Paskutinį kartą tikrinta 2020-06-30

ES finansavimo programos

Paveikė „Brexit’as“?

ES vykdomos kelios skirtingos finansavimo programos. Nuo jūsų verslo arba projekto pobūdžio priklauso, ar galite teikti paraišką gauti lėšų pagal kurią nors iš jų. Finansavimas gali būti dvejopas: tiesioginis ir netiesioginis.

Tiesioginis finansavimas

Tiesioginio finansavimo lėšų skyrimą administruoja ES institucijos. Toks finansavimas gali būti dviejų rūšių: dotacijos ir sutartys. Europos Komisijos administruojamų apply for grants and contractsdotacijų ir sutarčių paraiškas galima teikti managed by the European Commission on the finansavimo ir konkursų portaleen.

Dotacijos

Dotacijos skiriamos konkretiems projektams, susijusiems su ES politika. Paprastai pirmiausia būna viešas skelbimas – kvietimas teikti paraiškas.

Kas turi teisę gauti finansavimą?

Galite prašyti dotacijos, jei jūsų organizacija yra verslo arba susijusi organizacija (verslo asociacija, verslo paramos teikėjai, konsultantai ir t. t.), vykdanti projektus, kuriais padedama siekti ES tikslų, arba prisidedanti prie ES programos arba politikos įgyvendinimo.

Sutartys

Sutartis ES institucijos sudaro, kad įsigytų paslaugų, prekių ar darbų, reikalingų jų veiklai (tai gali būti tyrimai, mokymai, konferencijų organizavimas, IT įranga).

Netiesioginis finansavimas

Netiesioginio finansavimo lėšas – beveik 80 % ES biudžeto – administruoja nacionalinės ir regioninės institucijos. Šios lėšos administruojamos visų pirma naudojantis 5 dideliais fondais – Europos struktūriniais ir investicijų fondaisen.

Fondai:

Finansavimo paraiškos teikimas

Kad gautumėte ES dotaciją, turėtumėte pateikti paraišką atitinkamoms valstybės narės, kurioje esate registruoti, regioninėms arba nacionalinėms institucijoms (vadinamoms vadovaujančiosiomis institucijomis).

Už Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų skyrimą atsakinga jūsų šalies Žemės ūkio ministerijaen.

Jei norėtumėte gauti Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo lėšų, reikėtų kreiptis į nacionalinius kontaktinius centruspdfen .

Plačiau apie ES finansavimąen.
 

Susijusios temos

ES teisės aktai

Viešosios konsultacijos

Pagalbos tarnybos

Specializuotos pagalbos tarnybos

Paramos verslui vietos punktas

Turite klausimų dėl verslo veiklos užsienyje, pavyzdžiui, eksporto arba verslo plėtros kitoje ES šalyje? Jei taip, Europos įmonių tinklas gali duoti nemokamų patarimų.

Pasidalyti šiuo puslapiu: