Paskutinį kartą tikrinta 2022-12-05

Alkoholis, tabako gaminiai ir akcizai

Alkoholio ir tabako gaminių vežimas keliaujant iš vienos ES šalies į kitą

Paprastai akcizai turi būti mokami šalyje, kurioje alkoholis ir tabako gaminiai yra vartojami. Tačiau privatiems asmenims, keliaujantiems iš vienos ES šalies į kitą, taikomos išimtys. Ši išimtis taikoma tol, kol perkami produktai yra skirti jūsų asmeniniam naudojimui, o ne perpardavimui. Kadangi mokesčiai (PVM ir akcizai) įskaičiuojami į prekės kainą toje šalyje, kurioje ji perkama, kitoje ES šalyje daugiau mokesčių mokėti nereikia.

Tačiau, kad nustatytų, ar prekes pirkote asmeninėms reikmėms, ES muitinės pareigūnai gali atsižvelgti į kelis skirtingus aspektus, pavyzdžiui, ar esate komercinės įmonės savininkas arba joje dirbate, kaip prekės supakuotos ir vežamos ir pan. Jie taip pat atsižvelgs į vežamų prekių kiekį. Dėl šios priežasties kiekviena ES šalis gali nustatyti savus tabako gaminių ir alkoholio rekomenduojamus kiekius, kuriuos galite įsivežti. Šie rekomenduojami kiekiai negali būti mažesni už šiuos kiekius:

Prekės ES rekomenduojami kiekiai
Cigaretės 800
Cigarilės (cigarai, sveriantys ne daugiau kaip po 3 gramus) 400
Cigarai 200
Tabako gaminiai 1 kg
Spiritiniai gėrimai (pavyzdžiui, viskis arba džinas) 10 litrų
Spirituotas vynas (pvz., cheresas arba portveinas) 20 litrų
Vynas 90 litrų (iš kurių tik 60 litrų gali būti putojančio vyno)
Alus 110 litrų

Kadangi pirmiau nurodyti kiekiai yra tik orientaciniai, patikrinkite, kokius rekomenduojamus kiekius yra nurodžiusi ES šalies, į kurią vykstate, muitinė en .

Rekomenduojamų kiekių viršijimas

Jeigu muitinės pareigūnai įtaria, kad vežatės prekių, kurios nėra skirtos jūsų asmeninėms reikmėms arba yra skirtos parduoti, jums gali tekti įrodyti, kad jos skirtos asmeninėms reikmėms (pateikti pirkimą patvirtinančius dokumentus ir pan.). Jei negalite pateikti pakankamai įrodymų, jūsų gali būti paprašyta sumokėti akcizus paskirties šalyje arba jūsų vežamos prekės gali būti konfiskuotos.

Įspėjimas

Jaunesniems nei 17 metų keleiviams taikomos griežtesnės taisyklės. Skirtingose šalyse jos yra nevienodos, todėl prieš kelionę reikėtų pasitikslinti. 

PVM ir akcizai įvežant į ES iš ES nepriklausančios šalies

Į Europos Sąjungą atvykstant iš Europos Sąjungai nepriklausančios valstybės, galima įsivežti prekių be PVM ir akcizų, jei tos prekės neskirtos parduoti ir neviršijate toliau nurodytų kiekių. Tokios pačios taisyklės taikomos atvykstant iš Kanarų salų ir kitų teritorijų en , kuriose netaikomos Europos Sąjungos PVM ir akcizo nuostatos.

Atvykstant į ES iš ES nepriklausančios šalies leidžiami įvežti alkoholio ir tabako gaminių kiekiai

Leidžiami įvežti alkoholio kiekiai

Galite įsivežti a):

Be to, galite įsivežti b):

b punkte nurodyti atskiri kiekiai atitinka bendrą šios rūšies alkoholinių gėrimų kiekį, kurį jums leidžiama įvežti, ir jį galima padalinti taip, kaip pageidaujate. Pavyzdžiui, galite įsivežti 4 litrus neputojančio vyno, 16 litrų alaus, pusė litro spiritinių gėrimų ir 1 litrą spirituoto vyno arba 4 litrus neputojančio vyno, 16 litrų alaus ir 2 litrus putojančio vyno.

Leidžiami įsivežti tabako gaminių kiekiai

Priklausomai nuo lankomos ES šalies, gali būti taikoma aukštesnė arba žemesnė riba. Žemesnę ribą nustatyti nusprendusi ES valstybė narė gali ją taikyti tik sausumos ir jūrų transportu keliaujantiems asmenims (Bulgarija, Graikija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Slovakija ir Vengrija) arba visiems keliautojams (Estija ir Rumunija).

Įspėjimas

Pirmiau nurodytų ES šalių sąrašas yra orientacinis ir gali keistis; norėdami sužinoti naujausią informaciją apie leidžiamus įvežti tabako gaminių kiekius, patikrinkite ES šalies, į kurią vykstate, muitinės en nurodytus kiekius.
Aukštesnioji riba Žemesnioji riba

200 cigarečių arba
100 cigarilių arba
50 cigarų arba
250 g tabako

40 cigarečių arba
20 cigarilių arba
10 cigarų arba
50 g tabako

Bet kurių iš šių tabako gaminių kiekius galima derinti, tačiau negalima viršyti bendro kiekio. Pavyzdžiui, keliaudami į ES šalis, kuriose taikoma aukštesnė riba, galite vežti 50 cigarilių ir 25 cigarus – tai yra bendras jums leidžiamas įvežti kiekis.

Įspėjimas

Jei esate jaunesnis nei 17 metų, be muitų leidžiamas įsivežti tabako gaminių ar alkoholio kiekis jums netaikomas.

Kvepalai ir kitos prekės

Galima įsivežti kitų prekių, kurių vertė, apskaičiuota vienam keleiviui, būtų iki 300 EUR arba 430 EUR, jei tai oro ir jūrų transportu keliaujantys asmenys. Kai kuriose ES valstybėse jaunesniems negu 15 metų keliautojams taikoma mažesnė šių prekių vertė – iki 150 EUR.

Degalai

Be transporto priemonės degalų bake esančių degalų, galima vežtis ne daugiau kaip 10 litrų degalų nešiojamoje taroje. Ši taisyklė taikoma visų rūšių motorinėms transporto priemonėms.

Akcizai išvykstant iš ES

Jei vykstate į šalį už ES ribų (ir tam tikras ES vietas, tokias kaip Kanarų salos en ), oro uostų ir uostų neapmokestinamų prekių parduotuvėse galite pirkti prekes be muitų ir akcizų. Vis dėlto turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad ES nepriklausančioje paskirties šalyje šioms prekėms gali būti taikomos muitų ir mokesčių lengvatos.

Vykimas iš vienos ES šalies į kitą tranzitu per Šveicariją arba kitą ES nepriklausančią šalį

Įspėjimas

Jei iš vienos ES šalies į kitą vykstate per Šveicariją, taikomos Šveicarijos muitų taisyklės en .

Jei vežate alkoholio ar tabako gaminių kiekį, viršijantį Šveicarijoje leidžiamas ribas, turite jį deklaruoti įvažiuodami į Šveicariją ir grįždami į ES. Šveicarijoje jūsų gali paprašyti pateikti finansinę garantiją, kurią atgausite iš šalies išvykdami su prekėmis.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: