Последна проверка: 08/02/2019

Вашите съпруг/съпруга и деца от страни извън ЕС

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

Ако сте гражданин на ЕС, който се мести в друга страна от ЕС, за да живее, работи или учи там, семейството ви може лесно да се присъедини към вас благодарение на правилата на ЕС. На тази страница можете да научите как вашите съпруг/съпруга, деца и внуци могат да се присъединят към вас, дори ако не са граждани на ЕС.

Ако сте гражданин на ЕС и никога не сте живели в друга държава от Съюза, ще се прилагат единствено националните правила.

Ако сте сключили еднополов брак и се преместите в друга страна от ЕС, тя трябва да признае правата на пребиваване на вашия съпруг там. Това правило се прилага дори ако еднополовите бракове не са признати в тази страна.

Престой в чужбина до 3 месеца

Вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, граждани на страни извън Съюза, могат да пребивават с вас в друга страна от ЕС. Ако техният престой е до 3 месеца, ще им бъде необходим само валиден паспорт, а понякога – в зависимост от страната, на която са граждани – входна виза.

Научете повече за визовите изисквания.

Преди да отпътувате, проверете в консулството на страната, в която отивате, дали членовете на вашето семейство от страни извън ЕС се нуждаят от входна виза и, ако това е така, колко време ще отнеме нейното издаване.

Съобщаване за присъствие

Някои страни от ЕС изискват вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които не са граждани на Съюза, да съобщят за присъствието си на съответните органи в разумен срок след своето пристигане и могат да ги санкционират, например като им наложат глоба, ако не го направят.

Преди да се преместите в нова страна, проверете в съответните национални органи какви са сроковете и условията за съобщаване за присъствие.

Вашите съпруг/съпруга, деца или внуци трябва винаги да носят паспортите си.

В някои страни от ЕС те могат да бъдат глобени или временно задържани, ако оставят паспортите си у дома, но не могат да бъдат принудени да се върнат в родната си страна само по тази причина.

Равно третиране

По време на своя престой вашите съпруг/съпруга, деца и внуци трябва да бъдат третирани като граждани на приемащата страна, особено по отношение на достъпа до заетост, заплащането, помощите, улесняващи достъпа до работа и записването в училище.

Дори ако са в страната като туристи, те не би трябвало например да заплащат по-висока цена за посещение на музеи или за билети за транспорт.

Изключение: ако сте пенсионер, някои страни от ЕС могат да вземат решение да не предоставят на вас и семейството ви право на подпомагане на доходите през първите три месеца от престоя в съответната страна.

Депортиране

В изключителни случаи съответната държава може да реши да депортира вашите съпруг/съпруга, деца и внуци от страни извън ЕС по причини, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че те представляват сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички причини за депортирането и да е указано как те могат да го обжалват и в какъв срок.

Престой за повече от 3 месеца

Ако работите

Ако работите в друга страна от ЕС — като наето или самостоятелно заето лице или сте командирован, вашите съпруг/съпруга, деца, и внуци на ваша издръжка, които не са граждани на ЕС, могат да останат там с вас без да е необходимо да отговарят на други условия.

Ако сте пенсионер

Ако сте пенсионер, който живее в друга страна от ЕС, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които не са граждани на ЕС, могат да живеят там, ако имате за себе си и цялото си семейство:

Ако учите

Ако учите и живеете в друга страна от ЕС, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци на ваша издръжка могат да живеят там, ако:

Карта за пребиваване

Вашите съпруг/съпруга, деца и внуци от страни извън ЕС трябва да подадат заявление за документ за пребиваване пред властите в приемащата страна (често това е общината или местното полицейско управление) в срок от 3 месеца от датата на пристигане.

Научете как да получите карта за пребиваване за членовете на вашето семейство, които не са граждани на ЕС.

Равно третиране

По време на своя престой в новата страна на пребиваване вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които не са граждани на ЕС, трябва да бъдат третирани като нейни граждани, особено що се отнася до достъпа до заетост, заплащането, обезщетенията, улесняващи достъпа до работа и записването в училища.

Искане за напускане и депортиране

Вашите съпруг/съпруга, деца и внуци могат да живеят във вашата страна на пребиваване заедно с вас, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи приемащата държава може да вземе решение да ги депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички причини за депортирането и да е указано как те могат да го обжалват и в какъв срок.

Лична история

Ирина е германка и живее в Ирландия. Нейната майка, която е рускиня, кандидатства за карта за пребиваване в Ирландия, като за целта трябва да предаде паспорта си.

Ирландските власти казват на Ирина, че издаването на карта за пребиваване може да отнеме до 1 година. Майката на Ирина се тревожи, че ако не получи обратно паспорта си навреме, няма да може да си отиде в Русия за Коледа или че след това няма да бъде допусната отново в Ирландия.

В действителност предвид правата за пребиваване на членове на семейството, които не са граждани на ЕС, ирландските власти трябва да издадат карта за пребиваване в рамките на 6 месеца и не могат да задържат паспорта през това време.

Смърт

Ако сте живели законно в друга страна от ЕС и починете преди да получите право на постоянно пребиваване там, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които не са граждани на Съюза, могат да останат в страната, ако са живели там поне 1 година преди вашата смърт.

Освен това, за да могат да останат, членовете на вашето семейство от страни извън ЕС трябва да отговарят на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Развод

Ако се разведете преди да сте получили право на постоянно пребиваване в приемащата страна (което обикновено изисква да сте живели там 5 години), вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които не са граждани на ЕС, могат да останат там, ако:

Освен това, за да могат да останат, членовете на вашето семейство от страни извън ЕС трябва да отговарят на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Постоянно пребиваване

Вашите съпруг/съпруга, деца и внуци придобиват право на постоянно пребиваване, ако са живели законно в приемащата страна за период от 5 последователни години.

След това те могат да останат там, докато желаят – дори ако не работят и се нуждаят от подпомагане на доходите. Те трябва да се ползват със същите права, придобивки и предимства като гражданите на съответната страна.

Следните видове отсъствия не се отразяват върху непрекъснатостта на тяхното пребиваване:

Те могат да изгубят правото си на постоянно пребиваване, ако живеят извън дадената страна за период от повече от 2 последователни години.

Смърт

Ако сте работили като наето или самостоятелно заето лице в друга страна от ЕС и сте починали преди да придобиете право на постоянно пребиваване там, вашите съпруг/съпруга, деца и внуци, които не са граждани на ЕС, могат да останат за постоянно, ако:

Карта за постоянно пребиваване

Научете как да получите карта за постоянно пребиваване, с която да удостоверите правото на безусловен престой на членовете на вашето семейство.

Искане за напускане и депортиране

Вашите съпруг/съпруга, деца и внуци от страни извън ЕС могат да живеят заедно с вас в друга страна от Съюза, докато отговарят на условията за пребиваване. Ако вече не отговарят на условията, националните власти могат да поискат от тях да напуснат.

В изключителни случаи държавата може да вземе решение да ги депортира по съображения, свързани с обществения ред или обществената сигурност, но само ако може да докаже, че те представляват сериозна заплаха.

Решението за депортиране или искането за напускане трябва да им бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички причини за депортирането и да е указано как те могат да го обжалват и в какъв срок.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: