Pobyt a cestování
Poslední kontrola: 02/01/2023

Dočasní agenturní zaměstnanci

Rovné pracovní podmínky

Při dočasném zaměstnávání agenturních pracovníků je třeba těmto osobám poskytnout alespoň stejné základní pracovní podmínky jako stálým zaměstnancům. To týká odměňování, délky pracovní doby, práce přesčas, přestávek, doby odpočinku, nočních směn a svátků. Musíte jim zaručit stejný přístup ke kolektivním zařízením, které jsou k dispozici vašim stálým zaměstnancům, jako jsou jídelny, zařízení pro péči o děti a dopravní služby, pokud neexistují objektivní důvody opravňující rozdílné zacházení.

Dočasné agenturní zaměstnance musíte informovat o všech nových volných pracovních místech. Po skončení dočasné práce je smíte najmout přímo.

Odchylky

Existují určité omezené výjimky, avšak za přísně daných podmínek, např.:

Ochrana zdraví a bezpečnost

Než dočasní agenturní pracovníci začnou pracovat, musíte je informovat o všech možných rizicích spojených s prací, kterou vykonají, včetně vyžadovaných kvalifikací, dovedností a lékařského dozoru.

Pozor!

V Belgii, Chorvatsku, Francii, Řecku, Polsku, Portugalsku, Slovinsku a Španělsku nemůžete dočasné agenturní pracovníky využívat pro určité pracovní pozice, které jsou považovány za obzvláště rizikové z hlediska zdraví a bezpečnosti. Jedná se např. o práci typu rozbíjení a odstraňování azbestu, práci při níž jsou vystaveni účinkům záření nebo látkám, které jsou karcinogenní, mutagenní nebo toxické.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Poradce EURES

Poradce EURES informuje o pracovních podmínkách a pomáhá s náborem zaměstnanců ve vaší zemi nebo příhraničním regionu.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: