Paskutinį kartą tikrinta 2022-10-04

Viešųjų konkursų taisyklės

Viešąsias sutartis skiria viešųjų lėšų naudotojai ir specifinėmis, nekonkurencinėmis sąlygomis (pvz., energetikos, vandens, viešojo transporto, pašto paslaugų sektoriuose) veiklą vykdantys subjektai, pirkdami paslaugas, prekes arba civilinės inžinerijos darbus.

Paprastai visos vidutinės ir didesnės vertės sutartys privalo būti skiriamos rengiant konkursus, nors yra išimčių, pavyzdžiui:

Viešojo konkurso procedūrų rūšys

Paprastai sutartys skiriamos konkurso tvarka. Konkursui priskiriamos įvairių rūšių viešojo pirkimo procedūros.

Atviras konkursas

Per atvirą konkursą bet kas gali pateikti išsamų pasiūlymą. Ši procedūra naudojama dažniausiai.

Ribotas konkursas

Ribotame konkurse bet kas gali pateikti paraišką dalyvauti, bet pasiūlymus gali teikti tik pakviesti kandidatai.

Konkursas skelbiant derybas

Konkurse skelbiant derybas pateikti paraišką dalyvauti gali bet kas, bet pirminius pasiūlymus teikti ir derėtis bus pakviesti tik atrinkti kandidatai.

Šią procedūrą perkantieji subjektai gali naudoti tik tuo atveju, kai derybos būtinos dėl ypatingo arba sudėtingo pirkimo pobūdžio, tačiau gynybos ir saugumo, vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektorių perkantieji subjektai ją gali naudoti kaip standartinę procedūrą.

Konkurencinis dialogas

Šią procedūrą perkančioji organizacija gali naudoti, kad būtų pasiūlytas jos apibrėžto poreikio patenkinimo metodas.

Inovacijų partnerystė

Ši procedūra gali būti naudojama, kai reikia įsigyti prekę arba paslaugą, kuri dar neprieinama rinkoje. Inovacijų partnerystės procedūroje gali dalyvauti keletas bendrovių.

Projekto konkursas

Ši procedūra naudojama projekto idėjai gauti.

Kiti pirkimo būdai

Priklausomai nuo aplinkybių ir poreikių perkančioji organizacija gali:

Kada ir kaip taikomos ES taisyklės?

Visos viešojo pirkimo procedūros ES vykdomos laikantis nacionalinių taisyklių. Didesnės vertės sutarčių atveju šios taisyklės grindžiamos bendrosiomis ES viešųjų pirkimų taisyklėmis.

Vertės ribos, žyminčios, kada taikomos ES taisyklės, priklauso nuo pirkimo objekto ir nuo to, kas perka. Šios vertės ribos yra reguliariai peržiūrimos ir sumos šiek tiek koreguojamos.

Pagrindinės ribos yra:

Taip pat galite susipažinti su išsamia informacija apie viešųjų pirkimų vertės ribas en arba pasitikrinti, kokios ribos nustatytos jūsų šalies teisės aktuose.

Mažesnės vertės konkursų atveju taikomos tik nacionalinės viešųjų pirkimų taisyklės, tačiau turėtų būti laikomasi bendrųjų ES skaidrumo ir lygiateisiškumo principų.

Dalyvavimas viešajame konkurse: jūsų teisės

Tarpvalstybiniai pasiūlymai

Jei jūsų bendrovė, organizacija arba institucija įsisteigusi ES (Šiuo atveju bet kuri iš 27 ES valstybių narių), jūs turite teisę dalyvauti bet kurioje ES šalyje rengiamame viešajame konkurse. Turite teisę:

Pašalinimas iš konkurso

Jums gali būti neleista dalyvauti pirkimo procedūroje, jei jumis arba jūsų bendrove negalima pasitikėti. Pavyzdžiui, dalyvis:

Išsamų pašalinimo iš konkurso priežasčių aprašymą galima rasti ES teisės aktų dalyje nurodytose direktyvose (žr. nuorodas puslapio apačioje), nacionalinės viešųjų pirkimų teisės aktuose ir perkančiosios organizacijos pateiktuose dokumentuose.

Kada apie viešąjį konkursą turėtų būti skelbiama TED?

Paprastai apie konkursus dėl viešųjų sutarčių, kurioms taikomos ES taisyklės, turi būti skelbiama internetiniame „Europos Sąjungos oficialiojo leidinio" priede – portale „Tenders Electronic Daily" (TED). Valdžios institucijos taip pat gali nuspręsti skelbimus portale TED skelbti, kai sutartys yra mažesnės vertės. Portale TED pagrindinė informacija apie konkursus pateikiama visomis oficialiosiomis ES kalbomis.

Išankstinis informacinis skelbimas apie būsimus konkursus

Perkantysis subjektas portale „Tenders Electronic Daily" (TED) gali paskelbti ir išankstinį informacinį skelbimą. Juo siekiama iš anksto pateikti informacijos apie būsimą viešąjį pirkimą.

Paprastai jis skelbiamas iki skelbimo apie pirkimą paskelbimo likus ne mažiau kaip 35 dienoms ir ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Kai konkursas skelbiamas po išankstinio informacinio skelbimo, jame gali būti nustatytas trumpesnis pasiūlymų pateikimo terminas.

Vertinimas

Pasiūlymai vertinami remiantis iš anksto paskelbtais kriterijais ir skiriant balus. Numatytas tam tikras kiekvienos kategorijos lyginamasis svoris. Pavyzdžiui, pasiūlyta kaina gali būti verta 40 %, techninės charakteristikos – 50 %, o poveikis aplinkai – 10 %.

Pasiūlymai gali būti pradėti vertinti tik pasibaigus jų pateikimo terminui.

Sutarties skyrimas

Ar konkursą laimėjote, ar ne, jums turėtų būti pranešta kuo greičiau. Jei nelaimėjote, turite teisę gauti paaiškinimą, kodėl jūsų pasiūlymas buvo atmestas.

Jei manote, kad buvote diskriminuojami, arba jei pastebėjote procedūros pažeidimų, galite prašyti peržiūrėti procedūrą arba pateikti skundą.

Elektroninės sąskaitos faktūros

Jei jums buvo skirta viešojo pirkimo arba koncesijos sutartis, turite teisę sutartį skyrusiai viešajai institucijai siųsti elektronines sąskaitas faktūras, kurios atitinka Europos e. sąskaitų faktūrų naudojimo standartą de en fr .

Jūsų sąskaitas faktūras privalo priimti visos centrinės nacionalinės administracijos Europos Sąjungoje. Nuo 2020 m. balandžio mėn. kai kuriose šalyse elektronines sąskaitas faktūras taip pat turės priimti žemesnio už centrinį lygmens viešosios institucijos. Sužinokite, kaip yra jūsų šalyje en .

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: