Последна проверка: 29/07/2022

Правила за конкуренцията в ЕС

ЕС има строги правила за защита на свободната конкуренция. Съгласно тези правила някои практики са забранени.

Ако нарушите правилата на ЕС за конкуренция, може да бъдете глобени с до 10% от вашия годишен оборот в световен мащаб. В някои страни от ЕС мениджърите на нарушаващи правилата предприятия могат да понесат тежки наказания, включително затвор.

Правилата на ЕС за конкуренция се прилагат пряко във всички страни от ЕС — съдилищата във вашата страна ги защитават. Тези правила важат не само за предприятията, но и за всички организации, извършващи икономическа дейност (търговски асоциации, отраслови обединения и т.н.).

На уебсайта на ГД „Конкуренция" ще намерите примери за дела в областта на конкуренцията в ЕС.

Неправомерни контакти и споразумения

Тези споразумения са известни като картели. Те са забранени, защото ограничават конкуренцията. Те могат да са под различна форма и не е необходимо да са официално одобрени от участващите предприятия. Най-честите примери за тези практики са:

Всички споразумения и обмен на информация между вас и вашите конкуренти, чрез които се намалява вашата стратегическа несигурност на пазара (по отношение на разходите за производство, оборота, капацитета, маркетингови планове и др.), могат да се разглеждат като противоречащи на конкуренцията.

Предупреждение

Дори разкриването на подобна стратегическа информация едностранно по електронната поща, по телефона или по време на срещи може да бъде сметнато за нарушение на това правило.

За да сте сигурни:

Някои споразумения не са забранени — ако са от полза за потребителите и икономиката като цяло. Примери за това са споразуменията за научни изследвания и развитие и за трансфер на технологии. Тези случаи са обхванати от регламентите за групово освобождаване en .

Злоупотреба с господстващо положение

Ако предприятието ви притежава голям пазарен дял, то има господстващо положение и трябва да полага специални усилия да не:

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: