Paskutinį kartą tikrinta 2022-09-12

Reikalavimų produktams nustatymas

Yra nustatyti daugelio gaminių kategorijų standartai ir techninės specifikacijos, galiojantys visoje ES. Privalote užtikrinti, kad jūsų produktai atitiktų visas taikomas ES taisykles – tik tuomet jais bus galima laisvai prekiauti ES.

Jei ES taisyklių nustatyta nėra, įvairiose ES šalyse gali būti taikomos skirtingos specifikacijos. Tokiais atvejais privaloma laikytis tik savo ES šalyje galiojančių taisyklių.

Kokie yra reikalavimai produktams?

ES teisės aktais nustatomi būtiniausi reikalavimai siekiant užtikrinti, kad produktai, kuriais prekiaujama ES, atitiktų aukštus sveikatos, saugos ir aplinkos apsaugos standartus.

Reikalavimai gali būti taikomi:

Dauguma atvejų teisės aktais apibrėžiami siektini rezultatai arba pavojai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį, bet nenurodomi techniniai sprendimai.

Kartais įrodyti teisės aktų atitiktį gali padėti darniųjų standartų laikymasis.

Kur rasti produktams taikomus ES reikalavimus?

Šiuo metu ES suderinta dauguma produktams taikomų taisyklių. Tai reiškia, kad tos pačios taisyklės taikomos visose ES šalyse. Taisyklės taikomos produktų grupėms, pavyzdžiui, žaislams, arba produktų savybėms, pavyzdžiui, elektromagnetiniam suderinamumui.

Kokie reikalavimai taikomi konkrečiam produktui, galima sužinoti „Access2Markets"Atidaryti kaip išorės nuorodą duomenų bazėje. Šioje duomenų bazėje pateikiama informacija apie:

„Access2Markets" duomenų bazė susisteminta pagal muitinės kodus: norint pasižiūrėti, kokie reikalavimai taikomi konkrečiam produktui, pirmiausia reikia nurodyti to produkto muitinės kodą. Jeigu muitinės kodo nežinote, galima jo ieškoti pagal produkto pavadinimą, naudojantis įdiegta paieškos sistema.

Kur rasti produktams taikomus nacionalinius reikalavimus?

Taip pat yra ES mastu nesuderintų produktams taikomų taisyklių – tai reiškia, kad specifikacijos kiekvienoje ES šalyje gali būti skirtingos. Tokiais atvejais privaloma laikytis tik tų taisyklių, kurios taikomos toje ES šalyje, kurioje ketinama konkretų produktą teikti rinkai.

Jeigu jūsų produktai atitinka šiuos reikalavimus jūsų ES šalyje, kitos ES šalys negali:

nebent jos galėtų įrodyti, kad jūsų produktai neatitinka jūsų šalies techninių ir kokybės reikalavimų ir neužtikrina panašaus saugos lygio. Tai yra abipusio pripažinimo principas.

Jeigu patyrėte problemų dėl kitoje ES šalyje taikomų produktų taisyklių nesuderinamumo su abipusio pripažinimo principu, galite kreiptis pagalbos į tarnybą SOLVITAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Nacionalinės taisyklės

ES šalių valdžios institucijos privalo skelbti savo nacionalines taisykles. Daugiau informacijos apie nacionalines taisykles ir tarpusavio pripažinimo principą galima rasti produktams taikomų, bet darniesiems standartams nepriskiriamų taisyklių duomenų bazėje TRISAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Nacionalinėse taisyklėse gali būti nustatyti skirtingi reikalavimai dėl:

Jei norėtumėte sužinoti, kokios techninės taisyklės taikomos konkretiems produktams kiekvienoje ES šalyje, arba kokios yra kompetentingos institucijos atitinkamoje ES šalyje, kreipkitės į gaminių kontaktinius centrus en .

Nacionalinėmis taisyklėmis grindžiami apribojimai

Jeigu jūsų produktai kelia pavojų viešajam interesui remiantis kitose ES šalyse galiojančiais teisės aktais, susijusiais su:

jums gali būti neleidžiama jų laisvai eksportuoti.

Jūsų produktai gali būti uždrausti, jei ES šalis, į kurią norite eksportuoti, gali įrodyti, kad jos techniniai reikalavimai yra esminiai arba privalomi, o jūsų produktai neatitinka reikalaujamo saugumo lygio.

Jei norėtumėte sužinoti, kokios nacionalinės taisyklės taikomos konkretiems produktams kiekvienoje ES šalyje, arba kokios yra kompetentingos institucijos atitinkamoje ES šalyje, kreipkitės į gaminių kontaktinius centrus en .

Taip pat žr.

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Enterprise Europe Network gali duoti nemokamų patarimų.

Leškoti tinkamos pagalbos taip pat galite naudodamiesi pagalbos paslaugos ieškikliu.

Pasidalyti šiuo puslapiu: