Podnikání
Poslední kontrola: 02/01/2023

Obnovení řidičského oprávnění v jiné zemi EU

Přestěhujete-li se do jiné země Unie a skončí vám platnost vašeho řidičského průkazu, budete si tam muset zažádat o vydání nového průkazu, pokud máte v této zemi tzv. obvyklé bydliště.

Bez ohledu na druh řidičského průkazu, kterého jste držitelem (starý nebo nový formát), bude vám při jeho obnovení vydán nový, standardizovaný průkaz (z plastu, o velikosti kreditní karty s fotografií). Doba platnosti vašeho nového řidičského průkazu se může od té původní lišit a mohou být uplatněna různá omezení či podmínky hostitelské země.

Pokud byla platnost vašeho řidičského průkazu pozastavena či zrušena nebo vám byl odňat orgány členského státu, který ho vydal, obnovit jej nelze.

Pozor!

Dojde-li ke ztrátě nebo odcizení vašeho řidičského průkazu, musíte zažádat o místní řidičský průkaz, který ho nahradí. Co dělat v případě, že jste svůj řidičský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen na cestách v zahraničí?

Informace z jednotlivých zemí

Formality spojené s prodloužením řidičského průkazu nebo s výměnou za ztracený průkazu v zemi, kde žijete:

Zvolit zemi

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: