Последна проверка: 01/06/2022

Цифровизиране на предприятия

Когато създавате уебсайт за вашето предприятие, трябва да решите дали ще отворите онлайн магазин в допълнение към вашия уебсайт за обща информация.

Ако идеята ви е да създадете онлайн магазин, можете:

И в двата случая има конкретни неща, които трябва да направите, за да бъде предлаганата от вас услуга прозрачна и лесна за ползване за клиентите.

Ако решите да използвате платформа на трета страна, което означава всеки софтуер, разработен извън вашето предприятие или извън доставчика, разработил вашия основен уебсайт, има някои допълнителни елементи, които трябва да бъдат взети под внимание.

Ако решите сами да създадете онлайн магазин, уверете се, че спазвате правилата и разпоредбите.

Във всички случаи бъдете готови да защитите уебсайта си от всякакви заплахи, които в крайна сметка могат да се отразят на вашето предприятие, като например кражба на данни.

След като сте извършили продажба онлайн, не забравяйте и задълженията си, свързани с доставки, изпълнение на поръчки и всякакъв вид обслужване на клиенти.

Популяризирането на вашето предприятие онлайн е друга важна страна на цифровизацията. Не забравяйте да се придържате към специфичните правила, свързани с бизнес практиките онлайн, за да бъдат усилията ви за популяризиране справедливи и прозрачни за вашите клиенти.

Споделяне на страницата: