Paskutinį kartą tikrinta 2020-07-02

Socialinė apsauga užsienyje

Paveikė „Brexit’as“?

Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinės Karalystės piliečiams Europos Sąjungoje vis dar taikomos šiame puslapyje pateiktos taisyklės ir sąlygos.

Jei socialinės apsaugos teises (pvz., teisę į sveikatos priežiūrą, bedarbio pašalpas, pensijas) įgijote iki 2020 m. gruodžio 31 d., Susitarime dėl JK išstojimo nustatytos bendrosios šių teisių apsaugos taisyklės. Čia rasite daugiau informacijos apie savo teises.

Jei Jums kyla problemų naudojantis savo teisėmis, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Kurioje šalyje jums suteikiama draudimo apsauga, priklauso nuo 2 veiksnių:

Šalies, kurioje jums būtų taikoma draudimo apsauga, pats pasirinkti negalite.

Gyvenant arba dirbant užsienyje jums bus taikomas jūsų šalies arba šalies, į kurią atvykote, socialinis draudimas. Bet kuriuo atveju turite pasirūpinti, kad jums išvykus į kitą šalį ir toliau būtumėte apdraustas.

Kad išvengtumėte galimų rimtų problemų ir nesusipratimų, išsiaiškinkite, kokia socialinė apsauga taikoma šalyje, į kurią vyksite ar atvykote.

Ką daryti, jei jūs:

Gyvenate ir dirbate užsienyje

Kaip darbuotojas migrantas Europos Sąjungoje – samdomas arba dirbantis savarankiškai – turėtumėte užsiregistruoti šalies, į kurią atvykote, socialinės apsaugos sistemoje.

Tada jums ir jūsų išlaikomiems asmenims bus taikoma socialinė apsauga pagal tos šalies sistemą. Jūsų išmokų, susijusių su liga, šeima, nedarbu, pensijomis, nelaimingais atsitikimais darbe bei profesinėmis ligomis, ankstyvu išėjimu į pensiją ir mirtimi, skyrimo tvarka reglamentuojama vietos teisės aktais.

Laikotarpiai, nuo kurių priklauso jūsų teisė į išmokas

Daugelyje šalių išmokos, į kurias turite teisę, priklauso nuo to, kiek laiko anksčiau mokėjote įmokas.

Šalis, kurioje prašote išmokų, privalo atsižvelgti į visus laikotarpius, kuriuos dirbote arba į visas jūsų sumokėtas įmokas kitose ES šalyse. Šie laikotarpiai turi būti traktuojami taip pat, lyg toje šalyje jums visą laiką būtų taikyta draudimo apsauga.

Jei ta šalis to nepadaro, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Atsitikimas

Skiriant išmokas skaičiuojamas visas darbo ES laikas

Lenkė Ania 6 metus išdirbusi Lenkijoje persikėlė gyventi į Vokietiją ir ten dirbo 2 metus.

Ji pateko į avariją, po kurios nebegalėjo vaikščioti. Taigi ji paprašė Lenkijos ir Vokietijos invalidumo pensijos.

Vokietijos valdžios institucijos prašymą atmetė, nes Vokietijoje ji nebuvo išdirbusi 5 metų (tai minimalus laikotarpis, po kurio Vokietijoje įgyjama teisė į invalidumo pensiją).

Tačiau skaičiuodamos Anios darbo metus institucijos turėjo atsižvelgti ir į Lenkijoje išdirbtą laiką. Taigi iš viso būtų buvę 8 metai – daug daugiau negu Vokietijos minimalus laikotarpis.

Todėl Ania turėjo teisę gauti invalidumo pensiją ir Vokietijoje, ir Lenkijoje: kiekviena šalis turi mokėti pensijos dalį, proporcingą Anios darbo laikotarpiui toje šalyje.

Esate komandiruotas į užsienį neilgam laikotarpiui

Jei esate samdomas darbuotojas arba savarankiškai dirbantis specialistas, galite laikinai dirbti kitoje ES šalyje kaip komandiruotas darbuotojas ir likti apdrausti pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą.

Tai neturės jokios įtakos jūsų šeimos socialinės apsaugos teisėms – sveikatos draudimui, išmokoms šeimai, invalidumo arba senatvės pensijoms.

Galimybė naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis

Kad galėtumėte naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis šalyje, į kurią esate komandiruotas, įsigykite Europos sveikatos draudimo kortelę(ESDK). Šią kortelę galite gauti iš savo sveikatos priežiūros paslaugų teikėjo arba iš savo šalies socialinės apsaugos institucijų.

Jeigu vis dėlto savo gyvenamąją vietą perkeliate į priimančiąją šalį, vietoj šios kortelės savo šalies sveikatos priežiūros institucijų jūs pats arba jūsų darbdavys turėtumėte paprašyti perkeliamojo dokumento S1 (PD S1) formos. Atvykęs užregistruokite PD S1 formą tos šalies sveikatos priežiūros institucijose.

Likti apdraustam pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą

PD A1forma įrodo, kad komandiruotės kitoje ES šalyje metu liekate apdraustas pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą. PD A1 forma išduodama ne ilgiau kaip 24 mėnesiams. Jei jūsų komandiruotė ilgesnė, jūs ar jūsų darbdavys galite prašyti PD A1 formos galiojimą pratęsti. Tai yra bendras jūsų šalies ir priimančiosios šalies institucijų susitarimas.

Jei esate samdomas darbuotojas, įsitikinkite, kad jūsų darbdavys iš anksto informavo priimančiosios šalies socialinio draudimo įstaigą ir paprašė PD A1 formos.

Jei esate savarankiškai dirbantis asmuo, iš anksto informuokite priimančiosios šalies socialinio draudimo įstaigą ir PD A1 formos prašykite savo šalies socialinio draudimo įstaigospdfen. Norėdami gauti PD A1 formą, turite įrodyti, kad veikla, kurią ketinate vykdyti užsienyje, yra panaši į veiklą, kuria užsiimate savo šalyje. Kad atitiktumėte šį reikalavimą, turite:

 • būti vykdęs veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo savo šalyje. Reikalaujamas laiko tarpas priklauso nuo ES šalies; kai kuriose šalyse tai gali būti tik du mėnesiai.
 • grįžęs į savo šalį turite atitikti reikalavimus tęsti veiklą kaip savarankiškai dirbantis asmuo.

Komandiruotės užsienyje metu PD A1 formą turite galėti pateikti institucijoms bet kuriuo metu, pavyzdžiui, jeigu darbo inspekcija atliktų patikrinimą darbo vietoje. Jei turite galiojančią A1 formą, jūsų priimančioji šalis privalo ją pripažinti.

Ilgesnė nei 24 mėn. komandiruotė

Kadangi jūsų PD A1 forma galioja tik 24 mėnesius, jei jūsų komandiruotė kitoje ES šalyje trunka ilgiau, galite:

 • pereiti į priimančiosios šalies socialinės apsaugos sistemą ir mokėti įmokas pagal ją, arba
 • prašyti pratęsti jūsų socialinę apsaugą ir pasilikti apdraustas pagal savo šalies socialinio draudimo sistemą.

Socialinės apsaugos galiojimo laikas pratęsiamas, jei su jūsų komandiruote susijusios šalys pasiekia bendrą susitarimą ir jei tai jums naudinga. Kad galėtumėte paprašyti pratęsti socialinės apsaugos galiojimo laiką, jūs ir jūsų darbdavys turite kreiptis į PD A1 formą išdavusią kompetentingą instituciją dar prieš tai formai nustojant galioti.

Kai grįšite į šalį, kurioje paprastai dirbate, socialinė apsauga jums bus taikoma pagal jūsų šalies sistemą. Galite būti komandiruojamas į kitą šalį, tačiau tik praėjus tam tikram laiko tarpui po jūsų grįžimo į savo šalį (daugelyje ES šalių du mėnesiai laikomi pakankamu laikotarpiu).

Esate į užsienį komandiruotas valstybės tarnautojas

Jei esate valstybės tarnautojas, komandiruojamas į kitą ES šalį (dirbti ambasadoje, konsulate ar kitoje oficialioje institucijoje užsienyje), socialinė apsauga jums bus taikoma pagal jūsų šalies sistemą.

Tai reiškia, kad jūsų išmokų, susijusių su liga, šeima, pensijomis, nelaimingais atsitikimais darbe bei profesinėmis ligomis, ankstyvu išėjimu į pensiją ir mirtimi, skyrimo tvarka reglamentuojama jūsų šalies teisės aktais.

Jeigu komandiravimo laikotarpiu tampate bedarbis, taikomos kitos taisyklės.

Dirbate vienoje šalyje, o gyvenate kitoje

Jei esate samdomas darbuotojas arba dirbate savarankiškai vienoje šalyje, o gyvenate kitoje:

 • socialinio draudimo įmokas mokate ir jums taikoma ES šalies, kurioje dirbate, draudimo apsauga;
 • gydytis galite šalyje, kurioje gyvenate;
 • netekęs darbo pašalpos turėtumėte prašyti šalyje, kurioje gyvenate.

Sveikatos priežiūrai ir nedarbui taikomos specialios taisyklės. Taip pat išsiaiškinkite, kaip tai paveiks jūsų teises į pensiją ir išmokas šeimai.

Atsitikimas

Socialinio draudimo įmokos mokamos tik toje šalyje, kurioje dirbate

Bolažas gyveno Vengrijoje, o dirbo Austrijoje. Tuo laiku jis mokėjo įmokas Austrijoje. Tačiau dabar Vengrijos institucijos teigia, kad jis turėjo mokėti įmokas Vengrijoje.

Vienoje ES šalyje dirbantiems ir kitoje ES šalyje gyvenantiems asmenims taikoma socialinė apsauga pagal tik vienos šalies – tos, kurioje jie dirba, – sistemą. Todėl Vengrijos institucijos neteisios.

Dirbate daugiau negu vienoje šalyje

Pagrindinė taisyklė – jei dirbate daugiau negu vienoje ES šalyje, bet didelę dalį profesinės veiklos atliekate gyvenamoje šalyje, jums bus taikomi jūsų gyvenamosios šalies teisės aktai.

Didelė dalis profesinės veiklos reiškia ne mažiau kaip 25 proc. darbo laiko ir (arba) pajamų.  Jei dirbate savarankiškai, skaičiuojant šią dalį, gali tekti atsižvelgti ir į apyvartą bei suteikiamų paslaugų skaičių.

Specialūs atvejai

Jeigu jūs...

draudimo apsauga jums taikoma...

dirbate, bet gyvenamojoje šalyje neatliekate didelės profesinės veiklos dalies,

šalyje, kurioje yra jūsų darbdavio pagrindinė buveinė arba įmonė

dirbate pas du darbdavius, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose šalyse (viena jūsų gyvenamojoje šalyje, kita kitoje šalyje), tačiau savo gyvenamojoje šalyje neatliekate didelės profesinės veiklos dalies,

šalyje, kurioje yra jūsų darbdavio pagrindinė buveinė arba verslo vieta ir kuri nėra jūsų gyvenamojoje šalyje

dirbate pas du darbdavius, kurių pagrindinės buveinės yra skirtingose šalyse (nė viena iš šių šalių nėra jūsų gyvenamoji šalis), tačiau savo gyvenamojoje šalyje neatliekate didelės profesinės veiklos dalies,

jūsų gyvenamojoje šalyje

gyvenamojoje šalyje dirbate savarankiškai, bet neatliekate didelės profesinės veiklos dalies,

šalyje, kurioje yra jūsų veiklos interesų centras

vienoje šalyje esate samdomas darbuotojas, o kitoje dirbate savarankiškai,

šalyje, kurioje esate samdomas darbuotojas

Ieškote darbo

Gaunate bedarbio pašalpą?

Jei bedarbio pašalpą gaunate ES šalyje, kurioje tapote bedarbiu, dėl to, kad ieškoti darbo išvyksite į kitą šalį, jūsų (arba jūsų šeimos) teisės (sveikatos draudimas, išmoka šeimai, teisės į invalidumo arba senatvės pensiją ir pan.) nepasikeis.

Kad jūs ir jūsų šeima trumpam išvykę į užsienį galėtumėte naudotis sveikatos draudimu, nepamirškite savo Europos sveikatos draudimo kortelės (ESDK).

Jums radus darbą, gali būti taikomos įvairios socialinės apsaugos taisyklės.

Išsiaiškinkite, kokios taisyklės galioja šalyje, kurioje radote darbą

Bedarbio pašalpos negaunate?

Jei negaunate pašalpos iš ES šalies, kurioje tapote bedarbiu, ir persikeliate į kitą ES šalį ieškoti darbo, socialinės apsaugos institucijos nuspręs, pagal kurią socialinės apsaugos sistemą būsite draudžiamas (sveikatos draudimas, išmoka šeimai ir t. t.).

Socialinės apsaugos institucijos tai nustato pagal tam tikrus kriterijus, įskaitant:

 • buvimo trukmę,
 • šeiminę padėtį ir šeiminius ryšius,
 • būsto padėtį,
 • paskutinės profesinės ir ne pelno veiklos vietą,
 • profesinės veiklos pobūdį,
 • gyvenamąją vietą mokesčių tikslais.

Šalis, kuri yra atsakinga už jūsų socialinę apsaugą, gali nuspręsti, kad jūsų teisė į išmokas priklauso nuo to, kiek laiko esate mokėję įmokas. Tačiau ji privalo atsižvelgti į visus laikotarpius, kuriuos dirbote arba kuriuos mokėjote įmokas kitose ES šalyse. Šie laikotarpiai turi būti traktuojami taip pat, lyg toje šalyje jums visą laiką būtų taikyta draudimo apsauga.

Jei ta šalis to nepadaro, kreipkitės į mūsų pagalbos tarnybas.

Atvykę į kitą šalį ieškoti darbo, turite teisę toje šalyje jo ieškoti iki 6 mėnesių ir ilgiau, jei galite įrodyti, kad darbo tebeieškote ir turite realių galimybių jį rasti.

Taigi būtinai turėkite šių dokumentų kopijas:

 • darbo paraiškų,
 • jei yra, kvietimų į pokalbius dėl darbo,
 • jei yra, kitų gautų atsakymų.

ES taisyklėmis jūsų naujoji šalis nėra įpareigojama teikti finansinę arba kitokio pobūdžio socialinę paramą pirmą kartą toje šalyje darbo ieškantiems žmonėms.

Atsitikimas

Išsiaiškinkite, ar naujojoje šalyje turite teisę į finansinę paramą kaip darbo ieškantis asmuo

Vokietis Bjornas Vokietijos skiriamą bedarbio pašalpą gaudavo Belgijoje. Kai jo U2 formos (buvusios E 303 formos) galiojimas baigėsi, Bjornas nutarė likti Belgijoje ir joje pateikė prašymą suteikti pajamų paramą.

Belgijos institucijos jo prašymą atmetė. Pagal Belgijos įstatymus Bjornas neturėjo teisės į pajamų paramą Belgijoje, nes niekada šioje šalyje nedirbo.

Pagal ES taisykles pirmą kartą ieškodami darbo kitoje ES šalyje automatiškai neįgyjate teisės į pajamų paramą (ar bet kokią kitą pagalbą). Tačiau tokią teisę galite turėti pagal nacionalines taisykles – visada verta to pasiteirauti vietos institucijų.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pasidalyti šiuo puslapiu: