Paskutinį kartą tikrinta 2018-11-30

Socialinė apsauga užsienyje

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

Kurioje šalyje jums suteikiama draudimo apsauga, priklauso nuo 2 veiksnių:

Šalies, kurioje jums būtų taikoma draudimo apsauga, pats pasirinkti negalite.

Gyvenant arba dirbant užsienyje jums bus taikomas jūsų šalies arba šalies, į kurią atvykote, socialinis draudimas. Bet kuriuo atveju turite pasirūpinti, kad jums išvykus į kitą šalį ir toliau būtumėte apdraustas.

Kad išvengtumėte galimų rimtų problemų ir nesusipratimų, išsiaiškinkite, kokia socialinė apsauga taikoma šalyje, į kurią vyksite ar atvykote.

Ką daryti, jei jūs:

Gyvenate ir dirbate užsienyje

Kaip darbuotojas migrantas Europos Sąjungoje – samdomas arba dirbantis savarankiškai – turėtumėte užsiregistruoti šalies, į kurią atvykote, socialinės apsaugos sistemoje.

Tada jums ir jūsų išlaikomiems asmenims bus taikoma socialinė apsauga pagal tos šalies sistemą. Jūsų išmokų, susijusių su liga, šeima, nedarbu, pensijomis, nelaimingais atsitikimais darbe bei profesinėmis ligomis, ankstyvu išėjimu į pensiją ir mirtimi, skyrimo tvarka reglamentuojama vietos teisės aktais.

Laikotarpiai, nuo kurių priklauso jūsų teisė į išmokas

Daugelyje šalių išmokos, į kurias turite teisę, priklauso nuo to, kiek laiko anksčiau mokėjote įmokas.

Šalis, kurioje prašote išmokų, privalo atsižvelgti į visus laikotarpius, kuriuos dirbote arba į visas jūsų sumokėtas įmokas kitose ES šalyse. Šie laikotarpiai turi būti traktuojami taip pat, lyg toje šalyje jums visą laiką būtų taikyta draudimo apsauga.

Jei ta šalis to nepadaro, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Atsitikimas

Skiriant išmokas skaičiuojamas visas darbo ES laikas

Lenkė Ania 6 metus išdirbusi Lenkijoje persikėlė gyventi į Vokietiją ir ten dirbo 2 metus.

Ji pateko į avariją, po kurios nebegalėjo vaikščioti. Taigi ji paprašė Lenkijos ir Vokietijos invalidumo pensijos.

Vokietijos valdžios institucijos prašymą atmetė, nes Vokietijoje ji nebuvo išdirbusi 5 metų (tai minimalus laikotarpis, po kurio Vokietijoje įgyjama teisė į invalidumo pensiją).

Tačiau skaičiuodamos Anios darbo metus institucijos turėjo atsižvelgti ir į Lenkijoje išdirbtą laiką. Taigi iš viso būtų buvę 8 metai – daug daugiau negu Vokietijos minimalus laikotarpis.

Todėl Ania turėjo teisę gauti invalidumo pensiją ir Vokietijoje, ir Lenkijoje: kiekviena šalis turi mokėti pensijos dalį, proporcingą Anios darbo laikotarpiui toje šalyje.

Esate komandiruotas į užsienį neilgam laikotarpiui (iki 2 metų)

Komandiruoti darbuotojai arba savarankiškai dirbantys specialistai gali laikinai dirbti kitoje ES šalyje ir likti apdrausti pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą ne ilgiau kaip 2 metus.

Tai neturės jokios įtakos jūsų šeimos socialinės apsaugos teisėms – sveikatos draudimui, išmokoms šeimai, invalidumo arba senatvės pensijoms ir t. t.

Kad galėtumėte naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis, įsigykite Europos sveikatos draudimo kortelę

Įsigykite Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK), kad galėtumėte naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis šalyje, į kurią esate komandiruotas. Šią kortelę galite gauti iš savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba iš savo šalies socialinės apsaugos institucijų.

Jeigu į priimančiąją šalį perkeliate savo gyvenamąją vietą, vietoj šios kortelės savo šalies sveikatos priežiūros įstaigų paprašykite S1 formos. Atvykęs į šalį, į kurią esate komandiruotas, pateikite S1 formą tos šalies sveikatos priežiūros institucijoms.

Kad galėtumėte toliau būti apdraustas pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą, jums reikės A1 formos

Ši forma patvirtina, kad vis dar esate apdraustas pagal savo šalies sistemą (bet ne ilgiau kaip 2 metus).

 • Jeigu esate samdomas darbuotojas, A1 formos prašykite iš savo darbdavio.
 • Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, A1 formos prašykite savo šalies socialinio draudimo įstaigospdfen , kurioje esate registruotas. Jeigu norite gauti šią formą, turite įrodyti, kad veikla, kurią ketinate vykdyti užsienyje, yra panaši į veiklą, kuria užsiimate savo šalyje.

Būdamas užsienyje A1 formą turite galėti pateikti institucijoms bet kuriuo metu. Jei negalėsite to padaryti, jums gali tekti mokėti socialinio draudimo įmokas priimančiojoje šalyje. Jeigu darbo inspekcija atliktų patikrinimą darbo vietoje ir jūs turėtumėte galiojančią A1 formą, jūsų priimančioji šalis privalėtų ją pripažinti.

Atsitikimas

Priimančioji šalis privalo pripažinti jūsų galiojančią A1 formą.

Alanas yra savarankiškai dirbantis statybininkas čekas, išvykęs dirbti į Airiją. Statybvietėje, kurioje jis dirbo, apsilankę inspektoriai pareiškė, kad Alano A1 forma negalioja, ir pareikalavo, kad jis mokėtų socialinio draudimo įmokas Airijoje.

Tačiau Airijos institucijos neturėjo teisės spręsti, ar Alanas – tinkamai komandiruotas darbuotojas, ar ne. Tik jo šalis, kurioje jis dirbo prieš komandiruotę ir į kurią grįš po to, gali paskelbti A1 formą negaliojančia.

Airijos institucijos turėjo pripažinti, kad Alanas neprivalo mokėti įmokų Airijoje.

Ar galite užsienyje likti ilgiau kaip 2 metus?

Kai kuriais išskirtiniais atvejais jūsų darbdavys gali paprašyti pratęsti jūsų pradinį komandiruotės laiką, kol bus atliktas planuotas darbas:

 • jei tampa aišku, kad darbo per 24 mėnesius nespėsite baigti dėl nenumatytų aplinkybių, pavyzdžiui, dėl ekologinės katastrofos, vėluojančio pristatymo ir kt.;
 • jei keletą mėnesių rimtai sergate.

Tokiais atvejais galite paprašyti išimties tvarka pasilikti apdraustas pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą per visą jūsų komandiruotės laiką. Kad komandiruotė būtų pratęsta, prieš baigiantis pradiniam komandiruotės laikui turite pateikti prašymą ją pratęsti A1 formą jums išdavusiai institucijai.

Išimtys priklauso nuo konkretaus atvejo ir reikia, kad dėl jų susitartų visų susijusių šalių institucijos – tiek jūsų, tiek priimančiosios šalies. Išimtys galioja tik tam tikrą laikotarpį ir prašymas taikyti išimtį turi būti pateiktas iki komandiravimo laikotarpio pabaigos.

Visais kitais atvejais, jeigu dirbsite užsienyje ilgiau kaip 2 metus negavęs išimties, turėsite pereiti į vietos socialinės apsaugos sistemą ir mokėti įmokas pagal ją.

Jei nenorite keisti sistemos, pasibaigus leidžiamam 24 mėnesių laikotarpiui turite bent dviem mėnesiams nustoti dirbti.

Esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas

Jei esate valstybės tarnautojas, komandiruojamas į kitą ES šalį (dirbti ambasadoje, konsulate ar kitoje oficialioje institucijoje užsienyje), socialinė apsauga jums bus taikoma pagal jūsų šalies sistemą.

Tai reiškia, kad jūsų išmokų, susijusių su liga, šeima, pensijomis, nelaimingais atsitikimais darbe bei profesinėmis ligomis, ankstyvu išėjimu į pensiją ir mirtimi, skyrimo tvarka reglamentuojama jūsų šalies teisės aktais.

Jeigu komandiravimo laikotarpiu tampate bedarbis, taikomos kitos taisyklės.

Dirbate vienoje šalyje, o gyvenate kitoje

Jei esate samdomas darbuotojas arba dirbate savarankiškai vienoje šalyje, o gyvenate kitoje:

 • socialinio draudimo įmokas mokate ir jums taikoma ES šalies , kurioje dirbate, draudimo apsauga;
 • gydytis galite šalyje, kurioje gyvenate;
 • netekęs darbo pašalpos turėtumėte prašyti šalyje, kurioje gyvenate.

Sveikatos priežiūrai ir nedarbui taikomos specialios taisyklės. Taip pat išsiaiškinkite, kaip tai paveiks jūsų teises į pensiją ir išmokas šeimai.

Atsitikimas

Socialinio draudimo įmokos mokamos tik toje šalyje, kurioje dirbate

Bolažas gyveno Vengrijoje, o dirbo Austrijoje. Tuo laiku jis mokėjo įmokas Austrijoje. Tačiau dabar Vengrijos institucijos teigia, kad jis turėjo mokėti įmokas Vengrijoje.

Vienoje ES šalyje dirbantiems ir kitoje ES šalyje gyvenantiems asmenims taikoma socialinė apsauga pagal tik vienos šalies – tos, kurioje jie dirba, – sistemą. Todėl Vengrijos institucijos neteisios.

Dirbate daugiau negu vienoje šalyje

Pagrindinė taisyklė – jei dirbate daugiau negu vienoje ES šalyje, bet didelę dalį profesinės veiklos atliekate gyvenamoje šalyje, jums bus taikomi jūsų gyvenamosios šalies teisės aktai.

Didelė dalis profesinės veiklos reiškia ne mažiau kaip 25 proc. darbo laiko ir (arba) pajamų.  Jei dirbate savarankiškai, skaičiuojant šią dalį, gali tekti atsižvelgti ir į apyvartą bei suteikiamų paslaugų skaičių.

Specialūs atvejai

Jeigu jūs...

draudimo apsauga jums taikoma...

dirbate, bet gyvenamojoje šalyje neatliekate didelės profesinės veiklos dalies,

šalyje, kurioje yra jūsų darbdavio pagrindinė buveinė arba įmonė

dirbate pas du darbdavius, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose šalyse (viena jūsų gyvenamojoje šalyje, kita kitoje šalyje), tačiau savo gyvenamojoje šalyje neatliekate didelės profesinės veiklos dalies,

šalyje, kurioje yra jūsų darbdavio pagrindinė buveinė arba verslo vieta ir kuri nėra jūsų gyvenamojoje šalyje

dirbate pas du darbdavius, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose šalyse (nė viena iš šių šalių nėra jūsų gyvenamoji šalis), tačiau savo gyvenamojoje šalyje neatliekate didelės profesinės veiklos dalies,

jūsų gyvenamojoje šalyje

gyvenamojoje šalyje dirbate savarankiškai, bet neatliekate didelės profesinės veiklos dalies,

šalyje, kurioje yra jūsų veiklos interesų centras

vienoje šalyje esate samdomas darbuotojas, o kitoje dirbate savarankiškai,

šalyje, kurioje esate samdomas darbuotojas

Ieškote darbo

Gaunate bedarbio pašalpą?

Jei bedarbio pašalpą gaunate ES šalyje, kurioje tapote bedarbiu, dėl to, kad ieškoti darbo išvyksite į kitą šalį, jūsų (arba jūsų šeimos) teisės (sveikatos draudimas, išmoka šeimai, teisės į invalidumo arba senatvės pensiją ir pan.) nepasikeis.

Kad jūs ir jūsų šeima trumpam išvykę į užsienį galėtumėte naudotis sveikatos draudimu, nepamirškite savo Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK).

Jums radus darbą, gali būti taikomos įvairios socialinės apsaugos taisyklės.

Išsiaiškinkite, kokios taisyklės galioja šalyje, kurioje radote darbą

Bedarbio pašalpos negaunate?

Jei negaunate pašalpos iš ES šalies, kurioje tapote bedarbiu, ir persikeliate į kitą ES šalį ieškoti darbo, socialinės apsaugos institucijos nuspręs, pagal kurią socialinės apsaugos sistemą būsite draudžiamas (sveikatos draudimas, išmoka šeimai ir t. t.).

Socialinės apsaugos institucijos tai nustato pagal tam tikrus kriterijus, įskaitant:

 • buvimo trukmę,
 • šeiminę padėtį ir šeiminius ryšius,
 • būsto padėtį,
 • paskutinės profesinės ir ne pelno veiklos vietą,
 • profesinės veiklos pobūdį,
 • gyvenamąją vietą mokesčių tikslais.

Šalis, kuri yra atsakinga už jūsų socialinę apsaugą, gali nuspręsti, kad jūsų teisė į išmokas priklauso nuo to, kiek laiko esate mokėję įmokas. Tačiau ji privalo atsižvelgti į visus laikotarpius, kuriuos dirbote arba kuriuos mokėjote įmokas kitose ES šalyse. Šie laikotarpiai turi būti traktuojami taip pat, lyg toje šalyje jums visą laiką būtų taikyta draudimo apsauga.

Jei ta šalis to nepadaro, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Atvykę į kitą šalį ieškoti darbo, turite teisę toje šalyje jo ieškoti iki 6 mėnesių ir ilgiau, jei galite įrodyti, kad darbo tebeieškote ir turite realių galimybių jį rasti.

Taigi būtinai turėkite šių dokumentų kopijas:

 • darbo paraiškų,
 • jei yra, kvietimų į pokalbius dėl darbo,
 • jei yra, kitų gautų atsakymų.

ES taisyklėmis jūsų naujoji šalis nėra įpareigojama teikti finansinę arba kitokio pobūdžio socialinę paramą pirmą kartą toje šalyje darbo ieškantiems žmonėms.

Atsitikimas

Išsiaiškinkite, ar naujojoje šalyje turite teisę į finansinę paramą kaip darbo ieškantis asmuo

Vokietis Bjornas Vokietijos skiriamą bedarbio pašalpą gaudavo Belgijoje. Kai jo U2 formos (buvusios E 303 formos) galiojimas baigėsi, Bjornas nutarė likti Belgijoje ir joje pateikė prašymą suteikti pajamų paramą.

Belgijos institucijos jo prašymą atmetė. Pagal Belgijos įstatymus Bjornas neturėjo teisės į pajamų paramą Belgijoje, nes niekada šioje šalyje nedirbo.

Pagal ES taisykles pirmą kartą ieškodami darbo kitoje ES šalyje automatiškai neįgyjate teisės į pajamų paramą (ar bet kokią kitą pagalbą). Tačiau tokią teisę galite turėti pagal nacionalines taisykles – visada verta to pasiteirauti vietos institucijų.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: