Poslední kontrola: 08/06/2022

Převod dávek v nezaměstnanosti

Obecně platí, že pokud chcete pobírat dávky v nezaměstnanosti, musíte pobývat ve státě, který tyto dávky vyplácí. Za určitých podmínek však můžete odejít do jiného státu EU za účelem hledání práce a i nadále pobírat dávky v nezaměstnanosti ze země, ve které jste o práci přišli.

Pobyt v zahraničí nepřesahující 3 měsíce

Země EU, ve které jste naposledy pracovali, vám může po dobu minimálně 3 měsíců a maximálně 6 měsíců i nadále poskytovat dávky v nezaměstnanosti, a to v závislosti na tom, který úřad vám tyto dávky vyplácí.

To můžete učinit pouze, pokud:

Před svým odjezdem musíte:

Pozor!

Toto povolení je platné pouze pro jednu zemi. Pokud si chcete nechat převést dávky v nezaměstnanosti do jiné země, musíte požádat o vydání nového formuláře U2. Zeptejte se na úřadu práce, zda kvůli tomu musíte jet zpátky do své země, nebo zda je možné vydat formulář na dálku.

Po příjezdu do cílové země musíte:

Pozor!

Doporučujeme vám zjistit si co nejvíce informací o svých právech a povinnostech, které jako uchazeč o práci v tomto státě máte. Mohou se velmi lišit od práv a povinností, které jste měli ve státě, v němž jste se stali nezaměstnanými.

Poté vám bude vyplácena stejná částka, jako dříve, a to přímo na váš bankovní účet ve státě, ve kterém jste se stali nezaměstnanými.

Pozor!

Jestliže nechcete ztratit nárok na dávky v nezaměstnanosti, vraťte se do země, která dávky vyplácí, dříve, než vám nárok zanikne.

Pobyt v zahraničí delší než 3 měsíce

Pokud chcete v zahraničí zůstat po dobu delší než 3 měsíce, budete muset úřad práce v zemi, ve které jste se stali nezaměstnanými, požádat o prodloužení vyplácení dávek během vašeho pobytu v zahraničí a svou žádost zdůvodnit. Úřad se může rozhodnout vám období 3 měsíců prodloužit až na 6 měsíců.

Pozor!

Toto prodloužení se však neposkytuje ve všech zemích. Informace o tom, zda a za jakých podmínek lze prodloužení udělit, získáte na úřadu práce ve vaší domovské zemi.

Většina zemí má stanovena jasná kritéria, podle nichž žádosti o prodloužení lhůty posuzuje. Mohou vás například požádat, abyste předložili:

O prodloužení lhůty zažádejte co nejdříve. Podat žádost je třeba před uplynutím prvních třech měsíců.

Rovné zacházení

Při hledání práce v jiné zemi EU máte stejná práva jako státní příslušníci hostitelské země. Tato práva se týkají:

Pozor!

Hostitelská země však může vyčkat, dokud si nevytvoříte skutečnou vazbu na místní pracovní trh, a teprve pak vám poskytnout určitý druh finanční podpory při hledání práce — např. nízkoúročenou půjčku pro nezaměstnané, kteří chtějí začít podnikat. Za skutečnou vazbu lze považovat váš pobyt v dané zemi a hledání práce po přiměřenou dobu.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: