Tarkistettu viimeksi: 04/02/2019

Internetyhteys

Internetyhteys

Korkealaatuisten ja kohtuuhintaisten sähköisten viestintäpalvelujen, myös vähintään perusnopeudella toimivan internetyhteyden, on oltava kaikkien ulottuvilla EU:ssa. Vähintään yhden internetpalvelujen tarjoajan olisi tarjottava internetyhteys jokaisen käyttäjän sijaintipaikkaan. Tätä kutsutaan yleispalveluperiaatteeksi.

Joissakin erityistapauksissa – esimerkiksi kun palvelun tarjonta on teknisesti ongelmallista – palvelun tarjoamisvelvoitetta voidaan pitää kohtuuttomana ja siitä voidaan tinkiä.

Lisätietoja saat oman maasi kansalliselta sääntelyviranomaiselta. Sääntelyviranomaiset auttavat sinua saamaan yhteyden yleispalvelun tarjoajaan.

Esimerkkitapaus

Perustason internetyhteys kaikkien ulottuville

Stathis muutti syrjäiselle Kreikan saarelle ja halusi uuteen taloonsa internetliittymän. Sen jälkeen kun useat yritykset olivat ilmoittaneet, ettei niiden verkko kata kyseistä aluetta, Stathis lopulta sai selville Kreikassa toimivan yleispalvelun tarjoajan. Hän otti yhteyttä kyseiseen yritykseen, ja se tarjosi hänelle internetyhteyden.

Verkon neutraalius

Jokaisella on oikeus käyttää ja jakaa verkkosisältöä ja -palveluita oman valintansa mukaisesti. Internetpalvelun tarjoaja ei voi estää pääsyä verkkosisältöihin, -sovelluksiin tai -palveluihin taikka hidastaa tai syrjiä niitä, paitsi jos sen täytyy

Tätä kutsutaan verkon neutraaliudeksi.

Esimerkkitapaus

Verkkosisältöjen saatavuutta ei saa rajoittaa

Irlantilainen John muutti Saksaan töihin. Hän halusi käyttää videopuhelusovellusta, jotta hän voisi säästää puhelinkuluissa. Hän ilahtui huomatessaan, että hänellä oli valittavanaan useita erilaisia sovelluksia, joilla hän saattoi soittaa maksuttomia nettipuheluita kotimaahansa.

Tietoverkon neutraaliutta koskevissa EU-säännöissä kielletään internetyhteyden tarjoajia estämästä videopuhelusovellusten käyttöä tai veloittamasta ylimääräistä niiden käytöstä.

Internetliittymät

Internetpalvelun tarjoajan on annettava sinulle seuraavat tiedot:

Esimerkkitapaus

Internetpalvelun tarjoajien on tiedotettava palveluistaan

Romaniassa asuva Laura halusi kotiinsa internetyhteyden, mutta hän ei ollut varma tarjolla olevien liittymäpakettien laadusta.

Lauran onneksi kaikki palveluntarjoajat antoivat verkkosivustoillaan riittävästi tietoa, kuten laki edellyttää. Hän sai myös lisätietoja Romanian sähköisestä viestinnästä vastaavilta kansallisilta sääntelyviranomaisilta.

Palveluntarjoajan on myös:

Esimerkkitapaus

Liian pitkät sopimukset ovat laittomia

Enrique oli opiskelijavaihdossa Berliinissä vuoden ajan ja halusi saada asuntoonsa internetyhteyden. Useat palveluntarjoajat kuitenkin kertoivat hänelle, että liittymäsopimuksen vähimmäiskesto on kaksi vuotta.

Enrique tiedusteli asiaa sähköisestä viestinnästä vastaavilta kansallisilta viranomaisilta ja sai niiltä tietoa oikeuksistaan. Tämän jälkeen hän otti uudelleen yhteyttä palveluntarjoajiin ja sai liittymäsopimuksen vuodeksi.

Vammaisten käyttäjien tukipalvelut

Jos olet internetin käyttäjä ja sinulla on jokin vamma, sinulla on oikeus valita useista saatavilla olevista palveluista siinä missä muillakin kuluttajilla.

Sinulla voi myös olla oikeus käyttää erityislaitteita, esimerkiksi suurennusohjelmaa tai näytönlukijaa, jos olet näkövammainen.

Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat antaa lisätietoja palvelujen saatavuuteen liittyvistä oikeuksistasi.

Esimerkkitapaus

Vammaisilla on oikeus palveluihin

Ranskalainen Véronique on heikkonäköinen ja tarvitsee apua voidakseen lukea verkkosivuja.

Hänen ystävänsä neuvoi häntä kääntymään Ranskan yleispalvelun tarjoajan puoleen ja tiedustelemaan, voisiko hän saada käyttöönsä näytönlukijan. Palveluntarjoaja toimitti tarvittavan ohjelmiston Véroniquelle.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: