Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Tarkistettu viimeksi : 15/03/2018

Yhdenvertainen kohtelu

Yhdistyneen kuningaskunnan ilmoitus unionista eroamisesta (SEU-sopimuksen 50 artikla): Lisää tietoa

Yhdistynyt kuningaskunta on edelleen EU:n täysivaltainen jäsen, ja jäsenyydestä johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia sovelletaan edelleen täysimääräisesti.

 • EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan yhteinen raportti 8.12.2017 – kysymyksiä ja vastauksiaEnglish
 • Brexit-aiheisia EU:n julkaisujaEnglish
 • Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen brexit-tiedotteet ja –ohjeetEnglish

Jos olet toisessa EU-maassa työskentelevä EU-kansalainen, sinulla ja perheelläsi on oikeus samaan kohteluun kuin maan omilla kansalaisilla.

Kohdemaasi tarjoamat oikeudet ja etuudet voivat poiketa siitä, mihin olet tottunut kotimaassasi.

Työnhaku toisessa EU-maassa: julkiset työvoimapalvelut

Jos olet toisesta EU-maasta työtä hakeva EU-kansalainen, sinulla on oikeus samoihin julkisiin työvoimapalveluihin kuin maan omilla kansalaisilla.

Ota yhteyttä julkisiin työvoimapalveluihin.

Oikeudet työpaikalla

EU-kansalaisena sinua on kohdeltava työpaikalla samoin kuin maan omia kansalaisia.

Tähän kuuluvat:

 • palkka sekä muut työolot ja -ehdot
 • työterveys ja -turvallisuus
 • koulutusmahdollisuudet (myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja uudelleen- ja jatkokoulutuskeskuksissa) sekä sinulle että lapsillesi
 • asunto, myös sosiaalinen asuntotarjonta ja omistusasumisen helpottaminen
 • oikeus liittyä ammattiliittoon, äänestää sen vaaleissa ja asettua ehdolle luottamustehtäviin
 • sosiaali- ja veroetuudet
 • irtisanominen, uudelleen palkkaaminen ja -työllistyminen

Etuudet

EU-kansalaisena sinulla on oikeus saada samat etuudet kuin maan omilla työssäkäyvillä kansalaisilla siitä päivästä alkaen, kun aloitat työskentelyn, työskentelitpä sitten palkattuna työntekijänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.

Tähän voivat kuulua myös lisäetuudet, jotka eivät ole suoraan yhteydessä työssäkäyntiin (esimerkiksi alennushintaiset junaliput, lisäeläkkeet, koulutusavustukset tai ensimmäistä kertaa työnhaussa olevien lastesi työttömyysetuudet).

Sinulla saattaa olla oikeus myös muihin kuin rahallisiin etuihin (esimerkiksi tulkkaukseen oikeudenkäynneissä).

Jos asut työskentelymaassasi, sinulla on EU-kansalaisena oikeus myös etuuksiin, joita työssäkäyvät henkilöt ja heidän perheensä saavat maassa asumisen perusteella.

Lisätietoa sosiaaliturvaoikeuksista (esimerkiksi työttömyysetuudet, perhe-etuudet ja eläkkeet)

Rajatyöntekijät

Jos asuinmaasi on eri kuin työskentelymaasi, sinulla voi olla oikeus asumiseen myös ilman kyseisen maan kansalaisuutta.

Jos käyt töissä toisessa maassa (nk. rajatyöntekijä), sinulla voidaan katsoa olevan riittävä toimeentulo.

Jos sinulla on ongelmia asumisperusteisten etuuksien hakemisessa, pyydä apua EU:n neuvontapalvelusta.

Esimerkkitapaus

Ota selvää, mitkä etuudet kuuluvat sinulle uudessa asuinmaassasi

Rosita on kotoisin Italiasta, mutta asuu aviomiehensä ja kolmen lapsensa kanssa Ranskassa ja käy siellä töissä. Hän hakee suurperheille tarkoitettua korttia, jolla saa ostaa junalippuja alennettuun hintaan. Korttia ei kuitenkaan myönnetä, koska Rosita ja hänen lapsensa eivät ole ranskalaisia.

Rositan pitäisi kuitenkin pitää kiinni vaatimuksestaan ja tarvittaessa hakea apua EU:n neuvontapalvelusta. Kaikilla työssäkäyvillä EU:n kansalaisilla, joilla on useita lapsia (monissa maissa kolme tai useampia), on oikeus mahdollisiin alennushintaisiin junalippuihin työskentelymaassaan siitä päivästä alkaen, kun he aloittavat työt – jos maan omat kansalaiset voivat ostaa tällaisia alennuslippuja.

Ulkomailla oleskelu työpaikan menettämisen jälkeen

Jos jäät työttömäksi toisessa maassa asuessasi, sinulla on edelleen oikeus asua maassa. Tarkista tällöin sovellettavat ehdot ja muodollisuudet.

Voita pyytää lisätietoja ja neuvoja myös eri EU-maiden tasa-arvoasioista vastaavilta viranomaisiltaEnglish .

Julkiset kuulemismenettelyt
  Tarvitsetko asiantuntija-apua?
  Apua ja neuvontaa