Poslední kontrola: 16/09/2020

Chemické látky

Týká se vás brexit?

Pokud v Evropském hospodářském prostoru vyrábíte chemické látky nebo je na toto území dovážíte, budete je pravděpodobně muset zaregistrovat v databázi REACH. Informace o tom, jak se nařízení REACH vztahuje na váš podnik.

Nebezpečné chemické látky musí splňovat přísné požadavky EU. Je možné, že budete muset zajistit, aby vaše výrobky odpovídaly pravidlům stanoveným v nařízení CLP (klasifikace, označování a balení).

Sdílet tuto stránku: