Последна проверка: 26/08/2022

Търговски тайни

Ако притежавате ценна информация за технология или друг аспект на вашата стопанска дейност, можете да я защитите като търговска тайна, ако са спазени следните условия:

Каква информация може да бъде обхваната от търговската тайна?

Търговските тайни могат да включват голямо количество информация и познания, които не могат да се защитят по подходящ начин чрез патенти, като например:

Информацията, защитена от търговски тайни, може да бъде стратегическа в дългосрочен план, като рецепти или химични съставки, или за по-кратки периоди, като резултати от маркетингово проучване, марки, цена и дата на пускане на нов продукт или цената, предложена на тръжна процедура.

Как функционира защитата на търговската тайна

Фактът, че имате търговска тайна не означава, че имате изключителни права (Притежателите на IP адрес могат да изключат всеки друг от използването на въпросния IP адрес) върху въпросната информация. Ако някой друг разработи същата информация, може да я използва свободно.

Въпреки това вие сте защитени срещу нечестно поведение: Например, ако някой получи достъп до документите, свързани с вашата тайна информация без вашето разрешение, копира ги за лична употреба или ги даде на някой друг. Защитени сте и когато някой наруши споразумението за неразкриване и даде информацията на някой друг.

В случаите на нечестно поведение вие имате право на обезщетения и други инструменти за защита. Например, с решение на съда може да се забрани използването или по-нататъшното разкриване на търговската тайна от лицето, което я е придобило, използвало или разкрило неправомерно.

За повече информация вижте страницата за търговската тайна en  на  Европейското бюро за помощ относно правата върху интелектуална собственост en .

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ по въпросите на интелектуалната собственост

Безплатни съвети и обучение по въпросите на управлението на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални стопански сделки.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: