Инструменти на сайта

Избор на език

знаме на ЕС

Навигационна пътека

Меню

Актуализация : 08/12/2017

Стажове

Стажовете и учебните стажове са плюс за вашата автобиография, а стаж в друга страна от ЕС може да ви помогне да научите език или да усвоите трудови умения, които не можете да развиете във вашата страна.

Ако смятате да отидете в друга страна от ЕС, за да развиете трудовите си умения, информирайте се за:

Вижте също:

Обществени консултации