Poslední kontrola: 04/02/2019

Přístup k internetu

Internetové připojení

Ve všech zemích EU musíte mít možnost získat kvalitní služby elektronické komunikace za dostupnou cenu – včetně základního přístupu na internet. Vždy by měl existovat minimálně jeden poskytovatel internetových služeb, který vám takové služby může zajistit. V případě internetu jde tedy o zásadu tzv. univerzální služby.

V některých zvláštních případech, kdy jde např. o otázky technické proveditelnosti, může být vaše žádost o tyto služby posouzena jako „nepřiměřená" a může být zamítnuta.

Více informací vám poskytne regulační orgán ve vašem státě, kde vám také dají kontakt na poskytovatele všeobecných služeb.

Příklad

Vždy máte právo na základní přístupu k internetu

Stathis se odstěhoval na odlehlý řecký ostrov a chtěl si nechat ve svém novém domě zřídit připojení k internetu. Nejprve ho několik firem odmítlo z důvodu, že jejich síť oblast, v níž bydlí, nepokrývá. Potom se mu podařilo zjistit, kdo je poskytovatelem univerzální služby v Řecku. Kontaktoval ho a internet mu byl do domu zaveden.

Neutralita sítě

Máte právo na přístup k online obsahu a službám, o které máte zájem. Váš poskytovatel internetu nemůže blokovat, zpomalit nebo diskriminovat jakékoli online materiály, aplikace či služby, s výjimkou 3 konkrétních případů:

Toto právo se nazývá neutralita sítě.

Příklad

Máte přístup k online obsahu, o který máte zájem

John, z Irska, nedávno dostal novou práci v Německu. Ke komunikaci se svou rodinou chtěl využít aplikaci pro videohovory, protože chtěl ušetřit. Potěšilo ho, že si může vybrat z různých aplikací pro videohovory, které může využít zdarma, přes své internetové připojení.

Pravidla EU o neutralitě sítí zakazují poskytovatelům přístupu k internetu blokovat aplikace nebo účtovat dodatečné poplatky za používání aplikací pro videohovory.

Objednávka internetových služeb

Internetový poskytovatel má povinnost vám poskytnout tyto informace:

Příklad

Poskytovatel internetových služeb vám musí poskytnout informace o svých službách

Laura z Rumunska si chtěla doma zařídit internetové připojení, ale neměla přehled o tom, jak rychlé připojení jednotlivé balíčky provozovatelů nabízejí.

Naštěstí měli všichni poskytovatelé internetového připojení na svých stránkách uvedeny dostatečně podrobné informace o nabízených službách, jak jim to ukládá zákon. Lauře se navíc podařilo získat další informace od rumunského regulačního úřadu pro elektronické komunikace.

Internetový poskytovatel má rovněž povinnost:

Příklad

Smlouvy na příliš dlouhou dobu jsou nezákonné

Enrique odjel do Berlína na roční studijní pobyt a chtěl si na tuto dobu ve svém novém bydlišti nechat zařídit internet. Oslovil několik poskytovatelů internetového připojení, ale vždy mu bylo řečeno, že minimální doba, na kterou musí smlouvu o poskytování této služby uzavřít, je 2 roky.

Obrátil se na vnitrostátní orgán pro elektronickou komunikaci, kde mu sdělili, jaká má práva. Enrique poté znovu kontaktoval poskytovatele internetových služeb a podařilo se mu uzavřít smlouvu pouze na 1 rok, přesně, jak potřeboval.

Zvláštní podpora pro zdravotně postižené uživatele

Uživatelé se zdravotním postižením mají nárok na stejný rozsah a výběr služeb, jaké mohou využívat většinoví uživatelé.

Rovněž můžete mít nárok na zvláštní pomůcky umožňující přístup k těmto službám – může se například jednat o software zvětšují zobrazení stránek nebo hlasovou čtečku pro zrakově postižené uživatele. Tyto pomůcky v takovém případě zajišťuje váš poskytovatel služeb.

Více informací o právech osob se zdravotním postižením vám sdělí regulační orgán ve vašem státě

Příklad

Služby by měly být dostupné uživatelům se zdravotním postižením.

Veronika je slabozraká a při prohlížení stránek potřebuje zvláštní asistenci.

Na radu své přítelkyně kontaktovala poskytovatele univerzální služby s žádostí o hlasovou čtečku. Po krátké době Veronika tuto čtečku skutečně obdržela.

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: