Последна проверка: 12/05/2022

Признаване на университетски дипломи

Няма автоматично признаване

Предупреждение

В ЕС няма автоматично признаване на универститеските дипломи. Ако искате да продължите образованието си в друга страна от ЕС, може да ви се наложи да преминете национална процедура на признаване на вашата академична степен или диплома. Ако вече знаете, че по-късно ще искате да учите в друга страна, проверете дали дипломата ви ще бъде призната там.

Правителствата на страните от ЕС носят отговорност за своите образователни системи и могат да прилагат свои собствени правила, включително да признават или не академични квалификации, получени другаде.

Лична история

Проучете дали чуждата държава ще признае дипломата ви

Катрин завършва университет в Германия. След това се мести във Франция, за да продължи образованието си, но открива, че френските органи не признават дипломата ѝ и искат от нея да получи удостоверение за своите квалификации от френски университет. След дискусия с един френски университет тя успява да получи признаване на дипломата си като еквивалентна на "licence" – вид френска диплома, отговаряща на тригодишен курс на обучение и покриваща много по-малко материал от вече покрития от нея в Германия. Въпреки това Катрин трябва да учи цели 2 години във Франция, преди да може да кандидатства за курса, който е искала да следва там.

Поискайте „сравняване" на вашата степен

Обикновено можете да получите „декларация за сравнимост" на вашата университетска степен, в което се посочва как тя се съотнася към дипломите, издавани в страната от ЕС, в която отивате. За да го направите, свържете се с центъра ENIC/NARIC en в тази страна. Това може да бъде вашата родна страна, ако се връщате в нея след образование в чужбина, или друга страна от ЕС, ако отивате там, за да продължите образованието си.

В зависимост от страната, в която се оценяват дипломите ви, и от целта на оценяването, центърът ENIC/NARIC ще направи оценката сам или ще прехвърли документите ви на компетентния орган.

Преди това не забравяйте да проверите:

Ако предоставите документи във формат „Европас" (като например приложение към дипломата), дипломата ви ще може да бъде сравнена и призната по-лесно.

Професионални квалификации

Предупреждение

На тази страница е разгледано само признаването на академични квалификации. Признаването на професионални квалификации в ЕС – т.е. на дипломите, даващи достъп до дадена професия, например в областта на правото или медицината – е регламентирано от друг набор правила на ЕС.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: