Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 28/09/2017

DPH – daň z přidané hodnoty

Placení DPH v zemi, kde nakupujete

Nakupujete-li v EU jako soukromá osoba, měli byste DPH hradit pouze jednou, a to v zemi, kde zboží či službu pořizujete.

Jakékoli zboží, které zakoupíte v jiném členském státě Unie, můžete přes hranice převézt bez proclení. Jedinou podmínkou je, že dané zboží musí být určeno pro vlastní potřebu, popř. pro osobní potřebu vašich rodinných příslušníků, a nesmí být předmětem dalšího prodeje.

Vracení DPH

Pokud nejste z EU a během pobytu v Unii zakoupíte zboží, máte nárok na vrácení DPH, pokud zboží při odjezdu do tří měsíců od jeho koupě předložíte spolu s doklady pro vrácení DPH celním orgánům. Tato potvrzení za normálních okolností vyhotovuje prodejce. Jelikož je tento režim dobrovolný, ne všichni obchodníci se jej účastní. Některé země stanovují minimální hodnotu nakoupeného zbožífrançaisDeutschEnglish, při které nárok na vrácení DPH vzniká.

Nákup přes internet z jiné země EU

Na nákup zboží z jiné země EU, které si necháte zaslat domů, se mohou vztahovat zvláštní pravidla. Pokud společnost, od které nakupujete, prodává do vaší země (země dodání) zboží v celkové hodnotě převyšující určitý limit, nemůže účtovat DPH v zemi, ze které jste zboží objednali.

DPH musí účtovat v zemi, kam je zboží dodáno. Uvedený limit u přeshraničního prodeje si stanovuje každá země EU samapdfEnglish – a to buď na 35 000, nebo 100 00 eur. To znamená, že většina velkých internetových prodejců, kteří dodávají zboží v rámci EU, bude muset účtovat DPH v zemi dodání.

Příklad

Někdy budete muset zaplatit vyšší sazbu DPH

Lucie je Belgičanka a z jednoho velkého internetového obchodu ze Spojeného království si objednala knihu. Po vyplnění adresy dodání při placení objednávky si všimla, že se cena náhle zvýšila. Přečetla si proto obchodní podmínky a tam zjistila, že ji společnost účtovala belgické DPH ve výši 6 % namísto 0 % DPH, které platí ve Spojeném království.

V Belgii je totiž limit pro stanovení DPH u přeshraničního prodeje stanoven na 35 000 eur. To znamená, že společnost, která za předchozí finanční rok prodala do Belgie zboží za více než 35 000 eur, musí použít sazbu DPH platnou v zemi dodání, tzn. v Belgii. Prodejce, u kterého si Lucie knihu objednala, dodává zboží do Belgie často, a proto musí belgické zákaznici účtovat belgické DPH, i když kniha bude odeslána ze Spojeného království.

Výjimka pro telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby

DPH za telekomunikační služby, služby rozhlasového a televizního vysílání a elektronické služby se účtuje v zemi, kde žijete (tj. zemi, kde jste usazeni nebo kde máte trvalé bydliště nebo kde obvykle pobýváte), a ne v zemi, ve které jste službu zakoupili. Toto pravidlo se vztahuje na služby poskytované jak uvnitř, tak mimo EU.

Příklad

DPH za digitální služby se platí v zemi trvalého bydliště

Senta žije ve Švédsku a z finského internetového knihkupectví si kupuje elektronické knihy. Finský prodejce ji proto musí účtovat švédské a nikoli finské DPH.

Výjimka pro automobily

Zakoupíte-li nové vozidlo v jiné členské zemi Unie, DPH uhradíte tam, kam auto přivezete a zaregistrujete (v zemi bydliště). Totéž platí pro hrazení DHP u jiných nových dopravních prostředků jako například velkých motorek, lodí či letadel.

Pro účely DPH se za nové vozidlo považuje automobil, který má najeto méně než 6 000 km nebo od jeho první registrace neuplynulo více než 6 měsíců. Ojetým vozidlem se rozumí auto, které má najeto přes 6 000 km a od data jeho první registrace uplynulo více než 6 měsíců.

Více informací o placení DPH při nákupu automobilu v jiném státě EU.

Veřejné konzultace
    Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
    Požádat o poradenství