Tarkistettu viimeksi: 17/06/2022

Internetyhteys ja internetin käyttö

Internetyhteyksien saatavuus

Korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten sähköisten viestintäpalvelujen, myös vähintään perusnopeudella toimivan internetyhteyden, on oltava kaikkien saatavilla EU:ssa. Tätä kutsutaan yleispalvelun tarjoamiseksi. Vähintään yhden internetpalvelujen tarjoajan olisi tarjottava internetyhteys jokaisen käyttäjän sijaintipaikkaan.

Tärkeää

Joissakin erityistapauksissa – esimerkiksi kun palvelun tarjonta on teknisesti ongelmallista – palvelun tarjoamisvelvoitetta voidaan pitää kohtuuttomana ja siitä voidaan tinkiä.

Lisätietoja saat oman maasi kansalliselta sääntelyviranomaiselta en . Sääntelyviranomaiset auttavat sinua saamaan yhteyden yleispalvelun tarjoajaan.

Avoin internet

Avointa internetiä koskevat EU-säännöt antavat käyttäjälle oikeuden käyttää ja jakaa verkkosisältöä ja ‑palveluja oman valintansa mukaisesti. Internetpalvelun tarjoaja ei voi estää pääsyä verkkosisältöihin, -sovelluksiin tai -palveluihin taikka hidastaa tai syrjiä niitä, paitsi jos sen täytyy

Esimerkkitapaus

Verkkosisältöjen saatavuutta ei saa rajoittaa

Irlantilainen John muutti Saksaan töihin. Hän halusi käyttää videopuhelusovellusta, jotta hän voisi säästää puhelinkuluissa. Hän ilahtui huomatessaan, että hänellä oli valittavanaan useita erilaisia sovelluksia, joilla hän saattoi soittaa maksuttomia nettipuheluita kotimaahansa.

EU-säännöissä kielletään internetyhteyden tarjoajia estämästä videopuhelusovellusten käyttöä tai veloittamasta ylimääräistä niiden käytöstä.

Sopimukset internetpalvelun tarjoajien kanssa

Ennen kuin asiakas allekirjoittaa internetpalvelusopimuksen, palvelun tarjoajan on annettava hänelle seuraavat tiedot:

Kun sopimus on allekirjoitettu, internetpalvelun tarjoajan on myös

Esimerkkitapaus

Liian pitkät sopimukset ovat laittomia

Enrique oli opiskelijavaihdossa Berliinissä vuoden ajan ja halusi saada asuntoonsa internetyhteyden. Useat palveluntarjoajat kuitenkin kertoivat hänelle, että liittymäsopimuksen vähimmäiskesto on kaksi vuotta.

Enrique tiedusteli asiaa sähköisestä viestinnästä vastaavilta kansallisilta viranomaisilta ja sai niiltä tietoa oikeuksistaan. Tämän jälkeen hän otti uudelleen yhteyttä palveluntarjoajiin ja sai liittymäsopimuksen vuodeksi.

Lisätuki vammaisille käyttäjille

Myös internetin käyttäjillä, joilla on jokin vamma, on oikeus valita useista saatavilla olevista palveluista siinä missä muillakin kuluttajilla.

Vammaisilla käyttäjillä voi myös olla oikeus käyttää erityislaitteita, esimerkiksi suurennusohjelmaa tai näytönlukijaa, jos on kyse näkövammasta.

Kansallisten sääntelyviranomaisten en tehtävänä on antaa lisätietoja palvelujen saatavuuteen liittyvistä oikeuksista.

Esimerkkitapaus

Vammaisilla on oikeus palveluihin

Ranskalaisella Véroniquella on rajallinen näkökenttä, ja hänen on vaikea lukea verkkosivustoja.

Eräs ystävä neuvoi häntä kääntymään Ranskan yleispalvelun tarjoajan puoleen ja kysymään, miten tämä ongelma voitaisiin ratkaista. Yleispalvelun tarjoaja lähetti Véroniquelle näytönlukijan, jonka avulla hän voi lukea ja käyttää tietoja verkossa.

Julkishallinnon verkkosivujen on oltava kaikkien käyttäjien saatavilla

Julkisen sektorin verkkosivujen on EU-maissa täytettävä tiukat verkkosisällön saavutettavuusstandardit. Verkkosivustojen tietojen ja toimintojen on oltava kaikkien käyttäjien saavutettavissa. Lisäksi sisällön olisi oltava yhteensopiva kaikkien selainten, laitteiden, ohjelmistojen ja avustavien teknologioiden, kuten näytönlukijoiden, kanssa.

Tärkeää

EU:n esteettömyyssääntöjä ei sovelleta yleisradioyhtiöiden omistamiin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin eikä audiovisuaalisiin teoksiin. Näitä sääntöjä ei myöskään sovelleta kouluihin eikä päiväkoteihin joissakin EU-maissa.

EU:n esteettömyysstandardit

Käytännössä EU:n julkisen sektorin verkkosivustot todennäköisesti täyttävät joitakin esteettömyysvaatimuksia, joita ovat esimerkiksi

Lisätietoja kansainvälisistä verkkosisällön saavutettavuusstandardeista: W3C-konsortion WAI-aloite en (verkon sisällön saavutettavuutta koskeva aloite).

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: