Paskutinį kartą tikrinta 2019-04-11

Apskaita

Jungtinės Karalystės sprendimas pasinaudoti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsniu: Daugiau informacijos

Sužinokite, ar jūsų rūšies įmonė turėtų laikytis ES arba nacionalinių apskaitos taisyklių. Mažosioms įmonėms, turinčioms ne daugiau kaip 50 darbuotojų, taikomos supaprastintos apskaitos taisyklės, o labai mažoms įmonėms – dar paprastesnės taisyklės priklausomai nuo to, kur įmonė įsisteigusi.

Jei jūsų ES bendrovė įtraukta į biržos sąrašus, konsoliduotosios finansinės ataskaitos turi būti rengiamos laikantis Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS). Dauguma ES šalių leidžia taikyti TFAS ir į biržos sąrašus neįtrauktoms bendrovėms. Ne ES šalių įmonėms, prekiaujančioms su ES, rekomenduojama laikytis TFAS arba lygiaverčių nacionalinių apskaitos standartų.

 

Pasidalyti šiuo puslapiu: