Paskutinį kartą tikrinta 2022-06-13

Sutuoktiniai ir vaikai ES piliečiai

ES piliečiai gali atvykti gyventi kartu su savo sutuoktiniais ES piliečiais kitoje ES šalyje, naudodamiesi turimos ES pilietybės suteikiamomis teisėmis arba kaip tokių sutuoktinių išlaikomi asmenys. Šiame puslapyje pateikiama informacija taip pat taikoma ES pilietybę turintiems vaikams ir vaikaičiams, vykstantiems gyventi į užsienį pas savo šeimos narius ES piliečius.

Gyvenimas šalyje naudojantis savo turimomis teisėmis

ES piliečiai turi teisę persikelti į bet kurią ES šalį gyventi, dirbti, studijuoti, ieškoti darbo arba gyventi išėjus į pensiją.

Kitoje ES šalyje galima gyventi iki 3 mėnesių nesiregistruojant, bet gali reikėti pranešti apie savo buvimą. Vienintelis reikalavimas yra turėti galiojančią nacionalinę asmens tapatybės kortelę arba pasą. Norint pasilikti ilgiau nei 3 mėnesiams gali reikėti užregistruoti savo gyvenamąją vietą.

Daugelyje ES šalių visuomet reikia nešiotis tapatybės kortelę arba pasą. Juos pamiršęs asmuo gali gauti baudą arba būti laikinai sulaikytas, bet vien dėl to jis negali būti priverstas grįžti į savo šalį. Daugiau informacijos apie deportaciją.

Jei asmuo 5 metus be pertraukos teisėtai gyveno kitoje ES šalyje, jis automatiškai įgyja teisę nuolat joje gyventi.

Gyvenimas šalyje išlaikant kitam asmeniui

Net neplanuojant dirbti, ieškoti darbo arba studijuoti naujojoje ES šalyje, vis tiek galima atvykti gyventi kartu su savo sutuoktiniu ar registruotu partneriu, kaip jo išlaikomam asmeniui.

Įspėjimas

Kai kurios ES šalys nepripažįsta civilinių ir registruotų partnerysčių lygiavertėmis santuokai, todėl jose tokie asmenys gali nebūti laikomi išlaikomais asmenimis. Tokiu atveju reikėtų patikrinti, kokios yra kitų giminaičių teisės gyventi tose šalyse ir kokios sąlygos jiems taikomos.

Informacija apie civilinės partnerystės pripažinimą Europoje.

Registracija

Po 3 mėnesių gyvenimo kitoje ES šalyje ten reikės užregistruoti savo gyvenamąją vietą.

Savivaldybei arba vietos policijos skyriui reikės pateikti tokius dokumentus:

Negali būti prašoma jokių kitų dokumentų.

Registracijos pažymėjimas išduodamas nedelsiant.

Administraciniai mokesčiai

Mokestis už registracijos pažymėjimo išdavimą neturėtų būti didesnis už mokestį, kurį tos šalies piliečiai moka už asmens tapatybės kortelės ar panašių dokumentų išdavimą.

Galiojimas

Registracijos pažymėjimas galioja neribotą laiką (jo galiojimo nereikia pratęsti), tačiau vietos valdžios institucijoms gali reikėti pranešti apie bet kokį adreso pasikeitimą.

Kur ir kaip registruotis įvairiose šalyse

Informacija, kur ir kaip registruoti savo šeimos narius ES piliečius gyvenamojoje šalyje:

Pasirinkite šalį

Jeigu priimančiojoje šalyje galioja toks reikalavimas, jo neįvykdžiusiems asmenims gali būti skirta bauda, bet jie negali būti išsiųsti iš šalies, jeigu:

Jei kilo sunkumų gauti registracijos liudijimą, galima kreiptis į mūsų pagalbos tarnybas Atidaryti kaip išorės nuorodą.

Kas atsitinka su asmens teise nuolat gyventi šalyje sutuoktiniams išsiskyrus?

ES piliečiams išsiskyrus, jų teisės gyventi priimančiojoje ES šalyje nepakinta, jei jie toliau atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas dėl jų pačių turimų teisių.

Sužinokite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jeigu asmuo neplanuoja priimančiojoje ES šalyje dirbti arba studijuoti, jis privalo įrodyti, kad yra apdraustas visapusišku sveikatos draudimu ir turi pakankamų išteklių.

Kas atsitinka su asmens teise nuolat gyventi šalyje mirus sutuoktiniui?

Jeigu asmens sutuoktinis arba registruotas partneris dirbo samdomą darbą arba buvo savarankiškas dirbantysis kitoje ES šalyje ir mirė prieš įgydamas teisę nuolat joje gyventi, asmeniui gali būti suteiktas leidimas nuolat gyventi priimančiojoje ES šalyje:

Reikalavimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Asmuo gali gyventi kitoje ES šalyje tol, kol atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip jau nebėra, nacionalinės institucijos gali pareikalauti, kad jis išvyktų.

Išimtiniais atvejais priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti išsiųsti asmenį iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei gali įrodyti, kad jis kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti asmeniui turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Išlaikomi šeimos nariai turi teisę nuolat gyventi šalyje net jeigu jie ir nedirba ir jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, gauti tokias pačias lengvatas ir išmokas, kaip ir tos šalies piliečiai.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį besąlygišką jūsų teisę pasilikti šalyje.

DUK.

ES teisės aktai

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: