Poslední kontrola : 04/07/2018

Přístup k internetu

Internetové připojení

Ve všech zemích EU musíte mít možnost získat kvalitní služby elektronické komunikace za dostupnou cenu – včetně základního přístupu na internet. Vždy by měl existovat minimálně jeden poskytovatel internetových služeb, který vám takové služby může zajistit. V případě internetu jde tedy o zásadu tzv. univerzální služby.

V některých zvláštních případech, kdy jde např. o otázky technické proveditelnosti, může být vaše žádost o tyto služby posouzena jako „nepřiměřená" a může být zamítnuta.

Více informací vám poskytne regulační orgán ve vašem státěen , kde vám také dají kontakt na poskytovatele všeobecných služeb.

Příklad

Jack se odstěhoval do odlehlé části skotského venkova a chtěl si nechat ve svém novém domě zřídit připojení k internetu. Nejprve ho několik firem odmítlo z důvodu, že jejich síť oblast, v níž bydlí, nepokrývá. Potom se mu podařilo zjistit, kdo je poskytovatelem univerzální služby ve Skotsku. Kontaktoval ho a internet mu byl do domu zaveden.

Neutralita sítě

Máte právo na to, abyste měli přístup a mohli distribuovat online obsah a služby, které vám vyhovují. Internetový poskytovatel vám nesmí blokovat či zpomalovat žádný online obsah, aplikace nebo služby ani vás diskriminovat, pokud jde o vaši schopnost s určitým online obsahem, aplikacemi nebo službami nakládat. Výjimkou jsou 3 konkrétní případy:

Tato zásada se nazývá neutralita sítě.

Příklad

John se odstěhoval z Anglie do Německa za prací. Chtěl ušetřit za telefonní hovory a se svou rodinou komunikovat pomocí videohovorů zajišťovaných internetovou aplikací. Potěšilo ho proto, když zjistil, že si může vybrat z několika bezplatných aplikací, které bude moci využívat díky internetovému připojení.

Díky zásadě neutrality sítě je v EU zakázáno, aby poskytovatelé přístupu k internetu blokovali aplikace nebo si účtovali poplatky navíc za používání aplikace na videohovory.

Objednávka internetových služeb

Internetový poskytovatel má povinnost vám poskytnout tyto informace:

Příklad

Laura z Rumunska si chtěla doma zařídit internetové připojení, ale neměla přehled o tom, jak rychlé připojení jednotlivé balíčky provozovatelů nabízejí.

Naštěstí měli všichni poskytovatelé internetového připojení na svých stránkách uvedeny dostatečně podrobné informace o nabízených službách, jak jim to ukládá zákon. Lauře se navíc podařilo získat další informace od rumunského regulačního úřadu pro elektronické komunikace.

Internetový poskytovatel má rovněž povinnost:

Příklad

Eric odjel do Londýna na roční studijní pobyt a chtěl si na tuto dobu ve svém novém bydlišti nechat zařídit internet. Oslovil několik poskytovatelů internetového připojení, ale vždy mu bylo řečeno, že minimální doba, na kterou musí smlouvu o poskytování této služby uzavřít, je 2 roky.

Obrátil se na vnitrostátní orgán pro elektronickou komunikaci, kde mu sdělili, jaká má práva. Eric poté znovu kontaktoval poskytovatele internetových služeb a podařilo se mu uzavřít smlouvu pouze na 1 rok, přesně, jak potřeboval.

Zvláštní podpora pro zdravotně postižené uživatele

Uživatelé se zdravotním postižením mají nárok na stejný rozsah a výběr služeb, jaké mohou využívat většinoví uživatelé.

Rovněž můžete mít nárok na zvláštní pomůcky umožňující přístup k těmto službám – může se například jednat o software zvětšují zobrazení stránek nebo hlasovou čtečku pro zrakově postižené uživatele. Tyto pomůcky v takovém případě zajišťuje váš poskytovatel služeb.

Více informací o právech osob se zdravotním postižením vám sdělí regulační orgán ve vašem státěen .

Příklad

Veronika je slabozraká a při prohlížení stránek potřebuje zvláštní asistenci.

Na radu své přítelkyně kontaktovala poskytovatele univerzální služby s žádostí o hlasovou čtečku. Po krátké době Veronika tuto čtečku skutečně obdržela.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: