Poslední kontrola: 11/04/2019

Účetnictví

Rozhodnutí Spojeného království uplatnit čl. 50 Smlouvy o EU: Více informací

Zjistěte si, zda by se měl váš podnik řídit účetními pravidly EU nebo členského státu. Malé podniky, které nemají více než 50 zaměstnanců, mohou používat zjednodušená účetní pravidla. Pravidla pro mikropodniky jsou ještě jednodušší. Závisí to na tom, kde má váš podnik sídlo.

Pokud je váš podnik kótován v EU na burze, musíte připravovat konsolidovanou účetní závěrku v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Většina zemí EU rovněž umožňuje používat IFRS i v případě nekótovaných společností. Firmám ze zemí mimo EU, které obchodují s EU, se doporučuje, aby se řídily standardy IFRS nebo srovnatelnými vnitrostátními účetními standardy.

 

Sdílet tuto stránku: