Последна проверка: 02/02/2023

Вашите съпруг/съпруга и деца от страна извън ЕС

Ако сте сключили брак или живеете в регистрирано партньорство с гражданин на ЕС, който живее, работи, учи или търси работа в страна от Съюза, която е различна от неговата страна на произход, правилата на ЕС ви улесняват да се присъедините към него там. Информацията на тази страница се отнася и до деца и внуци, които се присъединяват към семейството си в друга страна от ЕС.

Ако желаете да се присъедините към вашия съпруг/вашата съпруга или регистриран партньор от ЕС в неговата/нейната страна на произход и преди това не сте живели заедно в друга държава от Съюза, във вашата ситуация се прилагат единствено националните правила.

Ако сте сключили еднополов брак и се премествате в друга страна от ЕС, приемащата държава трябва да признае вашите права на пребиваване. Това правило важи дори ако еднополовите бракове не се признават в приемащата държава.

Проверете какви са правата ви и през какви процедури може да се наложи да преминете в зависимост от положението ви:

Изберете ситуация

Някои държави от ЕС третират гражданските и регистрираните партньорства по същия начин като брака. В такъв случай трябва да проверите приложимите права и условия за пребиваване на съпрузи, които не са граждани на ЕС.

Други държави от ЕС не признават гражданските и регистрираните партньорства като еквивалентни на брака. В такъв случай трябва да проверите приложимите права и условия за пребиваване на други роднини, които не са граждани на ЕС.

Научете повече за признаването на гражданските партньорства в Европа.

В този случай обикновено се прилагат националните правила относно имиграцията. За повече информация се свържете с имиграционните органи в съответната държава от ЕС.

Ако сте гражданин на държава извън ЕС и сте сключил/а брак с гражданин на ЕС, можете да се присъедините към вашата съпруга/вашия съпруг в страната от ЕС, в която живее тя/той.

Престой в чужбина до 3 месеца

При престой по-кратък от 3 месеца всичко, от което се нуждаете, е валиден паспорт и входна виза в зависимост от страната, от която сте.

Запознайте се с визовите изисквания / освобождаването от изискването за визи в ЕС

Преди да отпътувате, проверете в консулството на страната, в която отивате, дали се нуждаете от входна виза и колко време ще отнеме нейното издаване.

Престой в чужбина за повече от 3 месеца

При престой над 3 месеца в приемащата държава на вашия съпруг/вашата съпруга, трябва да подадете заявление за карта за пребиваване и да съобщите за вашето присъствие на съответните органи.

Карта за пребиваване

Трябва да подадете заявление за документ за пребиваване пред властите в приемащата страна от ЕС (често това е общината или местното полицейско управление) в срок от 3 месеца от датата на пристигане.

Съобщаване за вашето присъствие

В някои страни от ЕС трябва да съобщите за вашето присъствие на съответните органи в рамките на разумен период след пристигането си. Ако не сторите това навреме, може да ви се наложи да заплатите глоба.

Преди да се преместите в приемащата страна от ЕС, проверете в съответните национални органи какви са сроковете и условията за съобщаване за присъствие.

Трябва да носите вашия паспорт със себе си по всяко време.

В някои страни от ЕС може да ви глобят или да ви задържат временно, ако оставите паспорта си у дома, но не могат да ви принудят да се върнете в държавата си на произход само по тази причина.

Ако вашият съпруг/вашата съпруга от ЕС работи

Ако вашият съпруг/вашата съпруга от ЕС е законно нает/а в друга страна от ЕС, можете да останете там с него/нея, без да е необходимо да отговаряте на каквито и да било условия.

Ако вашият съпруг/вашата съпруга от ЕС е пенсионер

Ако вашият съпруг/вашата съпруга от ЕС е пенсионер, който живее в друга страна от ЕС, можете да останете там с него/нея, ако той/тя разполага с достатъчно средства, с които да живеете без подпомагане на доходите, и пълна здравна осигуровка за цялото семейство в тази страна.

Ако вашият съпруг/вашата съпруга от ЕС е студент

Ако вашият съпруг/вашата съпруга от ЕС е студент в друга страна от ЕС, можете да останете там с него/нея, ако той/тя:

Какво се случва с правата ви на пребиваване при смърт на вашия съпруг/вашата съпруга?

Ако сте живели законно в друга страна от ЕС и вашият съпруг/вашата съпруга от Съюза почине, преди да придобие право на постоянно пребиваване там, можете да останете, ако сте живели там поне 1 година преди неговата/нейната смърт.

Освен това трябва да отговаряте на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза.

Проверете условията и формалностите за:

Какво се случва с правата ви на пребиваване при развод?

Ако се разведете с вашия съпруг/вашата съпруга от ЕС, преди той/тя да е придобил/а право на постоянно пребиваване в приемащата страна (обикновено е необходимо той/тя да е живял/а там 5 години), можете да останете, при условие че:

Можете да останете също и ако имате:

В случаи на право да посещавате ненавършило пълнолетие дете, можете да останете в приемащата държава от ЕС, докато това е необходимо.

Освен това трябва да отговаряте на същите условия за пребиваване като гражданите на Съюза. Проверете условията и формалностите за:

Равно третиране

По време на вашия престой, трябва да ви третират по същия начин като гражданите на приемащата държава, по-специално по отношение на достъпа до заетост, заплащането, социалните обезщетения, достъпа до работа и записването в училища.

Дори ако сте в страната като турист, не би трябвало например да заплащате по-висока цена за посещение на музеи или за билети за транспорт.

Ако сте съпруг/а на пенсионер, някои страни от ЕС могат да вземат решение да не предоставят на вас и семейството ви право на подпомагане на доходите през първите три месеца от престоя ви в съответната страна.

Депортиране

В изключителни случаи съответната държава може да вземе решение да ви депортира по съображения, свързани с обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве, но само ако може да докаже, че представлявате сериозна заплаха.

Решението за депортиране трябва да ви бъде връчено в писмена форма. В него трябва да са посочени всички основания за депортирането и да е указано как можете да го обжалвате и в какъв срок.

Постоянно пребиваване

Ако в продължение на 5 години без прекъсване сте живели законно в приемащата страна от ЕС, придобивате право на постоянно пребиваване там.

След това можете да останете там, докато желаете дори ако не работите и се нуждаете от подпомагане на доходите. Трябва да се ползвате със същите права, придобивки и предимства като гражданите на ЕС.

Следните видове отсъствия не се отразяват върху непрекъснатостта на вашето пребиваване:

Можете да изгубите правото си на постоянно пребиваване, ако живеете извън страната за повече от 2 последователни години.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: