Paslaugų priemonės

Kalbų juosta

ES vėliava

Naršymo kelias

Meniu

Atnaujinta 2017-11-27

Alkoholis, tabako gaminiai, grynieji pinigai ir akcizai

Tabako ir alkoholio gaminių apribojimai Europos Sąjungoje

Privatiems asmenims keliaujant iš vienos ES šalies į kitą perkamų ar vežamų daiktų kiekis neribojamas, jei tie daiktai skirti asmeninėms reikmėms, o ne parduoti. Mokesčiai (PVM ir akcizai) įskaičiuojami į prekės kainą toje šalyje, kurioje ji perkama, todėl kitoje ES šalyje daugiau mokesčių mokėti nereikia.

Tačiau, kad nustatytų, ar prekes pirkote asmeninėms reikmėms, ES muitinės pareigūnai gali atsižvelgti į kelis skirtingus aspektus, pavyzdžiui, ar esate komercinės įmonės savininkas arba joje dirbate, kaip prekės supakuotos ir vežamos ir pan. Jie taip pat atsižvelgs į vežamų prekių kiekį.

Atkreipkite dėmesį, kad kiekviena ES šalis gali nustatyti didžiausią leidžiamą įvežti tabako gaminių ir alkoholinių gėrimų kiekį. Šie didžiausi kiekiai turi būti bent jau:

 • 800 cigarečių,
 • 400 cigarilių (cigarų, sveriančių ne daugiau kaip po 3 gramus),
 • 200 cigarų,
 • 1 kg tabako,
 • 10 litrų stipriųjų gėrimų,
 • 20 litrų stipraus vyno,
 • 90 litrų vyno (iš kurio ne daugiau kaip 60 litrų putojančio vyno),
 • 110 litrų alaus.

Skirtingas cigarečių skaičiaus ribojimas

Kai kurios ES šalys riboja cigarečių skaičių, kurį galite įsivežti iš kitų ES šalių, jei tose šalyse netaikomas minimalus akcizo tarifas, bet ši riba negali būti mažesnė kaip 300 cigarečių. Prieš išvykdami pasitikrinkite šalies, į kurią vykstate, muitinės pateikiamą informaciją.

Šiuo metu Austrija, Danija, Prancūzija, Vokietija, Airija, Italija, Slovėnija ir Švedija taiko žemesnę ribą keliautojams iš Bulgarijos, Vengrijos ir Lietuvos.

Nustatytas ribas viršijančio kiekio vežimas

Jeigu muitinės pareigūnai įtaria, kad vežatės prekių, kurios nėra skirtos jūsų asmeninėms reikmėms arba yra skirtos parduoti, jums gali tekti įrodyti, kad jos skirtos asmeninėms reikmėms (pateikti pirkimą patvirtinančius dokumentus ir pan.). Jei negalite pateikti pakankamai įrodymų, jūsų gali būti paprašyta sumokėti muitus arba jūsų vežamos prekės gali būti konfiskuotos.

Jaunesniems nei 17 metų keleiviams taikomos griežtesnės taisyklės. Skirtingose šalyse jos yra nevienodos, todėl prieš kelionę reikėtų pasitikslinti.

Grynųjų pinigų vežimas

Jei ketinate įvažiuoti į ES arba iš jos išvykti veždamiesi 10 000 eurų ir daugiau grynaisiais (arba atitinkamą sumą kitomis valiutomis), privalote juos deklaruotifrançaisDeutschEnglish muitinės pareigūnams. To nepadarius, muitinės pareigūnai gali pinigus konfiskuoti ir skirti baudą. Atkreipkite dėmesį, kad muitinės pareigūnai gali atlikti atskiras patikras, taip pat patikrinti jūsų bagažą ir (arba) transporto priemonę.

Jei keliaudami iš vienos ES šalies į kitą norite su savimi vežtis 10 000 eurų ir daugiau grynaisiais arba atitinkamą pinigų kiekį kitomis valiutomis, privalote pasiteirauti tų šalių, iš kurių išvykstate, į kurias įvažiuojate ir per kurias keliaujate, muitinės, ar privalote juos deklaruoti.

PVM ir akcizai atvykstant į ES

Į Europos Sąjungą atvykstant iš Europos Sąjungai nepriklausančios valstybės, galima įsivežti prekių be PVM ir akcizų neviršijant toliau nurodytų ribų, jei tos prekės neskirtos parduoti. Tokios pačios taisyklės taikomos atvykstant iš Kanarų salų, Normandijos salų, Gibraltaro ir kitų teritorijų, kuriose netaikomos Europos Sąjungos PVM ir akcizo nuostatos.

Alkoholiniai gėrimai

Galite įsivežti:

 • 4 litrus neputojančio vyno ir
 • 16 litrų alaus.

Taip pat galite įsivežti:

 • 1 litrą stipriųjų gėrimų, kurių tūrinė koncentracija viršija 22 %, arba 1 litrą nedenatūruoto alkoholio (etilo alkoholio), kurio tūrinė alkoholio koncentracija 80 % (arba daugiau), arba 2 litrus spirituoto arba putojančio vyno.

Kiekvienas iš šių kiekių sudaro 100 % viso leidžiamo įsivežti alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekio, kurį galima padalyti. Pavyzdžiui, galite įsivežti pusę litro stipriųjų gėrimų ir 1 litrą spirituoto vyno – jie abu sudaro po pusę šio leidžiamo kiekio.

Tabako gaminiai

Kiek tabako gaminių leidžiama įsivežti, priklauso nuo lankomos ES šalies. Mažesnius įvežamų tabako gaminių apribojimus taikyti nusprendusi ES valstybė narė gali juos taikyti tik sausumos ir jūrų transportu keliaujantiems asmenims (Bulgarija, Graikija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Slovakija ir Vengrija) arba visiems keliautojams (Estija ir Rumunija).

Didesnis leidžiamas kiekis

Mažesnis leidžiamas kiekis

200 cigarečių arba

100 cigarilių, arba

50 cigarų, arba

250 g tabako,

40 cigarečių arba

20 cigarilių, arba

10 cigarų, arba

50 g tabako

Bet kurių iš šių tabako gaminių kiekius galima derinti, tačiau negalima viršyti bendro kiekio. Pavyzdžiui, 50 cigarilių ir 25 cigarai – visas leidžiamas įsivežti kiekis.

Jei esate jaunesnis nei 17 metų, be muitų leidžiamas įsivežti tabako gaminių ar alkoholio kiekis jums netaikomas.

Kvepalai ir kitos prekės

Galima vežtis kitų prekių, kurių vertė iki 300 EUR vienam keleiviui arba 430 EUR oro ir jūrų transportu keliaujantiems asmenims. Kai kuriose ES valstybėse šių prekių leidžiama vertė jaunesniems negu 15 metų keleiviams labiau apribojama – iki 150 EUR.

Degalai

Be transporto priemonės degalų bake esančių degalų, galima vežtis ne daugiau kaip 10 litrų degalų nešiojamoje taroje. Ši taisyklė taikoma visų rūšių motorinėms transporto priemonėms.

Akcizai išvykstant iš ES

Jei vykstate į šalį už ES ribų (ir tam tikras ES vietas, tokias kaip Kanarų salos), oro uostų ir uostų neapmokestinamų prekių parduotuvėse galite pirkti prekes be muitų ir akcizų. Vis dėlto turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad ES nepriklausančioje paskirties šalyje šioms prekėms gali būti taikomos muitų ir mokesčių lengvatos.

Vykimas iš vienos ES šalies į kitą tranzitu per Šveicariją arba kitą ES nepriklausančią šalį

Jei iš vienos ES šalies į kitą vykstate per Šveicariją, taikomos Šveicarijos muitų taisyklėsEnglish.

Jei vežate alkoholio ar tabako gaminių kiekį, viršijantį Šveicarijoje leidžiamas ribas, turite jį deklaruoti įvažiuodami į Šveicariją ir grįždami į ES. Šveicarijoje jūsų gali paprašyti pateikti finansinę garantiją, kurią atgausite iš šalies išvykdami su prekėmis.

ES teisės aktai
 • Tarybos direktyva dėl PVM ir akcizo netaikymo keliautojams iš ES nepriklausančių šalių English
 • Tarybos reglamentas dėl atleidimo nuo importo muitų arba eksporto muitų English
 • Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas dėl į ES įvežamų ar iš jos išvežamų grynųjų pinigų kontrolės English
Viešosios konsultacijos
  Pagalbos tarnybos
  Pagalba ir patarimai