Последна проверка: 16/09/2020

Търговски тайни

Засегнати сте от Брексит?

Ако притежавате ценна информация за технология или друг аспект на вашата стопанска дейност, можете да я защитите като търговска тайна, ако са спазени следните условия:

Каква информация може да бъде обхваната от търговската тайна?

Търговските тайни могат да съдържат големи количества информация и ноу-хау, които изобщо не могат да бъдат защитени или не могат да бъдат защитени по подходящ начин чрез патенти, като например:

Информацията, защитена от търговски тайни, може да бъде стратегическа в дългосрочен план, като рецепти или химични съставки, или за по-кратки периоди, като резултати от маркетингово проучване, марки, цена и дата на пускане на нов продукт или цената, предложена на тръжна процедура.

Как функционира защитата на търговската тайна

Фактът, че имате търговска тайна не означава, че имате изключителни права (Притежателите на IP адрес могат да изключат всеки друг от използването на въпросния IP адрес) върху въпросната информация. Ако някой друг разработи същата информация, може да я използва свободно.

Въпреки това вие сте защитени срещу нечестно поведение: Например, ако някой получи достъп до документите, свързани с вашата тайна информация без вашето разрешение, копира ги за лична употреба или ги даде на някой друг. Защитени сте и когато някой наруши споразумението за неразкриване и даде информацията на някой друг.

В случаите на нечестно поведение вие имате право на обезщетения и други инструменти за защита. Например, с решение на съда може да се забрани използването или по-нататъшното разкриване на търговската тайна от лицето, което я е придобило, използвало или разкрило неправомерно.

За повече информация вижте информационния документ за търговските тайниpdfen на Европейското бюро за помощ относно правата върху интелектуална собственостen .

Свързани теми

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейско бюро за помощ относно интелектуалната собственост

Безплатни консултации и обучение за управление на интелектуалната собственост за съфинансирани от ЕС проекти или транснационални бизнес сделки.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: