Последна проверка: 09/03/2020

Промени в договорите на персонала

Засегнати сте от Брексит?

Като работодател трябва да информирате служителите си писмено за всички промени в техните условия на труд. Ако промяната се дължи на изменение в закона или съответните административни разпоредби, не е необходимо да им предоставяте писмен документ, с който се изменя първоначалният договор.

Ако се налага вашите служители да работят повече от един месец в друга страна (включително случаи на командироване на работници), трябва предварително да ги информирате относно:

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: