nuo to, kas perka. Šios vertės ribos yra reguliariai peržiūrimos ir sumos šiek tiek koreguojamos (kita peržiūra turi būti atlikta 2020 m.).

Pagrindinės ribos yra:

English arba tiesiogiai pasitikrinti pagal jūsų šalies taisykles nustatytas ribas.

Mažesnės vertės konkursų atveju taikomos tik nacionalinės viešųjų pirkimų taisyklės, tačiau turėtų būti laikomasi bendrųjų ES skaidrumo ir lygiateisiškumo principų.

Dalyvavimas viešajame konkurse: jūsų teisės

Tarpvalstybiniai pasiūlymai

Jei jūsų bendrovė, organizacija arba institucija įsisteigusi ES, turite teisę dalyvauti viešajame konkurse bet kurioje ES šalyje. Turite teisę:

Pašalinimas iš konkurso

Jums gali būti neleidžiama dalyvauti procedūroje, jei jumis arba jūsų bendrove negalima pasitikėti. Pavyzdžiui, dalyvis:

Išsamų pašalinimo iš konkurso priežasčių aprašymą galima rasti ES teisės aktų dalyje nurodytose direktyvose (žr. nuorodas puslapio apačioje), nacionaliniuose viešųjų pirkimų teisės aktuose ir perkančiosios organizacijos pateiktuose dokumentuose.

Kada apie viešąjį konkursą turėtų būti paskelbta TED?

Paprastai apie viešųjų sutarčių, kurioms taikomos ES taisyklės, konkursus turi būti paskelbta internetiniame „Europos Sąjungos oficialiojo leidinio" priede – portale „Tenders Electronic Daily" (TED). Valdžios institucijos taip pat gali nuspręsti paskelbti skelbimus portale TED, kai sutartis yra mažesnės vertės. Portale TED pagrindinė informacija apie konkursus pateikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

 

Išankstinis informacinis skelbimas apie būsimus konkursus

Perkantysis subjektas portale „Tenders Electronic Daily" (TED) gali paskelbti ir išankstinį informacinį skelbimą. Juo siekiama iš anksto pateikti informacijos apie būsimą viešąjį pirkimą.

Paprastai jis skelbiamas iki skelbimo apie pirkimą paskelbimo likus nuo 35 dienų iki 12 mėnesių.

Kai po išankstinio informacinio skelbimo paskelbiama apie konkursą, gali būti nustatytas trumpesnis laikas, per kurį reikia pateikti pasiūlymus.

Vertinimas

Pasiūlymai vertinami remiantis iš anksto paskelbtais kriterijais ir skiriant taškus. Numatyta tam tikra kiekvienos kategorijos svarba. Pavyzdžiui, pasiūlyta kaina gali būti verta 40 %, techninės charakteristikos – 50 %, o poveikis aplinkai – 10 %.

Pasiūlymai gali būti pradėti vertinti tik pasibaigus jų pateikimo terminui.

Sutarties skyrimas

Jums turėtų būti kuo greičiau pranešta, ar konkursą laimėjote, ar ne. Jei nelaimėjote, turite teisę gauti paaiškinimą, kodėl jūsų pasiūlymas buvo atmestas.

Jei manote, kad buvote diskriminuojami, arba jei pastebėjote procedūros pažeidimų, galite prašyti peržiūrėti procedūrą arba pateikti skundą.

Susijusios temos

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas - Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: