Tarkistettu viimeksi: 22/08/2019

Kilpailusäännöt EU:ssa

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

EU:lla on tiukat säännöt, joilla suojataan vapaata kilpailua. Näiden sääntöjen perusteella eräät menettelyt ovat kiellettyjä.

EU:n kilpailusääntöjen rikkomisesta voidaan määrätä sakko, joka on jopa 10 prosenttia yrityksen vuotuisesta maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Joissakin EU-maissa kilpailusääntöjä rikkoneiden yritysten johtajiavoidaan tuomita ankariin rangaistuksiin (myös vankeusrangaistuksiin).

EU:n kilpailusääntöjä on sovellettava sellaisenaan kaikissa EU-maissa, ja sääntöjen noudattamiseen liittyvät asiat ratkaistaan yleensä kansallisissa tuomioistuimissa. Yritysten lisäksi kilpailusäännöt koskevat kaikkia taloudellista toimintaa harjoittavia organisaatioita, kuten kaupan alan järjestöjä, teollisuusryhmittymiä jne.

Esimerkkejä EU:n käsittelemistä kilpailuasioista on kilpailun pääosaston sivuilla.

Laittomat yhteydet ja sopimukset yritysten välillä

Yritysten väliset laittomat sopimukset ovat kartelleja. Ne on kielletty, koska ne rajoittavat kilpailua. Kartelleja esiintyy monissa eri muodoissa, ja yritysten yhteenliittymä voidaan katsoa kartelliksi, vaikka siihen osallistuvat yritykset eivät olisikaan sopineet asiasta virallisesti. Yleisimpiä esimerkkejä kartelleista ovat:

Kilpailunvastaisiksi voidaan katsoa kaikki sellaiset sopimukset ja tiedonvaihto yrityksen ja sen kilpailijoiden välillä, jotka vähentävät yrityksen strategista epävarmuutta markkinoilla (esimerkiksi tuotantokustannusten, liikevaihdon, kapasiteetin ja markkinointisuunnitelmien osalta).

Jopa strategisten tietojen yksipuolista ilmaisemista kilpailijalle sähköpostitse, puhelimitse tai kokouksissa voidaan pitää kiellon rikkomisena.

Yrityksen toiminnassa ja yhteyksissä kilpailijoihin olisikin aina pidettävä mielessä seuraavat kiellot:

, jos niiden kilpailua rajoittava luonne voidaan perustella kuluttajille ja koko taloudelle koituvalla hyödyllä. Tällaisia ovat esimerkiksi tutkimus- ja kehityssopimukset sekä teknologian siirtoa koskevat sopimukset. Näihin sovelletaan nk. en.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö

Jos yrityksellä on suuri osuus liiketoiminnasta tietyillä markkinoilla, sen sanotaan olevan määräävässä asemassa kyseisillä markkinoilla. Tällaisen yrityksen on huolehdittava siitä, ettei se

Muita vastaavia aiheita

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi

Paikalliset yritystukipalvelut

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Jaa tämä sivu: