Tarkistettu viimeksi : 14/02/2019

Matkapaketit ja yhdistetyt matkajärjestelyt

Jos olet ostamassa matkapakettia ja/tai joitakin yhdistettyjä matkapalveluita, EU:n kuluttajansuojasäännöt ovat turvanasi monella tavoin. Jos ostat paketin, sinulla on tarkoin määriteltyjä oikeuksia jo matkavarauksen tekoa edeltävästä ajasta alkaen aina siihen asti, kun lomasi päättyy. Sinulla on esimerkiksi oikeus saada tietoa ennen kuin allekirjoitat sopimuksen ja matkanjärjestäjän on asianmukaisesti toimitettava pakettiisi kuuluvat matkapalvelut. Lisäksi ostamasi matkapalvelut on suojattu niiden tarjoajan maksukyvyttömyyden varalta. Näitä oikeuksia sovelletaan kaikkiin matkatoimistolta, matkanjärjestäjältä tai miltä muulta tahansa myyjältä, joka toimii valmismatkan järjestäjänä, ostettuihin paketteihin riippumatta siitä, onko ne ostettu verkkosivuilta vai myymälästä. Nk. yhdistettyjen matkajärjestelyjen kohdalla matkustajalla on rajoitetumpia oikeuksia.

Nämä säännöt eivät kata yksittäisiä matkapalveluita (kuten lento tai majoitus, jotka varataan erikseen), tietyntyyppisiä liikematkoja, paketteja, jotka myydään puitesopimuksen perusteella satunnaisesti ja voittoa tavoittelemattomalta pohjalta vain rajoitetulle matkustajien ryhmälle, sekä alle 24 tuntia kestäviä matkoja, joihin ei kuulu majoitusta.

Matkapaketit – erityyppiset paketit mutta samat oikeudet

Kun varaat pakettiloman, ostat yhtä matkaa tai lomaa varten useamman erityyppisen matkapalvelun yhdistelmän. Palveluihin voi kuulua kuljetus, majoitus, autonvuokraus ja tietyin edellytyksin myös muita matkailupalveluita. Paketti voi olla etukäteen järjestetty – siihen kuuluu useampia matkanjärjestäjän tai matkatoimiston yhdistämiä palveluita – tai se voi olla räätälöidympi paketti, johon matkailija itse on valinnut palvelut ennen kuin sopimus on tehty. Molemmissa tapauksissa EU:n sääntöjä sovelletaan, jos matkapaketti on ostettu tietyllä tavalla.

Mitä tarkoitetaan matkapaketilla?

Matkasi on matkapaketti, jos

1. varaat matkanjärjestäjän tai matkatoimiston (verkkosivusto tai myyntipiste) kaltaisen elinkeinonharjoittajan yhdistämiä tai elinkeinonharjoittajan avulla yhdistettyjä matkapalveluita

tai

2. varaat matkapalveluita erillisillä sopimuksilla yksittäisiltä palveluntarjoajilta ja jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

Matkapalvelun (esim. majoitus) ja muun matkailupalvelun (esim. opastettu kierros, käynti konsertissa tai urheilutapahtumassa tai urheiluvälineiden vuokraus) yhdistelmä voidaan luokitella matkapaketiksi vain silloin, kun lisäpalvelu kattaa vähintään 25 %matkan kokonaisarvosta tai jos se on matkaan olennaisesti kuuluva osa.

Esimerkkitapaus

Matkapaketin varaaminen

Belgialainen Michel päätti varata kesälomamatkansa verkossa toimivan matkatoimiston kautta. Hän halusi lomailla kaksi viikkoa Italiassa ja valitsi paketin, johon kuuluivat lennot, hotellimajoitus ja joitakin päiväretkiä. Koska tämän kattavan paketin hinta oli edullinen, Michel päätti varata sen. Hän teki varauksen, allekirjoitti sopimuksen ja maksoi lomansa verkkomatkatoimiston kautta.

Matkapaketti – oikeus selkeään ja tarkkaan tietoon

Ennen kuin varaat paketin, myyntipisteen (verkkosivuston tai sovelluksen) tai matkatoimiston on annettava kaikki pakettia koskeva perustieto, kuten:

Sinun on saatava myös selkeää tietoa oikeuksistasi EU:n vakiomuotoisella lomakkeella, jossa on selitettävä, että sinulle on tarjottu matkapakettia, ja kerrottava tärkeimmistä oikeuksistasi.

Matkapaketti – muutokset ja sopimuksen irtisanominen

Hinnankorotus:matkanjärjestäjä voi korottaa paketin hintaa ainoastaan tiettyjen kustannusten noustessa (esim. polttoaineen hinta). Tämä on sanottava selkeästi sopimuksessa, ja hinnankorotus on tehtävä viimeistään 20 päivää ennen matkapaketin alkamista. Jos matkapaketin hinnankorotus on enemmän kuin 8 %, voit purkaa sopimuksen ilman peruutusmaksua.

Jos et pääsekään lähtemään matkalle, voit:

Nämä oikeudet ovat riippumattomia niistä oikeuksista, joita sinulla mahdollisesti on itse ottamasi peruutusturvavakuutuksen johdosta.

Matkanjärjestäjä peruuttaa paketin: Tavanomaisissa olosuhteissa sinulla on oikeus maksujen palautukseen ja tarvittaessa korvaukseen, jos matkanjärjestäjä peruu sopimuksen ennen matkan alkamista.

Peruutus poikkeustapauksissa: Matkanjärjestäjä voi peruuttaa matkapaketin esimerkiksi luonnonkatastrofin tai matkakohteen turvallisuusongelmien vuoksi, jos ne todennäköisesti vaikuttavat matkapaketin toteuttamiseen. Sinulla on oikeus perua matkapakettisi samoista syistä. Tällaisessa tapauksessa sinulla on oikeus saada kaikki suorittamasi maksut takaisin, mutta ei oikeutta lisäkorvaukseen.

Matkapaketti – järjestäjän vastuu matkapalvelujen asianmukaisesta toteuttamisesta

Matkanjärjestäjä on vastuussa kaikkien sopimukseen sisältyvien matkapalvelujen asianmukaisesta toteuttamisesta.

Jos matkapalveluja ei voida toteuttaa sovitun mukaisesti (palveluntarjoaja ei esimerkiksi voi tarjota sovitun mukaista kuljetusta määränpäähän, sovittua majoitustyyppiä tai varattua opaskierrosta), matkanjärjestäjän on ratkaistava ongelma ilman että siitä aiheutuu sinulle ylimääräisiä kustannuksia.

Jos vaihtoehtoisia järjestelyjä on mahdotonta toteuttaa tai perustelluista syistä et hyväksy sinulle ehdotettua vaihtoehtoa ja pakettiin kuuluu myös matkustajien kuljetus (esim. lento), järjestäjän on kuitenkin tarjottava sinulle paluukuljetus. Jos matkapalvelujen taso ei ole sovitun mukainen eikä tilannetta voida korjata matkan aikana, sinulla voi olla oikeus korvaukseen.

Matkapaketti – matkustajien avustaminen

Jos joudut pakettilomasi aikana vaikeuksiin (esim. sairastut tai kadotat passisi), matkanjärjestäjän on annettava sinulle apua (esim. tietoa terveyspalveluista tai konsuliavusta) ja tarvittaessa autettava sinua löytämään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä.

Yhdistetyt matkajärjestelyt

Yhdistetyillä matkajärjestelyillä tarkoitetaan kahta tai useampaa toisiinsa liittyvää matkapalvelua, jotka ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta erillisillä sopimuksilla. Matkajärjestelyt luokitellaan yhdistetyiksi, kun yksi elinkeinonharjoittaja edesauttaa myymiinsä matkapalveluihin yhdistettävien palveluiden varaamisessa ja kun palvelukokonaisuus ostetaan samaa matkaa tai lomaa varten.

Yhdistettyjä matkajärjestelyjä ovat vain sellaiset matkapalvelujen yhdistelmät, jotka eivät muodosta matkapakettia (ks. edellä) ja joiden yhteydessä elinkeinonharjoittaja edesauttaa

tai

Matkapalvelun (esim. majoitus) ja muun matkailupalvelun (esim. opastettu kierros tai konserttikäynti) yhdistelmä voidaan luokitella yhdistetyksi matkajärjestelyksi vain silloin, kun lisäpalvelu kattaa vähintään 25 % matkan kokonaisarvosta tai jos se on matkaan olennaisesti kuuluva osa.

Esimerkkitapaus

Yhdistettyjen matkajärjestelyjen varaaminen

Italiasta kotoisin oleva Laura varasi lomalentonsa Irlantiin suoraan lentoyhtiöltä ja myös maksoi sen sille. Vähän sen jälkeen kun Laura oli saanut sähköpostitse vahvistusviestin lennostaan, hän sai sähköpostitse myös linkin erään hotelliketjun sivustolle. Hotelliketju tarjosi hänelle edullista majoitusta Irlannin-loman ajaksi. Laura päätti hyödyntää tarjousta ja teki sopimuksen hotelliketjun kanssa vielä samana päivänä.

Yhdistetyt matkajärjestelyt – selkeää ja tarkkaa tietoa

Yhdistettyjä matkajärjestelyjä helpottavan elinkeinonharjoittajan on annettava sinulle selkeää tietoa oikeuksistasi EU:n vakiomuotoisella lomakkeella, jossa on ilmoitettava, että sinulle on tarjottu yhdistettyä matkajärjestelyä (ei pakettia), ja kerrottava oikeutesi.

Vastuu varausvirheistä

Nämä säännöt koskevat matkapaketteja sekä yhdistettyjä matkajärjestelyjä.

Kun varaat lomamatkaa, siitä vastaava elinkeinonharjoittaja (matkatoimisto tai verkkomatkatoimisto) on vastuussa, jos varausprosessin aikana ilmenee seuraavia ongelmia:

Elinkeinonharjoittaja ei ole vastuussa sinun tekemistäsi varausvirheistä eikä ongelmista, joita pidetään väistämättöminä tai jotka johtuvat poikkeuksellisista olosuhteista.

Maksukyvyttömyyssuoja

Nämä säännöt koskevat matkapaketteja sekä yhdistettyjä matkajärjestelyjä.

Jos elinkeinonharjoittaja, jolta varasit lomasi, joutuu vararikkoon, maksukyvyttömyyssuoja turvaa oikeuksiasi. EU-maissa on erilaisia järjestelmiä (esim. elinkeinonharjoittajan vakuutus tai vakuusrahasto), joiden avulla matkustajalle voidaan tällaisessa tapauksessa palauttaa hänen suorittamansa maksut. Tarvittaessa hänelle on myös tarjottava paluukuljetus, jos kuljetus oli myös osa hänen matkapakettiaan tai yhdistettyjä matkajärjestelyjään.

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: