Развиване на бизнес
Последна проверка: 02/04/2022

Започване на училище в друга страна от ЕС

Като граждани на ЕС, вашите деца имат право да посещават училище във всяка страна от ЕС при същите условия като нейните граждани.

Те имат право да бъдат записани заедно с ученици от тяхната възрастова група в клас на същото ниво като в тяхната страна независимо от езиковите им умения.

Предупреждение

Ако сте гражданин на ЕС, преместващ се да работи в друга страна от Съюза, вашите деца имат право на безплатни уроци в новата страна, за да могат да се интегрират и приспособят към училищната система там. Част от тези първоначални уроци целят да им помогнат да научат езика в новата страна.

Имайте предвид, че тази система може да бъде много по-различна от системата, с която сте свикнали. В някои страни например децата отрано се разделят в академични и професионални потоци.

Ето защо в ЕС няма автоматично признаване на училищни сертификати. В някои страни трябва да поискате от националните органи да признаят училищните сертификати на вашите деца, преди да можете да ги запишете в местно училище.

Изберете държава

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: