Развиване на бизнес
Последна проверка: 25/02/2020

Имуществени режими на международните двойки

Засегнати сте от Брексит?

Правилата на ЕС за имуществените режими улесняват международните двойки, сключили брак или регистрирано партньорство, да управляват ежедневно своето имущество и да го разделят в случай на развод или смърт на единия от съпрузите/партньорите.

Терминът „международни двойки" се отнася до бракосъчетания и регистрирани партньорства между граждани на ЕС или граждани на държава извън Съюза, които:

Правила и процедури

Правилата на ЕС за имуществените режими на международните двойки се прилагат в 18 държави от ЕС: Австрия, Белгия, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Италия, Люксембург, Малта, Нидерландия, Португалия, Словения, Испания и Швеция.

Тези правила определят:

Полша, Унгария, Дания, Обединеното кралство, Ирландия, Естония, Латвия, Литва, Словакия и Румъния не прилагат правилата на ЕС относно имуществените режими на международните двойки. В тези държави се прилага националното право.

Правилата на ЕС за имуществените режими на международните двойки не обхващат въпроси, свързани със:

Лична история

Правилата на ЕС относно имуществените режими на двойките предоставят правна сигурност

Ален, който е френски гражданин, е женен за Мари — белгийска гражданка. Те са сключили брак в Белгия и живеят там постоянно. В отсъствието на споразумение за избор на приложимо право въпросите, свързани с техния имуществен режим, ще се уреждат от белгийското право. След няколко години те купуват ваканционно жилище във Франция в допълнение към своя имот в Белгия.

Ако те се разведат, съдът, който е компетентен да разгледа бракоразводното дело, ще отговаря и за подялбата на тяхното имущество (това ще включва недвижимите им имоти във Франция и Белгия).

Коя е компетентната държава?

Смърт, развод / законна раздяла, прекратяване на регистрирано партньорство

В случай на смърт на вашия съпруг / партньор съдът в държава от ЕС, компетентен да разгледа въпросите, свързани с наследството на вашия съпруг / партньор, ще се занимае и с имуществените въпроси на вашата двойка.

По подобен начин компетентният съд за вашия развод / законна раздяла или за прекратяването на регистрираното ви партньорство ще разгледа имуществените въпроси на вашата двойка.

Други случаи

В други случаи компетентният съд за имуществения режим на вашата двойка ще бъде съдът в държавата от ЕС:

Споразумение за избор на съд

Освен в случаите на наследяване, развод / законна раздяла или прекратяване на регистрирано партньорство, в качеството си на съпруг или регистриран партньор можете да се договорите с вашия съпруг или партньор да сключите споразумение за избор на съд (в писмена форма с дата и подписи на двете страни). Можете да изберете:

Ако дадена държава от ЕС счита, че бракът или регистрираното партньорство не могат да бъдат признати за целите на производството относно имуществения режим, можете да отнесете случая до съд в друга страна от ЕС, в която съществува критерий на привързване.

Приложимо право и споразумение за избор на приложимо право

В качеството си на съпруг или регистриран партньор можете да се договорите с вашия съпруг или партньор да сключите официално споразумение за избор на приложимо право (в писмена форма с дата и подписи на двете страни), с което да изберете правото, приложимо към вашия имуществен режим. Споразумението за избор на приложимо право може да бъде изготвено преди, при влизането в действие или по време на брака или регистрираното партньорство. Съпрузите или партньорите могат да изберат правото на:

Съгласно правилата на ЕС, правото на държавата (от ЕС или извън ЕС), което се прилага за вашия имуществен режим, обхваща всички ваши активи, без значение къде се намират те.

Ако не сте сключили официално споразумение за избор на приложимо право, ще се прилага правото на държавата:

Признаване и принудително изпълнение на съдебни решения

Съдебните решения по имуществени въпроси, постановени в една страна от ЕС, се признават в останалите държави от ЕС без специална процедура. Въпреки това тяхното изпълнение не е автоматично и изисква декларация за изпълняемост. Страната от ЕС, която изпълнява решението, може да откаже да признае съдебното решение, ако то:

Автентичните актове (често нотариални актове) се признават и изпълняват по същия начин както съдебните решения.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Споделяне на страницата: