Podnikání
Poslední kontrola: 30/06/2020

Přechod na školu v jiné zemi EU

Týká se vás brexit?

Jako občané EU mají vaše děti nárok na školní docházku v kterékoli zemi EU, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci dané země.

Mají právo na to, aby byly zařazeny do třídy stejné věkové skupiny a na stupni odpovídajícím třídě, kterou by navštěvovaly v zemi původu - bez ohledu na jejich jazykové znalosti.

Pokud jste občanem EU a stěhujete se do jiné země Unie za prací, mají v této zemi vaše děti podle právních předpisů EU nárok na bezplatný úvodní kurz, aby se snáze integrovaly a přizpůsobily se místnímu vzdělávacímu systému.

Buďte připraveni na to, že vzdělávací systém hostitelské země se může značně lišit od toho, na jaký jste zvyklí. V některých zemích si například děti již velmi brzy volí mezi všeobecným a odborným zaměřením.

Z tohoto důvodu neexistuje žádný celoevropský systém automatického uznávání vysvědčení. V některých zemích musíte ještě před tím, než své děti do místní školy přihlásíte, požádat vnitrostátní orgány, aby jim uznaly vysvědčení.

V rozvíracím seznamu níže zvolte cílovou zemi - zobrazí se vám informace o tamějším vzdělávacím systému.

Chci se dozvědět o systému vzdělávání této země:

Zvolit zemi:

 • Polskoplen
 • Portugalskoptpt
 • Rumunskororo
 • Slovenskosksken
 • Slovinskosislen
 • Španělskoesen
 • Švédskosesven
 • Spojené království – Angliegb-engen
 • Spojené království – Severní Irskogb-niren
 • Spojené království – Skotskogb-scten
 • Spojené království – Walesgb-wlsen

Upozorňujeme, že Evropská komise neodpovídá za obsah internetových stránek, na které je odkazováno.

Časté otázky

Právní předpisy EU

Potřebujete se dozvědět více o pravidlech, která platí v konkrétní zemi?

Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?

Obraťte se na specializované asistenční služby.

Sdílet tuto stránku: