Yrittäjänä EU:ssa
Tarkistettu viimeksi: 13/05/2022

Työskentely julkisella sektorilla ulkomailla

Ulkomailla työskentelevät virkamiehet

Sinut katsotaan ulkomailla työskenteleväksi virkamieheksi, jos

Jos sen sijaan työskentelet kohdemaassa paikallisen julkisoikeudellisen yhteisön palveluksessa etkä ole kyseisen maan kansalainen, sinut katsotaan siirtotyöläiseksi.

Tarkista,

Pääsy julkisen sektorin työpaikkoihin

EU-kansalaisena sinulla on oikeus työskennellä toisessa EU-maassa myös julkisella sektorilla eli esimerkiksi valtion omistamissa yrityksissä, valtionhallinnossa tai julkisten viranomaisten palveluksessa.

EU-maat saattavat edelleen varata tiettyjä työpaikkoja vain omille kansalaisilleen, mutta vain jos niihin liittyy

Tällaisia tehtäviä on yleensä ulkosuhdehallinnossa, asevoimissa, poliisivoimissa ja turvallisuusjoukoissa sekä oikeus- ja verohallinnossa. Myös näissä virkojen, joihin ei kuulu julkisen vallan käyttöä, on kuitenkin oltava avoimia myös muiden EU-maiden kansalaisille. Esimerkiksi hallinnon ja teknisen tuen tehtävissä ei yleensä käytetä julkista valtaa, mistä syystä näitä työpaikkoja ei voi varata vain maan omille kansalaisille.

Jos haet työpaikkaa julkiselta sektorilta, voit joutua hakemaan ammattipätevyytesi virallista tunnustamista tulevassa työskentelymaassasi.

Toisesta EU-maasta hankitun ja kotimaisen työkokemuksen on oltava uudessa työskentelymaassasi samanarvoisia

Tärkeää

Jos olet toisesta EU-maasta työtä hakeva EU-kansalainen, sinulla on oikeus samoihin julkisiin työvoimapalveluihin kuin maan omilla kansalaisilla.

Esimerkkitapaus

Toisista EU-maista saatu työkokemus on arvokasta

Ranskalainen Elisa toimi Ranskassa opettajana kymmenen vuoden ajan ennen muuttoaan Italiaan. Hänet todettiin päteväksi työskentelemään opettajana Italiassa, mutta Italian viranomaiset eivät ottaneet huomioon hänen työkokemustaan, vaan sijoittivat hänet alimpaan palkka- ja kokemusluokkaan.

Jos Italiassa opettajien kokemus ja palkka määräytyvät työvuosien perusteella, on Italian viranomaisten pidettävä Elisan toisesta EU-maasta saamaa vertailukelpoista työkokemusta samanarvoisena kuin Italiasta saatua.

Katso myös:

Ammattipätevyyden tunnustaminen

Europass

Avoimet työpaikat Euroopassa

Usein kysyttyä

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: