Podnikání
Poslední kontrola: 17/06/2022

Používání internetu a přístup k němu

Zajištění připojení k internetu

Ve všech zemích EU musíte mít možnost získat za dostupnou cenu přístup ke kvalitním službám elektronické komunikace, včetně základního přístupu k internetu. V případě internetu jde tedy o poskytování univerzální služby. Vždy by měl existovat minimálně jeden poskytovatel internetových služeb, který vám takové služby může zajistit.

Pozor!

V některých zvláštních případech, kdy jde např. o otázky technické proveditelnosti, může být vaše žádost o tyto služby posouzena jako „nepřiměřená" a může být zamítnuta.

Více informací vám poskytne regulační orgán en ve vašem státě, kde vám také dají kontakt na poskytovatele všeobecných služeb.

Otevřený internet

Pravidla EU pro otevřený internet vám jako uživateli udělují právo mít přistup k jakémukoli online obsahu, který smíte šířit, a službám dle vlastního výběru. Váš poskytovatel internetu nemůže blokovat, zpomalit nebo diskriminovat jakékoli online materiály, aplikace či služby, s výjimkou 3 konkrétních případů:

Příklad

Máte přístup k online obsahu, o který máte zájem

John, z Irska, nedávno dostal novou práci v Německu. Ke komunikaci se svou rodinou chtěl využít aplikaci pro videohovory, protože chtěl ušetřit. Potěšilo ho, že si může vybrat z různých aplikací pro videohovory, které může využít zdarma, přes své internetové připojení.

Pravidla EU zakazují poskytovatelům přístupu k internetu blokovat aplikace nebo účtovat dodatečné poplatky za používání aplikací pro videohovory.

Smlouva s internetovým poskytovatelem

Než podepíšete smlouvu na internetové služby, váš poskytovatel internetu vám musí poskytnout tyto informace:

Po podpisu smlouvy musí poskytovatel internetového připojení rovněž:

Příklad

Smlouvy na příliš dlouhou dobu jsou nezákonné

Enrique odjel do Berlína na roční studijní pobyt a chtěl si na tuto dobu ve svém novém bydlišti nechat zařídit internet. Oslovil několik poskytovatelů internetového připojení, ale vždy mu bylo řečeno, že minimální doba, na kterou musí smlouvu o poskytování této služby uzavřít, je 2 roky.

Obrátil se na vnitrostátní orgán pro elektronickou komunikaci, kde mu sdělili, jaká má práva. Enrique poté znovu kontaktoval poskytovatele internetových služeb a podařilo se mu uzavřít smlouvu pouze na 1 rok, přesně, jak potřeboval.

Zvláštní podpora pro uživatele se zdravotním postižením

Uživatelé se zdravotním postižením mají nárok na stejný rozsah a výběr služeb, jaké mohou využívat ostatní uživatelé.

Rovněž můžete mít nárok na zvláštní pomůcky umožňující přístup k těmto službám – může se například jednat o software zvětšují zobrazení stránek nebo hlasovou čtečku pro zrakově postižené uživatele. Tyto pomůcky v takovém případě zajišťuje váš poskytovatel služeb.

Více informací o právech osob se zdravotním postižením vám sdělí regulační orgán ve vašem státě en .

Příklad

Služby by měly být pro uživatele se zdravotním postižením vždy dostupné.

Véronique z Francie má oslabený zrak a se čtením internetových stránek mívá potíže.

Na radu své přítelkyně kontaktovala ve Francii poskytovatele univerzální služby, aby jí poradil, zda existuje nějaké řešení. Poskytovatel dodal čtečku obrazovky, která Véronique umožňuje informace na internetu bez problémů číst.

Zpřístupnění internetových stránek veřejných orgánů veřejnosti

Webové stránky veřejného sektoru/ orgánů státní správy v zemích EU musí splňovat přísné normy, pokud jde o přístupnost. Přístupné webové stránky poskytují všem uživatelům rovnocenný přístup k informacím a funkcím stránky. Obsah by měl být rovněž kompatibilní se všemi prohlížeči, zařízeními, softwarem a podpůrnými technologiemi, jako jsou např. čtečky obrazovky.

Pozor!

Pravidla EU týkající se přístupnosti neplatí pro internetové stránky a mobilní aplikace, které jsou ve vlastnictví provozovatelů veřejnoprávního vysílání a živého audiovizuálního materiálu. V některých zemích EU se pravidla rovněž nevztahují na školy a školky.

Normy EU týkající se přístupnosti

V praxi musejí internetové stránky EU ve veřejném sektoru dodržovat určité požadavky na přístupnost, například:

Další informace o mezinárodních standardech přístupnosti webů jsou k dispozici na stránkách W3C (Iniciativa pro přístupnost webu) en .

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: