Poslední kontrola: 24/01/2019

Přechod na školu v jiné zemi EU

Jako občané EU mají vaše děti nárok na školní docházku v kterékoli zemi EU, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci dané země.

Mají právo na to, aby byly zařazeny do třídy stejné věkové skupiny a na stupni odpovídajícím třídě, kterou by navštěvovaly v zemi původu - bez ohledu na jejich jazykové znalosti.

Pokud jste občanem EU a stěhujete se do jiné země Unie za prací, mají v této zemi vaše děti podle právních předpisů EU nárok na bezplatný úvodní kurz, aby se snáze integrovaly a přizpůsobily se místnímu vzdělávacímu systému.

Buďte připraveni na to, že vzdělávací systém hostitelské země se může značně lišit od toho, na jaký jste zvyklí. V některých zemích si například děti již velmi brzy volí mezi všeobecným a odborným zaměřením.

Z tohoto důvodu neexistuje žádný celoevropský systém automatického uznávání vysvědčení. V některých zemích musíte ještě před tím, než své děti do místní školy přihlásíte, požádat vnitrostátní orgány, aby jim uznaly vysvědčení.

Typická situace

Hladký přechod na školu v zahraničí

Macháčkovi se se svými dětmi ve věku 9, 12 a 17 přestěhovali za prací do Francie. Nejstarší z nich měl za rok maturovat.

Když zjistili, že francouzská závěrečná zkouška se od té české značně liší - studenti jsou obvykle zkoušeni z dvanácti témat - Macháčkovi se rozhodli, že pro jejich syna bude nejlepší, když závěrečnou zkoušku složí na místní mezinárodní škole. Ostatní potomky nechali zapsat na francouzskou školu.

V rozvíracím seznamu níže zvolte cílovou zemi - zobrazí se vám informace o tamějším vzdělávacím systému.

Chci se dozvědět o systému vzdělávání této země:

Zvolte:

 • Rakousko de en
 • Belgie - nizozemsky hovořící částen
 • Belgie - frankofonní část en
 • Bulharsko en
 • Chorvatskoen
 • Kypr en
 • Česká republika en
 • Dánsko da en
 • Estonsko en
 • Finsko en
 • Francie en
 • Německo en
 • Řecko en
 • Maďarsko en
 • Island en
 • Irsko en
 • Itálie it en
 • Lotyšsko en
 • Lichtenštejnskoen
 • Litva en
 • Lucembursko fr de en
 • Malta en
 • Nizozemsko en
 • Norsko en
 • Polsko pl en
 • Portugalsko en
 • Rumunsko en
 • Slovensko en
 • Slovinskoen
 • Španělsko en
 • Švédsko en
 • Spojené království en

Upozorňujeme, že Evropská komise neodpovídá za obsah internetových stránek, na které je odkazováno.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: