Tarkistettu viimeksi: 23/05/2022

Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu

Jokaisella EU-kansalaisella on oikeus yhdenvertaiseen kohteluun muun muassa seuraavissa asioissa: työhönotto, työolot ja -ehdot, ylennykset, palkkaus, pääsy ammattikoulutukseen, ammatilliset lisäeläkkeet ja irtisanominen. Ikään, sukupuoleen, vammaisuuteen, rotuun tai etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva syrjintä työpaikalla on kielletty EU:ssa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla.

EU-kansalaisena olet myös oikeutettu samaan kohteluun työpaikalla kuin maan omat kansalaiset. Tähän kuuluvat työntekijän oikeudet, sosiaalietuudet ja oikeus käyttää julkisia työvoimapalveluja. Asuinmaasi voi kuitenkin päättää, ettet ole oikeutettu toimeentulotukeen tai muihin etuuksiin ensimmäisten kolmen oleskelukuukautesi aikana (jos olet esimerkiksi tullut maahan kausityöntekijänä, ollut työssä yhden kuukauden ajan ja hakenut sen jälkeen toimeentulotukea). Aika voi olla pitempikin, jos olet saapunut maahan työnhakijana.

Työntekijöiden suojaaminen syrjinnältä

Syrjinnän eri muodot

Kohtuullinen mukauttaminen

Jos sinulla on jokin vamma, voit tarvita työssäsi tai työpaikalla mukauttamisjärjestelyjä, jotka mahdollistavat työtehtävien suorittamisen, uralla etenemisen ja koulutuksen. Siinä tapauksessa voit pyytää työnantajaasi toteuttamaan kohtuullisia mukautuksia, joilla vammasi otetaan huomioon. Mukauttamisjärjestelyjä sovelletaan kaikkeen työhön liittyvään toimintaan sen kaikissa vaiheissa työnhausta irtisanomiseen, ja se kattaa myös työolot ja -ehdot sekä luontoisedut.pyytää työnantajaasi toteuttamaan kohtuullisia mukautuksia, joilla vammasi otetaan huomioon. Mukauttamisjärjestelyjä sovelletaan kaikkeen työhön liittyvään toimintaan sen kaikissa vaiheissa työnhausta irtisanomiseen, ja se kattaa myös työolot ja -ehdot sekä luontoisedut.

Oikeuksien turvaaminen

Jos sinua on mielestäsi syrjitty, voit saattaa asian kansallisen tasa-arvoelimen en käsiteltäväksi. Osa tasa-arvoelimistä pelkästään välittää tietoa, kun taas osa voi auttaa sinua valituksen tekemisessä tai – jos niin haluat – jopa viedä asian tuomioistuimeen.

Kansallisista säännöksistä riippuen sinulla voi olla oikeus korvaukseen tai oikeus päästä takaisin työhön. Työnantaja saatetaan myös velvoittaa korjaamaan syrjivä päätös tai käytäntö ja toteuttamaan kohtuullisia mukautuksia.

Voit myös kääntyä vammaisten etujärjestön ja muiden kansalaisjärjestöjen, ammattiliiton ja asianajajan puoleen.

Tästä saat maakohtaista tietoa.

Valitse maa

Katso myös:

Kuinka toteuttaa kohtuullinen mukautus käytännössä - lupaavien käytäntöjen opasLinkki johtaa toiselle sivustolle

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: