Podnikání
Poslední kontrola: 08/09/2022

DPH – daň z přidané hodnoty

Placení DPH v zemi, kde nakupujete

Nakupujete-li v EU jako soukromá osoba, měli byste DPH hradit pouze jednou, a to v zemi, kde zboží či službu pořizujete.

Jakékoli zboží, které zakoupíte v jiném členském státě Unie, můžete přes hranice převézt bez proclení. Jedinou podmínkou je, že dané zboží musí být určeno pro vlastní potřebu, popř. pro osobní potřebu vašich rodinných příslušníků, a nesmí být předmětem dalšího prodeje.

Vracení DPH

Pokud nejste z EU a během pobytu v Unii si něco koupíte, máte nárok na vrácení DPH, pokud zboží při odjezdu do 3 měsíců od jeho koupě předložíte spolu s doklady pro vrácení DPH celním orgánům. Tyto doklady za normálních okolností vystavuje prodejce. Jelikož je tento režim dobrovolný, ne všichni obchodníci se jej účastní. Některé země stanoví minimální hodnotu nakoupeného zboží de en fr , při které nárok na vrácení DPH vzniká.

Online nákup z jiné země EU

Na nákup zboží z jiné země EU, které si necháte zaslat domů, se mohou vztahovat zvláštní pravidla. Pokud společnost, od které nakupujete, prodává do vaší země zboží v celkové hodnotě převyšující určitý limit, nemůže účtovat DPH v zemi, ze které jste zboží objednali.

DPH musí účtovat v zemi, kam je zboží dodáno (DPH země určení). Maximální výši těchto přeshraničních prodejů si stanoví každá země EU sama en – a to buď na 35 000 EUR, nebo 100 000 EUR. To znamená, že většina velkých internetových prodejců, kteří dodávají zboží v rámci EU, bude muset účtovat DPH v zemi určení.

Příklad

Někdy budete muset zaplatit vyšší sazbu DPH

Holanďanka Katrin si z jednoho velkého internetového obchodu v Irsku objednala knížku. Když přistoupila k placení a vyplňovala dodací adresu, tak si všimla, že se cena náhle zvýšila. Přečetla si proto obchodní podmínky a tam zjistila, že jí společnost účtovala nizozemskou DPH ve výši 9 % namísto irské sazby ve výši 0 %.

V Nizozemsku je maximální limit, do kterého se nemusí platit nizozemská DPH, 100 000 eur. To znamená, že společnost, která za předchozí finanční rok prodala do Nizozemska zboží za více než 100 000 eur, musí použít sazbu DPH platnou v zemi určení, tzn. v Nizozemsku. Prodejce, u kterého si Katrin knížku objednala, dodává zboží do Nizozemska často, a proto jí musí účtovat nizozemskou DPH, i když kniha bude odeslána z Irska.

Pozor!

Toto pravidlo se nevztahuje na dodání použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů nebo starožitností.

Spotřební daň

Pokud nakupujete online tabákové výrobky nebo alkoholické nápoje z jiné země EU, jejich cena bude zahrnovat spotřební daň bez ohledu na jejich množství nebo na skutečnost, že se jedná o dar.

Obchodník má povinnost uhradit spotřební daň splatnou v té zemi EU, která je zemí určení.

Očekávejte proto, že se do konečné ceny tohoto typu zboží promítne spotřební daň. Pokud je cena příliš nízká, zeptejte se před provedením nákupu prodejce, zda zahrnuje i zaplacenou daň. Pokud prodejce spotřební daň nezaplatí, bude vaše zboží zabaveno celními orgány nebo po vás může být požadováno, abyste spotřební daň uhradili sami. Proto byste měli vždy dávat pozor na to, aby prodejce nezbytnou spotřební daň zaplatil v té zemi EU, která je zemí určení.

Pozor!

Nakupujete-li online ze zemí mimo EU, musí být vždy uhrazeny DPH, clo a spotřební daň.

Výjimka pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby

DPH za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby se účtuje v zemi, kde žijete (tj. zemi, kde jste usazeni, kde máte trvalé bydliště nebo kde obvykle pobýváte), a ne v zemi, ve které jste službu zakoupili. Toto pravidlo se vztahuje na služby pořízené jak uvnitř, tak mimo EU.

Příklad

DPH za digitální služby se platí v zemi trvalého bydliště

Senta žije ve Švédsku a z finského internetového knihkupectví si často kupuje elektronické knihy. Finský prodejce jí proto musí účtovat švédskou a nikoli finskou DPH.

Výjimky na další služby pořízené online

Pokud pořizujete služby online od obchodníka sídlícího v EU, platíte sazbu DPH té země, ve které má obchodník sídlo. Toto pravidlo platí i v případě, že bydlíte v jiné zemi EU, než kde je usazen obchodník.

Příklad

Uhrazení DPH v zemi, v níž má obchodník sídlo

Joao má poradenskou firmu, která sídlí v Lisabonu. Poskytuje poradenství soukromé osobě žijící v Kodani. Jelikož je Joaova firma zaregistrovaná v Portugalsku, musí svému dánskému zákazníkovi účtovat portugalskou sazbu DPH.

Z tohoto pravidla však existuje řada výjimek. Ty nejčastější jsou tyto:

Upozorňujeme, že tento seznam není vyčerpávající.

Výjimka pro automobily

Zakoupíte-li nové vozidlo v jiné členské zemi Unie, DPH uhradíte tam, kam auto přivezete a zaregistrujete (v zemi bydliště). Totéž platí pro hrazení DHP u jiných nových dopravních prostředků, například velkých motorek, lodí či letadel.

Více informací o placení DPH při nákupu automobilu v jiném státě EU.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: