Nástroje

Výběr jazyka

Vlajka EU

Cesta

Nabídka

Aktualizováno : 05/01/2018

Přechod na školu v jiné zemi EU

Jako občané EU mají vaše děti nárok na školní docházku v kterékoli zemi EU, a to za stejných podmínek, jako státní příslušníci dané země.

Mají právo na to, aby byly zařazeny do třídy stejné věkové skupiny a na stupni odpovídajícím třídě, kterou by navštěvovaly v zemi původu - bez ohledu na jejich jazykové znalosti.

Pokud jste občanem EU a stěhujete se do jiné země Unie za prací, mají v této zemi vaše děti podle právních předpisů EU nárok na bezplatný úvodní kurz, aby se snáze integrovaly a přizpůsobily se místnímu vzdělávacímu systému.

Buďte připraveni na to, že vzdělávací systém hostitelské země se může značně lišit od toho, na jaký jste zvyklí. V některých zemích si například děti již velmi brzy volí mezi všeobecným a odborným zaměřením.

Z tohoto důvodu neexistuje žádný celoevropský systém automatického uznávání vysvědčení. V některých zemích musíte ještě před tím, než své děti do místní školy přihlásíte, požádat vnitrostátní orgány, aby jim uznaly vysvědčení.

Typická situace

Hladký přechod na školu v zahraničí

Macháčkovi se se svými dětmi ve věku 9, 12 a 17 přestěhovali za prací do Francie. Nejstarší z nich měl za rok maturovat.

Když zjistili, že francouzská závěrečná zkouška se od té české značně liší - studenti jsou obvykle zkoušeni z dvanácti témat - Macháčkovi se rozhodli, že pro jejich syna bude nejlepší, když závěrečnou zkoušku složí na místní mezinárodní škole. Ostatní potomky nechali zapsat na francouzskou školu.

V rozvíracím seznamu níže zvolte cílovou zemi - zobrazí se vám informace o tamějším vzdělávacím systému.

Chci se dozvědět o systému vzdělávání této země:

Zvolte:

 • Rakousko Deutsch English
 • Belgie - nizozemsky hovořící částEnglish
 • Belgie - frankofonní část English
 • Bulharsko English
 • Chorvatsko English
 • Kypr English
 • Česká republika English
 • Dánsko Dansk English
 • Estonsko English
 • Finsko English
 • Francie English
 • Německo English
 • Řecko English
 • Maďarsko English
 • Island English
 • Irsko English
 • Itálie italiano English
 • Lotyšsko English
 • LichtenštejnskoEnglish
 • Litva English
 • Lucembursko français Deutsch English
 • Malta English
 • Nizozemsko English
 • Norsko English
 • Polsko polski English
 • Portugalsko English
 • Rumunsko English
 • Slovensko English
 • Slovinsko English
 • Španělsko English
 • Švédsko English
 • Spojené království English

Upozorňujeme, že Evropská komise neodpovídá za obsah internetových stránek, na které je odkazováno.

Právní předpisy EU
 • Směrnice o vzdělávání dětí migrujících pracovníků English
Veřejné konzultace
  Potřebujete pomoc specializované asistenční služby?
  Požádat o poradenství