Poslední kontrola: 03/06/2022

Jak své podnikání propagovat online

Online reklama a obchodní komunikace obecně vám umožňuje oslovit potenciální zákazníky přímo, což vám usnadní vstup na trh a vybudování konkurenceschopného podniku.

Mezi formy internetové reklamy patří internetové bannery, reklamní e-maily, sociální sítě, placené vyhledávání, SEO (optimalizace pro vyhledávače) a blogy. Pokud se rozhodnete používat k propagaci vašeho podniku online doplňkové služby, např. reklamní kampaně, musíte ve vaší komunikaci se zákazníky vždy poskytovat jasné informace. 

Poskytování transparentních informací

Pokud se rozhodnete zveřejnit obchodní sdělení online (tj. reklamní nabídky, slevy, odměny, reklamní soutěže nebo hry), musíte jasně uvést:

Pokud svým zákazníkům posíláte nevyžádaná obchodní sdělení, měli byste do předmětu e-mailové zprávy napsat například slovo „reklama", aby váš zákazník věděl, o co ve zprávě jde i bez jejího otevření.

Pozor!

Je zakázáno zasílat e-maily za účelem přímého marketingu, pokud vám k tomu zákazník nedá výslovný souhlas (příklad: zaškrtne políčko, v němž souhlasí se zasíláním nevyžádaných e-mailů). Výjimku z tohoto pravidla tvoří předchozí obchodní vztah.

Nepoužívejte nekalé obchodní praktiky

Na obchodní sdělení (včetně reklamy a marketingu) se vztahují pravidla týkající se nekalých obchodních praktik.

V celé EU existuje jednotný soubor společných pravidel, který definuje nekalé obchodní praktiky, takže všichni mají stejné podmínky k podnikání. Více informací o nepřiměřených podmínkách a nekalých obchodních praktikách.

Unijní portál Consumer LawReady.eu en informuje malé a střední podniky o důležitých aspektech spotřebitelského práva EU. Najdete zde školení a další informace o tom, jak jsou ve vaší zemi uplatňována společná pravidla EU týkající se nekalých obchodních praktik a jaké jsou vaše povinnosti v zemi EU, kde obchodujete.

Dodržujte předpisy na ochranu spotřebitele

Pokud nabízíte své výrobky (zboží, služby, digitální obsah) spotřebiteli v kterékoli zemi EU, musíte se řídit spotřebitelským právem EU.

Pokud však váš podnik prodává zboží dalším obchodníkům k profesionálním účelům, tyto právní předpisy se na vás nevztahují.

Pozor!

Uplatňování spotřebitelského práva nelze vyloučit ani omezit na základě dohody. Například je nezákonné uvést ve smluvních podmínkách záměr vyloučit nebo omezit uplatňování spotřebitelského práva.

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Máte otázky týkající se provozování přeshraničního podnikání, např. vývozu nebo rozšíření podnikání do jiné země EU? Pokud ano, síť Enterprise Europe Network vám může zdarma poradit.

Můžete též využít vyhledávač asistenčních služeb.

Sdílet tuto stránku: