Podnikání
Poslední kontrola: 19/12/2022

Výměna řidičského průkazu a jeho uznání v zemích EU

Výměna řidičského průkazu v zemích EU

V Evropské unii můžete vlastnit pouze jeden řidičský průkaz. Pokud se přestěhujete do jiné země EU, o vydání nového (místního) řidičského průkazu si tedy obvykle zažádat nemusíte. Je však možné si nechat průkaz v nové zemi dobrovolně vyměnit za nový.

Dobrovolná výměna řidičského průkazu v jiné zemi EU

Pokud si chcete nechat řidičský průkaz vyměnit, musíte mít v dané zemi trvalé bydliště a splňovat podmínky vydání řidičského průkazu (např. že jste dosáhli předepsaného věku, že vám zdravotní stav dovoluje řídit apod.).

Než vám příslušný orgán vydá nový řidičský průkaz, obrátí se na orgány země vašeho předchozího pobytu, aby si ověřil, zda nebyla pozastavena či zrušena platnost vašeho průkazu nebo vám nebyl odňat. Chcete-li si vyměnit starý typ průkazu, bude vám vystaven nový průkaz standardního formátu (plastová karta o velikosti kreditky, která se vydává od roku 2013).

 

Povinná výměna řidičského průkazu v jiné zemi EU

Řidičský průkaz si musíte nechat vyměnit:

Pozor!

Jakmile vám vymění původní řidičský průkaz za místní, budou se na vás vztahovat předpisy dané země (např. ohledně doby platnosti průkazu či frekvence lékařských kontrol).

Typická situace

Monica je Italka žijící na Kypru a její italský řidičský průkaz byl poškozen. Aby mohla získat nový průkaz, bude si ho muset nechat vyměnit za kyperský, který bude mít dobu platnosti 15 let (místo 10 let, jak je běžné v Itálii).

Co dělat v případě, že jste svůj řidičský průkaz ztratili nebo vám byl odcizen na cestách v zahraničí

Uznání řidičského průkazu v jiné zemi EU

Platí váš řidičský průkaz v celé EU, pokud vlastníte:

Starý typ průkazu vydávaný v EU?

Vlastníte-li starý typ řidičského průkazu, můžete ho nadále používat ve všech zemích Unie. Pokud si ho necháte vyměnit, bude vám vydán nový, standardní vzorový průkaz EU. V opačném případě si ho musíte vyměnit nejpozději do roku 2033.

Řidičský průkaz s neomezenou platností?

Řidičský průkaz s neomezenou platností je uznáván ve všech zemích EU. Při jeho výměně za nový standardní model si však jeho platnost musíte ověřit na příslušném úřadě.

Prozatímní nebo dočasný řidičský průkaz?

Prozatímní nebo dočasný řidičský průkaz a mezinárodní řidičský průkaz (nebo jakékoli jiné potvrzení, které vám vydali ve vaši domovské zemi), nejsou na úrovni EU regulovány a nemusí vám je v jiné zemi Unie uznat.

Máte-li prozatímní řidičský průkaz a stěhujete se do jiné země EU, obraťte se na vnitrostátní orgán vydávající řidičské průkazy v zemi, kam se stěhujete.

Řidičský průkaz vydávaný v zemi, která není členem EU?

Některé členské státy Unie mohou uznávat platnost řidičského průkazu vydaného v zemi, která není členem EU. Vlastníte-li řidičský průkaz některé země EU, který jste dostali výměnou za průkaz ze země mimo Unii, a chcete se přestěhovat do jiné země Unie, není jisté, že tam bude váš průkaz uznán.

Obraťte se proto na příslušný orgán dané země a zjistěte si, jaká tam platí pravidla ohledně uznávání řidičských průkazu ze zemí mimo EU.

Typická situace

Angeles je z Chile a před několika lety se přestěhovala do Španělska. Jelikož Španělsko uznává chilské řidičské průkazy, mohla si Angeles po vyřízení několika administrativních formalit vyměnit svůj průkaz za španělský.

S ním může řídit kdekoli na území EU. Pokud by se však přestěhovala do jiné země EU, musela by si na příslušném úřadě daného státu zjistit, zda její španělský průkaz uznají.

Jestliže v této zemi uznávají chilské řidičské průkazy automaticky, bude moci i nadále řídit na svůj španělský průkaz. Pokud ne, bude si muset nechat svůj chilský řidičský průkaz uznat nebo zažádat o vydání nového průkazu.

Další informace o typech řidičských průkazů bg Otevřít jako externí odkaz, jejich podobě, bezpečnostních prvcích, oprávněních a o kategoriích vozidel

Informace z jednotlivých zemí

Ověřte si předpisy týkající se výměny řidičského průkazu a uznání jeho platnosti v zemi, kde bydlíte:
 

Zvolit zemi

Evropská komise neodpovídá za obsah externích internetových stránek.

Právní předpisy EU

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: