Paskutinį kartą tikrinta 2019-04-24

Sutuoktiniai ir vaikai ES piliečiai

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

JK kol kas yra visavertė ES narė, tad joje ir jai tebetaikomos visos teisės ir pareigos.

Jei esate ES pilietis ir persikeliate į kitą ES šalį gyventi, dirbti arba studijuoti, dėl ES taisyklių jūsų šeimos nariams lengviau išvykti gyventi kartu su jumis. Šiame puslapyje galite sužinoti, kaip sutuoktiniai, vaikai ir anūkai gali kartu vykti gyventi su jumis, jeigu jie yra ES piliečiai.

Tačiau, jei esate ES pilietis ir visą laiką gyvenate tik savo, o ne kitoje ES šalyje, bus taikomos tik nacionalinės taisyklės.

Buvimas šalyje naudojantis savo teisėmis

Kaip ES piliečiai, jūsų vyras ar žmona ir vaikai bei anūkai gali su jumis gyventi kitoje ES šalyje kaip darbuotojai, darbo ieškantys asmenys, pensininkai ar studentai tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos jums.

Pasitikrinkite, kokios sąlygos ir formalumai taikomi:

Jūsų išlaikomų asmenų buvimas šalyje

Sutuoktiniai, vaikai ar anūkai neplanuoja dirbti arba ieškoti darbo, studijuoti arba negauna pensijos?

Jie vis tiek gali atvykti gyventi kartu su kaip išlaikomi asmenys.

Jeigu esate sudarę tos pačios lyties asmenų santuoką ir persikeliate į kitą ES šalį, priimančioji šalis turi pripažinti jūsų sutuoktinio teisę ten gyventi. Ši taisyklė galioja net ir tada, kai priimančiojoje šalyje tos pačios lyties santuokos nepripažįstamos.

Gyvenimas užsienyje iki 3 mėnesių

Sutuoktiniai, vaikai ir anūkai ES piliečiai gali gyventi naujojoje ES šalyje tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos visiems ES piliečiams.

Gyvenimas užsienyje ilgiau kaip 3 mėnesius

Jeigu esate darbuotojas

Kitoje ES šalyje dirbančių samdomų arba komandiruotų darbuotojų ar savarankiškai dirbančių asmenų sutuoktiniai, išlaikomi vaikai ir anūkai gali joje gyventi kartu ir jie neturi atitikti kokių nors kitų sąlygų.

Jeigu esate pensininkas

Kitoje ES šalyje gyvenančių pensininkų sutuoktinai, išlaikomi vaikai ir anūkai gali joje gyventi kartu, jei turite sau ir visai savo šeimai:

Jeigu esate studentas

Kitoje ES šalyje gyvenančių studentų sutuoktinai, išlaikomi vaikai ir anūkai gali joje gyventi kartu, jei:

Registracija

Sužinokite, kaip gauti registracijos pažymą kartu su jumis gyvenantiems šeimos nariams.

Reikalavimas išvykti ir išsiuntimas iš šalies

Sutuoktiniai, vaikai ir anūkai gali gyventi kartu priimančiojoje šalyje tol, kol atitinka gyvenimo toje šalyje sąlygas. Jei taip nebėra, nacionalinės valdžios institucijos gali pareikalauti, kad jie išvyktų.

Išimtiniais atvejais priimančiosios šalies valdžios institucijos gali nuspręsti juos išsiųsti iš šalies viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo sumetimais, bet tik tuo atveju, jei jos gali įrodyti, kad jie kelia rimtą grėsmę.

Sprendimas išsiųsti iš šalies arba reikalavimas išvykti jiems turi būti pateiktas raštu. Jame turi būti išdėstytos visos išsiuntimo iš šalies priežastys ir nurodyta apeliavimo tvarka bei terminas.

Teisė nuolat gyventi šalyje

Sutuoktiniai, vaikai ir anūkai ES piliečiai tokiomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos ir jums, įgyja teisę nuolat gyventi šalyje, jei jie 5 metus be pertraukos teisėtai gyveno toje šalyje.

Tai reiškia, kad jie gali joje būti tiek, kiek nori, net jei nedirba ar jiems reikia finansinės paramos. Jie turėtų turėti tokias pačias teises, galėti naudotis tokiomis pačiomis privilegijomis ir išmokomis, kaip ir tos šalies piliečiai.

Sužinokite, kaip gauti nuolatinio gyventojo dokumentą, patvirtinantį jų besąlygišką teisę pasilikti šalyje.

Mirtis

Jei dirbote samdomą darbą arba buvote savarankiškai dirbantis asmuo kitoje ES šalyje ir mirėte dar neįgijęs teisės nuolat joje gyventi, sutuoktiniams, vaikams ir anūkams, kurie taip pat su jumis gyveno toje šalyje kaip šeimos nariai, gali būti taikoma speciali tvarka. Jiems gali būti leista nuolat gyventi šalyje:

ES teisės aktai

Reikia daugiau informacijos apie taisykles konkrečioje šalyje?

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Pasidalyti šiuo puslapiu: