Tarkistettu viimeksi: 17/02/2023

Maksun viivästyminen

Jos yritys on toimittanut asiakkaalleen tavaroita tai palveluja (kauppasopimuksen ehtojen mukaisesti) eikä ole saanut niistä maksua sovittuun määräpäivään mennessä, sillä on oikeus periä maksun viivästymisestä korkoa ja korvausta.

Tämä oikeus koskee kaikkia liiketoimia muiden yritysten (myös itsenäistä taloudellista tai ammattitoimintaa harjoittavien yksityisyrittäjien) sekä viranomaisten kanssa.

Tärkeää

Edellä ja seuraavassa kuvattuja sääntöjä ei sovelleta:

  • jos toinen osapuoli on maksukyvyttömyysmenettelyssä (mukaan lukien velkojen uudelleenjärjestelyt)
  • maksettaessa vahingonkorvauksia (esimerkiksi vakuutusyhtiöiltä saatavat korvaukset).

Tarkista korkolaskurin avulla saatavasi suuruus tai valitse jokin seuraavista tilanteista.

Yrityksellä on saatavia

Yrityksellä on saatavia toiselta yritykseltä

Yrityksellä on saatavia viranomaiselta

Yrityksellä on saatavia kuluttajalta

Yritys ei voi periä viivästyskorkoa kuluttajilta, joihin ei sovelleta edellä kuvattuja sääntöjä. Lisätietoja ongelmatilanteista kuluttajien kanssa:

Yritys on sijoittautunut EU-maahan (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata) ja sillä on saatavia samassa maassa toimivalta yritykseltä

Laske viivästyskoron määrä

Jos yritys on noudattanut sopimusehtoja ja lakisääteisiä velvoitteitaan ja asiakas on vastuussa viivästyksestä (se ei johdu asiakkaasta riippumattomista syistä), yrityksellä on oikeus periä viivästyskorkoa sekä korvausta perintäkuluista.

Milloin viivästyskorko lankeaa?

Viivästyskorkoa aletaan laskea sopimuksessa vahvistettua eräpäivää seuraavasta päivästä.

Jos sopimuksessa ei ole sovittu maksun määräaikaa, korko alkaa juosta automaattisesti 30 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun asiakas on saanut laskun tai maksuvaatimuksen.

Jos laskun vastaanottamispäivästä ei ole varmuutta, yritys voi periä viivästyskorkoa 30 kalenteripäivän kuluttua tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta.

Jos asiakas vastaanottaa laskun aiemmin kuin tuotteen ja/tai palvelun, määräaika alkaa kulua vasta tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta.

Miten viivästyskorko määräytyy?

Viivästyskorkoa voi periä kauppasopimuksen mukaisesti. Jos korkoa ei ole sovittu, sovelletaan lakisääteistä korkoa.

Lakisääteiset korot EU-maissa

EU-maa 1.1.2023–30.06.2023
Itävalta 11,08
Belgia 10,50
Bulgaria 10,00
Kroatia 10,50
Kypros 10,50
Tšekki 15,00
Tanska 9,90
Viro 10,50
Suomi 10,50
Ranska 12,50
Saksa 10,62
Kreikka 10,50
Unkari 21,00
Irlanti 10,50
Italia 10,50
Latvia 10,50
Liettua 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Alankomaat 12,00
Puola (terveydenhuollon alalla) 14,75
Puola (muilla aloilla) 16,75
Portugali 10,50
Romania 15,00
Slovakia 10,50
Slovenia 10,50
Espanja 10,50
Ruotsi 11,00

Voit laskea viivästyskoron määrän tällä sivulla olevalla laskurilla.

Perintäkulujen korvaaminen

Viivästyskoron lisäksi yritys voi periä 40 euron (tai vastaavan summan) suuruisen kiinteän korvauksen kustakin laskusta, jonka maksu on myöhässä. (Joissakin EU-maissa korvaussumma voi olla korkeampi, ja se lasketaan laskun arvon mukaan.)

Jos perintäkulut ylittävät kyseisen kiinteän summan, velkojalla on oikeus periä kohtuullista lisäkorvausta (esim. hallinnolliset kulut, perintätoimiston tai asianajajan palkkiot.)

Arvonlisävero

Velkoja perii korkoa velan bruttomäärästä (alv mukaan luettuna), mutta sen ei tarvitse maksaa korosta arvonlisäveroa.

Velan periminen

Yritys on sijoittautunut EU-maahan (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata) ja sillä on saatavia toisessa EU-maassa (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Yhdistynyt kuningaskunta (siirtymäkauden loppuun saakka), Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) toimivalta yritykseltä

Kauppasopimuksiin sovelletaan osapuolten valitseman maan lakia. Tarkista, mitä lakia sopimukseen sovelletaan.

Jos sovellettavasta laista ei ole sovittu sopimusta tehtäessä, maksun viivästymistä koskeviin sääntöihin sovelletaan sen maan lakia, jossa velkojalla on vakituinen kotipaikka.

Tämä koskee sekä tavaroiden myyntiä että palvelujen tarjoamista.

Tärkeää

Jos sopimukseen sovelletaan jonkin EU:n ulkopuolisen maan lainsäädäntöä, seuraavia sääntöjä ei mahdollisesti sovelleta .

Laske viivästyskoron määrä

Jos yritys on noudattanut sopimusehtoja ja lakisääteisiä velvoitteitaan ja asiakas on vastuussa viivästyksestä (se ei johdu asiakkaasta riippumattomista syistä), yrityksellä on oikeus periä viivästyskorkoa sekä korvausta perintäkuluista.

Milloin viivästyskorko lankeaa?

Viivästyskorkoa aletaan laskea sopimuksessa vahvistettua eräpäivää seuraavasta päivästä.

Jos sopimuksessa ei ole sovittu maksun määräaikaa, korko alkaa juosta automaattisesti 30 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun asiakas on saanut laskun tai maksuvaatimuksen.

Jos laskun vastaanottamispäivästä ei ole varmuutta, yritys voi periä viivästyskorkoa 30 kalenteripäivän kuluttua tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta.

Jos asiakas vastaanottaa laskun aiemmin kuin tuotteen ja/tai palvelun, määräaika alkaa kulua vasta tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta.

Miten viivästyskorko määräytyy?

Viivästyskorkoa voi periä kauppasopimuksen mukaisesti. Jos korkoa ei ole sovittu, sovelletaan lakisääteistä korkoa.Lakisääteiset korot EU-maissa

EU-maa 1.1.2023–30.06.2023
Itävalta 11,08
Belgia 10,50
Bulgaria 10,00
Kroatia 10,50
Kypros 10,50
Tšekki 15,00
Tanska 9,90
Viro 10,50
Suomi 10,50
Ranska 12,50
Saksa 10,62
Kreikka 10,50
Unkari 21,00
Irlanti 10,50
Italia 10,50
Latvia 10,50
Liettua 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Alankomaat 12,00
Puola (terveydenhuollon alalla) 14,75
Puola (muilla aloilla) 16,75
Portugali 10,50
Romania 15,00
Slovakia 10,50
Slovenia 10,50
Espanja 10,50
Ruotsi 11,00

Voit laskea viivästyskoron määrän tällä sivulla olevalla laskurilla.

Perintäkulujen korvaaminen

Viivästyskoron lisäksi yritys voi periä 40 euron (tai vastaavan summan) suuruisen kiinteän korvauksen kustakin laskusta, jonka maksu on myöhässä. (Joissakin EU-maissa korvaussumma voi olla korkeampi, ja se lasketaan laskun arvon mukaan.)

Jos perintäkulut ylittävät kyseisen kiinteän summan, velkojalla on oikeus periä kohtuullista lisäkorvausta (esim. hallinnolliset kulut, perintätoimiston tai asianajajan palkkiot.)

Velan periminen

Yritys on sijoittautunut EU-maahan (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata) ja sillä on saatavia samassa maassa toimivalta viranomaiselta

Laske viivästyskoron määrä

Jos yritys on noudattanut sopimusehtoja ja lakisääteisiä velvoitteitaan ja asiakas on vastuussa viivästyksestä (se ei johdu asiakkaasta riippumattomista syistä), yrityksellä on oikeus periä viivästyskorkoa sekä korvausta perintäkuluista.

Milloin viivästyskorko lankeaa?

Viivästyskorkoa aletaan laskea sopimuksessa vahvistettua eräpäivää seuraavasta päivästä.

Jos sopimuksessa ei ole sovittu maksun määräaikaa, korko alkaa juosta automaattisesti 30 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun asiakas on saanut laskun tai maksuvaatimuksen.

Jos laskun vastaanottamispäivästä ei ole varmuutta, yritys voi periä viivästyskorkoa 30 kalenteripäivän kuluttua tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta.

Jos asiakas vastaanottaa laskun aiemmin kuin tuotteen ja/tai palvelun, määräaika alkaa kulua vasta tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta.

Miten viivästyskorko määräytyy?

Viivästyskorko on lakisääteinen.

Lakisääteiset korot EU-maissa

EU-maa 1.1.2023–30.06.2023
Itävalta 11,08
Belgia 10,50
Bulgaria 10,00
Kroatia 10,50
Kypros 10,50
Tšekki 15,00
Tanska 9,90
Viro 10,50
Suomi 10,50
Ranska 12,50
Saksa 10,62
Kreikka 10,50
Unkari 21,00
Irlanti 10,50
Italia 10,50
Latvia 10,50
Liettua 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Alankomaat 12,00
Puola (terveydenhuollon alalla) 14,75
Puola (muilla aloilla) 16,75
Portugali 10,50
Romania 15,00
Slovakia 10,50
Slovenia 10,50
Espanja 10,50
Ruotsi 11,00

Voit laskea viivästyskoron määrän tällä sivulla olevalla laskurilla.

Perintäkulujen korvaaminen

Viivästyskoron lisäksi yritys voi periä 40 euron (tai vastaavan summan) suuruisen kiinteän korvauksen kustakin laskusta, jonka maksu on myöhässä. (Joissakin EU-maissa korvaussumma voi olla korkeampi, ja se lasketaan laskun arvon mukaan.)

Jos perintäkulut ylittävät kyseisen kiinteän summan, velkojalla on oikeus periä kohtuullista lisäkorvausta (esim. hallinnolliset kulut, perintätoimiston tai asianajajan palkkiot.)

Velan periminen

Huom: Jos viranomaisen maksut viivästyvät säännöllisesti, voit myös tehdä virallisen kantelun Euroopan komissiolle.

Yritys on sijoittautunut EU-maahan (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata) ja sillä on saatavia toisessa EU-maassa (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaata sekä Yhdistynyt kuningaskunta (siirtymäkauden loppuun saakka), Islanti, Liechtenstein, Norja ja Sveitsi) toimivalta viranomaiselta

Kauppasopimuksiin sovelletaan osapuolten valitseman maan lakia. Tarkista, mitä lakia sopimukseen sovelletaan.

Laske viivästyskoron määrä

Jos yritys on noudattanut sopimusehtoja ja lakisääteisiä velvoitteitaan ja asiakas on vastuussa viivästyksestä (se ei johdu asiakkaasta riippumattomista syistä), yrityksellä on oikeus periä viivästyskorkoa sekä korvausta perintäkuluista.

Milloin viivästyskorko lankeaa?

Viivästyskorkoa aletaan laskea sopimuksessa vahvistettua eräpäivää seuraavasta päivästä.

Jos sopimuksessa ei ole sovittu maksun määräaikaa, korko alkaa juosta automaattisesti 30 kalenteripäivän kuluttua siitä, kun asiakas on saanut laskun tai maksuvaatimuksen.

Jos laskun vastaanottamispäivästä ei ole varmuutta, yritys voi periä viivästyskorkoa 30 kalenteripäivän kuluttua tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta.

Jos asiakas vastaanottaa laskun aiemmin kuin tuotteen ja/tai palvelun, määräaika alkaa kulua vasta tuotteen ja/tai palvelun toimittamisesta.

Miten viivästyskorko määräytyy?

Viivästyskorko on lakisääteinen.

Lakisääteiset korot EU-maissa

EU-maa 1.1.2023–30.06.2023
Itävalta 11,08
Belgia 10,50
Bulgaria 10,00
Kroatia 10,50
Kypros 10,50
Tšekki 15,00
Tanska 9,90
Viro 10,50
Suomi 10,50
Ranska 12,50
Saksa 10,62
Kreikka 10,50
Unkari 21,00
Irlanti 10,50
Italia 10,50
Latvia 10,50
Liettua 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Alankomaat 12,00
Puola (terveydenhuollon alalla) 14,75
Puola (muilla aloilla) 16,75
Portugali 10,50
Romania 15,00
Slovakia 10,50
Slovenia 10,50
Espanja 10,50
Ruotsi 11,00

Voit laskea viivästyskoron määrän tällä sivulla olevalla laskurilla.

Perintäkulujen korvaaminen

Viivästyskoron lisäksi yritys voi periä 40 euron (tai vastaavan summan) suuruisen kiinteän korvauksen kustakin laskusta, jonka maksu on myöhässä. (Joissakin EU-maissa korvaussumma voi olla korkeampi, ja se lasketaan laskun arvon mukaan.)

Jos perintäkulut ylittävät kyseisen kiinteän summan, velkojalla on oikeus periä kohtuullista lisäkorvausta (esim. hallinnolliset kulut, perintätoimiston tai asianajajan palkkiot.)

Velan periminen

Huom: Jos viranomaisen maksut viivästyvät säännöllisesti, voit myös tehdä virallisen kantelun Euroopan komissiolle.

Korkolaskuri

EU-lainsäädäntö

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: