Paskutinį kartą tikrinta 2020-04-15

Traukinių keleivių teisės

Keleivių teisės ir koronavirusas

ES taisyklės dėl traukinių keleivių teisių taikomos kelionėms geležinkeliu Europos Sąjungoje ir paprastai galioja vykstant visais maršrutais ir traukiniais.

ES šalys gali nuspręsti padaryti išimtį tam tikrų rūšių maršrutais vykstantiems traukiniams. Šios išimtys gali būti taikomos miestų, priemiestiniais, regioniniais, tolimojo susisiekimo vidaus ir tarptautiniais maršrutais vykstantiems traukiniams, kurių maršruto pradžia ar pabaiga yra už ES ribų. Išsiaiškinkite tai prieš užsakydami traukinio bilietus.

Perkant bilietą, geležinkelio kompanija arba bilietų pardavėjas privalo jums pateikti aiškią informaciją apie:

Kelionės metu traukinį eksploatuojanti bendrovė turi suteikti informaciją apie traukinyje teikiamas paslaugas, vėlavimą, saugumo ir saugos klausimus bei jungiamuosius maršrutus. Jei jūsų traukinys vėluoja arba atšaukiamas, eksploatuojanti bendrovė privalo jus informuoti apie padėtį realiuoju laiku ir suteikti informaciją apie jūsų teises ir pareigas.

Kokia problema kilo?

Kaip pasinaudoti savo teisėmis?

Jei manote, kad buvo pažeistos jūsų teisės, pirmiausia turėtumėte pateikti skundą geležinkelio bendrovei. Ji turi atsakyti per 1 mėnesį. Jeigu per vieną mėnesį negautumėte atsakymo iš geležinkelio bendrovės arba jos atsakymas jūsų netenkintų, galite kreiptis į atitinkamą savo šalies nacionalinę institucijąpdfen. Nacionalinė institucija turėtų pateikti jums teisiškai neįpareigojančią teisinę nuomonę, kaip elgtis tokiu atveju.

Taip pat galite pabandyti išspręsti ginčą neteismine tvarka arba kreiptis į alternatyvaus ginčų sprendimo (AGS) subjektą. Jei bilietas pirktas internetu, skundą galima teikti naudojantis elektroninio ginčų sprendimo (EGS) platforma. AGS ir EGS gali naudotis tik ES gyventojai.

Galima pasinaudoti oficialia teisine tvarka ir pagal ES taisykles pateikti kompensacijos ieškinį naudojantis Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūra. Taip pat galite kreiptis ir į tos šalies, kurioje registruota geležinkelio bendrovė, teismus. Laikotarpis, per kurį galima paduoti geležinkelio bendrovę į nacionalinį teismą, nustatytas remiantis kiekvienos ES šalies ieškinio senaties taisyklėmis.

Su traukinių keleivių teisėmis susijusių problemų atveju, pagalbos ir patarimų taip pat galima kreiptis į vietos Europos vartotojų centrąen.

Jūsų traukinys buvo atšauktas

Jeigu vėluojate dėl atšaukto traukinio, t. y., jeigu atvykti į paskirties vietą pavėluotumėte daugiau kaip 60 minučių, turite teisę:

Jeigu nusprendžiate tęsti kelionę, kaip planavote, arba sutinkate į paskirties vietą vykti alternatyviomis transporto priemonėmis, galite turėti teisę į kompensaciją.

Kompensacija atšaukimo atveju

Kompensacija nemokama, jeigu:

Jūsų traukinys pavėlavo

Jeigu jums pranešama, kad į galutinę paskirties vietą atvyksite vėluodamas bent 1 valandą, turite teisę:

Jeigu nusprendžiate tęsti kelionę, kaip planavote, arba sutinkate į paskirties vietą vykti alternatyviomis transporto priemonėmis, galite turėti teisę į kompensaciją.

Kompensacija vėlavimo atveju

Kompensacija nemokama, jeigu:

Jūsų bagažas buvo pamestas, sugadintas arba vėluojama jį grąžinti

Lengvai kilnojamą bagažą (įskaitant gyvūnus) galima pasiimti su savimi į vagoną. Kitus stambius arba didelių gabaritų daiktus arba gyvūnus, kurie gali erzinti kitus keleivius, sukelti jiems nepatogumų arba juos sužeisti, derėtų siųsti kaip registruotą bagažą (laikantis geležinkelio bendrovės nustatytų bendrųjų vežimo sąlygų). Tuomet šie daiktai bus vežami traukinio bagažo skyriuje.

Jeigu jūsų registruotas bagažas pametamas ar sugadinamas, turite teisę į kompensaciją, išskyrus tam tikrus atvejus, pavyzdžiui, jeigu bagažas buvo netinkamai supakuotas arba netinkamas vežti. Jeigu registruotą bagažą pristatyti vėluojama, taip pat turite teisę į kompensaciją, nebent šis vėlavimas įvyko dėl jūsų klaidos arba dėl aplinkybių, kurių geležinkelio bendrovė negali valdyti.

Kompensacijos sumos

Jeigu per traukinio avariją patyrėte traumą arba jus išlaikė per mirtiną traukinio avariją žuvęs asmuo, turite teisę į ne didesnę kaip 1400 eurų kompensaciją už pamestą arba sugadintą rankinį bagažą (tai taip pat taikoma visiems gyvūnams, kuriuos vežėtės kartu).

Patyrėte traumą per traukinio avariją

Jei per traukinio avariją patyrėte traumą, turite teisę į kompensaciją, o jos dalis turėtų būti išmokėta per 15 dienų nuo avarijos, kad galėtumėte padengti neatidėliotinas išlaidas.

Jus išlaikė asmuo, žuvęs per mirtiną traukinio avariją

Jei jus išlaikė per mirtiną traukinio avariją žuvęs asmuo, turite teisę į kompensaciją, o jos dalis turėtų būti išmokėta per 15 dienų nuo avarijos, kad galėtumėte padengti neatidėliotinas išlaidas. Šis išankstinė suma už kiekvieną žuvusįjį yra ne mažesnė kaip 21 000 eurų.

DUK.

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: