Tarkistettu viimeksi : 04/07/2018

Internet-yhteys

Internet-yhteys

Korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten sähköisten viestintäpalvelujen, myös vähintään perusnopeudella toimivan internet-yhteyden, on oltava kaikkien ulottuvilla EU:ssa. Vähintään yhden internet-palvelujen tarjoajan olisi tarjottava internet-yhteys jokaisen käyttäjän sijaintipaikkaan. Tätä kutsutaan yleispalveluperiaatteeksi.

Joissakin erityistapauksissa – esimerkiksi kun palvelun tarjonta on teknisesti ongelmallista – palvelun tarjoamisvelvoitetta voidaan pitää kohtuuttomana ja siitä voidaan tinkiä.

Lisätietoja saat oman maasi kansalliselta sääntelyviranomaiseltaen . Sääntelyviranomaiset auttavat sinua saamaan yhteyden yleispalvelun tarjoajaan.

Esimerkkitapaus

Jack muutti syrjäiselle maaseutualueelle Skotlannissa ja halusi uuteen taloonsa internet-liittymän. Sen jälkeen kun useat yritykset olivat ilmoittaneet, ettei niiden verkko kattanut kyseistä aluetta, Jack lopulta sai selville Skotlannissa toimivan yleispalvelun tarjoajan. Hän otti yhteyttä kyseiseen yritykseen, ja se tarjosi hänelle internet-yhteyden.

Verkon neutraalius

Jokaisella on oikeus käyttää ja jakaa verkkosisältöä ja -palveluita oman valintansa mukaisesti. Internet-palvelun tarjoaja ei voi estää pääsyä verkkosisältöihin, -sovelluksiin tai -palveluihin taikka hidastaa tai syrjiä niitä, paitsi jos sen täytyy

Tätä kutsutaan verkon neutraaliudeksi.

Esimerkkitapaus

Brittiläinen John muutti Saksaan töihin. Hän halusi käyttää videopuhelusovellusta, jotta hän voisi säästää puhelinkuluissa. Hän ilahtui huomatessaan, että hänellä oli valittavanaan useita erilaisia sovelluksia, joilla hän saattoi soittaa maksuttomia nettipuheluita kotimaahansa.

EU:n tietoverkon neutraaliutta koskevissa säännöissä kielletään internetyhteyden tarjoajia estämästä videopuhelusovellusten käyttöä tai veloittamasta ylimääräistä niiden käytöstä.

Internet-liittymät

Internet-palvelun tarjoajan on annettava sinulle seuraavat tiedot:

Esimerkkitapaus

Romaniassa asuva Laura halusi kotiinsa internet-yhteyden, mutta hän ei ollut varma tarjolla olevien liittymäpakettien laadusta.

Lauran onneksi kaikki palveluntarjoajat antoivat verkkosivustoillaan riittävästi tietoa, kuten laki edellyttää. Hän sai myös lisätietoja Romanian sähköisestä viestinnästä vastaavilta kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

Palveluntarjoajan on myös:

Esimerkkitapaus

Eric oli opiskelijavaihdossa Lontoossa vuoden ajan ja halusi saada asuntoonsa internet-yhteyden. Useat palveluntarjoajat kuitenkin kertoivat hänelle, että liittymäsopimuksen vähimmäiskesto on kaksi vuotta.

Eric tiedusteli asiaa sähköisestä viestinnästä vastaavilta kansallisilta viranomaisilta ja sai niiltä tietoa oikeuksistaan. Tämän jälkeen hän otti uudelleen yhteyttä palveluntarjoajiin ja sai liittymäsopimuksen vuodeksi.

Vammaisten käyttäjien tukipalvelut

Jos olet internetin käyttäjä ja sinulla on jokin vamma, sinulla on useimpien kuluttajien tavoin oikeus valita useista saatavilla olevista palveluista.

Sinulla voi myös olla oikeus käyttää erityislaitteita, esimerkiksi suurennusohjelmaa tai näytönlukijaa, jos olet näkövammainen.

Kansalliset sääntelyviranomaiseten voivat antaa lisätietoja palvelujen saatavuuteen liittyvistä oikeuksistasi.

Esimerkkitapaus

Ranskalainen Véronique on heikkonäköinen ja tarvitsee apua voidakseen lukea verkkosivuja.

Hänen ystävänsä neuvoi häntä kääntymään Ranskan yleispalvelun tarjoajan puoleen ja tiedustelemaan, voisiko hän saada käyttöönsä näytönlukijan. Palveluntarjoaja toimitti tarvittavan ohjelmiston Véroniquelle.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: