Posljednji put provjereno: 01/04/2022

Paket-putovanja i povezani putni aranžmani

U skladu s pravilima EU-a osobama koje rezerviraju odmor u paket aranžmanu i/ili povezane putne aranžmane nudi se visoka razina zaštite potrošača. Pri kupnji paketa raspolažete precizno utvrđenim pravima, kojima je obuhvaćeno razdoblje prije i tijekom postupka rezervacije sve do kraja putovanja, primjerice pravo na predugovorne informacije, organizatorova odgovornost za uredno izvršenje usluga putovanja uključenih u paket i zaštita u slučaju nesolventnosti. Ta se prava odnose na pakete kupljene na internetu ili u agenciji, od organizatora putovanja, putničke agencije, ili bilo kojeg drugog trgovca koji djeluje u svojstvu organizatora paket-putovanja. Prava koja se odnose na takozvane „povezane putne aranžmane" nešto su ograničenija.

Napomena

Ta se pravila ne odnose na zasebne usluge putovanja (kao što je odvojeno rezerviran let ili smještaj), na određena poslovna putovanja, pakete prodane na temelju okvirnog ugovora na povremenoj neprofitnoj osnovi ograničenoj skupini putnika te pakete koji traju manje od 24 sata osim ako uključuju smještaj.

Paket-putovanja – različite vrste paketa podrazumijevaju jednaka prava za korisnika

Rezervacijom odmora u paket aranžmanu kupujete kombinaciju dviju ili više različitih vrsta usluga putovanja za isto putovanje ili odmor. Te usluge mogu uključivati prijevoz, smještaj, najam automobila ili pod posebnim uvjetima bilo koju drugu turističku uslugu. Paket može biti unaprijed organiziran, odnosno sastojati se od niza usluga koje je kombinirao organizator putovanja ili putnička agencija, ili prilagođen putniku, odnosno sastojati se od usluga koje je odabrao sam korisnik prije zaključivanja ugovora. U oba se slučaja primjenjuju pravila EU-a pod uvjetom da je paket-putovanje kupljen na određeni način.

Što je paket-putovanje?

Putovanje se smatra paketom ako je kupac:

1. u okviru jednog ugovora rezervirao usluge putovanja koje je kombinirao trgovac ili u čijem je kombiniranju pomogao trgovac, primjerice organizator putovanja ili putnička agencija (klasična ili internetska)

ili

2. rezervirao usluge putovanja u okviru zasebnih ugovora s različitim pružateljima usluga te ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

Kombinacija jedne usluge putovanja kao što je smještaj i druge turističke usluge, kao što je razgledavanje s vodičem, ulaznica za koncert ili sportski događaj ili iznajmljivanje sportske opreme može se smatrati paketom ako druga usluga čini 25 % ili više ukupne vrijednosti putovanja ili je ta usluga bitan element putovanja.

Primjer

Rezerviranje paket-putovanja

Michel iz Belgije odlučio je ljetne praznike organizirati preko internetske putničke agencije. Paket koji je odabrao, dvotjedni odmor u Italiji, uključivao je letove, hotelski smještaj i nekoliko jednodnevnih izleta. Budući da je ukupna cijena tog paketa bila vrlo privlačna i uključivala sve troškove, Michel ga je odlučio rezervirati. Ispunio je rezervaciju, potpisao ugovor i platio paket-aranžman putem internetske putničke agencije.

Paket-putovanja – prava kupca na jasne i točne informacije

Prije rezerviranja paketa, prodajno mjesto (na primjer web-mjesto ili aplikacija za rezervaciju) ili putnička agencija mora kupcu pružiti sve standardne informacije o paketu, kao što su:

Kupac mora primiti i jasne informacije o svojim pravima u obliku standardiziranog obrasca EU-a, u kojemu se navodi da se ponuda odnosi na paket i utvrđuju njegova prava.

Paket-putovanja – izmjene ili raskid ugovora

Povećanje cijene:organizator može povećati cijenu paketa samo ako dođe do povećanja određenih troškova (npr. cijene goriva). To se mora jasno navesti u ugovoru, a najkasnije se može primijeniti 20 dana prije početka paketa. Ako je povećanje cijene veće od 8 % ukupne cijene paketa, kupac može raskinuti ugovor bez naknade za raskid ugovora.

U slučaju nemogućnosti odlaska na putovanje postoje sljedeće opcije:

Ta su prava neovisna o pravima koja kupac može imati u okviru police osiguranja od otkaza putovanja.

Otkazivanje putovanja od strane organizatora: u uobičajenim uvjetima, ako organizator otkaže prodaju prije početka paket-putovanja, kupac ima pravo na povrat plaćanja i, prema potrebi, odštetu.

Otkazivanje putovanja u izvanrednim okolnostima: u slučaju prirodne katastrofe ili ozbiljnih prijetnji sigurnosti na odredištu koje bi mogle utjecati na paket, organizator taj paket može otkazati. Putnik može zbog istih razloga otkazati paket bez naknade. U tim slučajevima, kupac ima pravo na povrat cijelog uplaćenog iznosa, no ne i na dodatnu odštetu.

Napomena

Zbog trenutačne pandemije koronavirusa, organizatori kao alternativu povratu novca nude vaučere koji se mogu kasnije iskoristiti. Međutim, kupac ima pravo zatražiti povrat novca.

Paket-putovanja – odgovornost za uredno izvršenje usluga putovanja

Organizator je odgovoran za uredno izvršenje svih usluga putovanja uključenih u paket.

Ako se usluga putovanja ne može pružiti kako je predviđeno, na primjer ako pružatelj usluge ne može provesti dogovorenu uslugu ili to ne može učiniti u dogovorenom obliku (kao što je prijevoz do odredišta ili od njega, dogovoreni smještaj ili rezervirano razgledavanje s vodičem), organizator problem mora riješiti bez dodatnog troška za kupca.

Ako nije moguće organizirati alternativne aranžmane ili ako kupac na temelju valjanih razloga ponuđene aranžmane odbije, a paket uključuje prijevoz (primjerice putovanje zrakoplovom), organizator putniku mora ponuditi repatrijaciju. Ako usluge putovanja ne zadovolje dogovorene standarde i to nije moguće riješiti na licu mjesta, kupac može zatražiti odštetu.

Paket-putovanja – pomoć putnicima

U slučaju problema tijekom odmora u paket aranžmanu, primjerice zdravstvenih problema ili gubitka putovnice, organizator putovanja obavezan je pružiti pomoć korisniku odmora u paket aranžmanu primjerice u obliku informacija o zdravstvenim uslugama ili konzularnoj pomoći te, ako je to potrebno, pronalaženjem alternativnih putnih aranžmana.

Povezani putni aranžmani

Povezani putni aranžmani jesu dvije ili više usluga putovanja kupljene od različitih trgovaca u okviru zasebnih ugovora, koje su, međutim, povezane. Usluge se smatraju povezanim putnim aranžmanima ako trgovac omogućuje rezerviranje dodatnih usluga i ako su kupljene za isto putovanje ili odmor.

Povezanim putnim aranžmanima smatraju se samo kombinacije usluga putovanja koje nisu paketi (vidjeti prethodno navedeno) za koje trgovac omogućuje:

ili

Kombinacija jedne usluge putovanja kao što je smještaj i druge turističke usluge, kao što je razgledavanje s vodičem ili ulaznica za koncert, može se smatrati povezanim putnim aranžmanom samo ako dodatna usluga čini 25 % ili više ukupne vrijednosti putovanja ili je ta usluga bitan element putovanja.

Primjer

Rezerviranje povezanih putnih aranžmana

Laura iz Italije rezervirala je i platila let za putovanje u Irsku izravno od zračnog prijevoznika. Ubrzo nakon zaprimanja potvrde o letu elektroničkom poštom, dobila je poruku s poveznicom na hotelski lanac u Irskoj koji pruža zanimljivu ponudu za njezin boravak u Irskoj. Laura je istog dana odlučila iskoristiti tu ponudu i sklopiti ugovor s hotelskim lancem.

Povezani putni aranžmani – jasne i točne informacije

Trgovac koji nudi povezani putni aranžman kupcu mora pružiti jasne informacije o njegovim pravima u obliku standardiziranog obrasca EU-a, u kojemu se navodi da se ponuda odnosi na povezani putni aranžman (a ne na paket) i utvrđuju njegova prava.

Odgovornost za pogreške pri rezerviranju

Navedena se pravila primjenjuju na pakete i povezane putne aranžmane.

Pri rezerviranju odmora odgovorni trgovac (putnička agencija ili internetska putnička agencija) snosi odgovornost za sljedeće probleme koji se mogu pojaviti tijekom postupka rezerviranja:

Trgovci nisu odgovorni za pogreške pri rezerviranju koje su pripisive kupcu ili probleme koji se smatraju neizbježnima ili su nastali zbog izvanrednih okolnosti.

Zaštita u slučaju stečaja

Navedena se pravila primjenjuju na paket-putovanja i povezane putne aranžmane.

Zaštita u slučaju nesolventnosti pruža zaštitu kupcu u slučaju stečaja trgovca preko kojeg je rezervirao putovanje. Ovisno o predmetnoj zemlji EU-a ta zaštita može biti fond, osiguranje ili bilo koji drugi mehanizam iz kojega će se izvršiti povrat svih obavljenih plaćanja kupca i, prema potrebi, trošak repatrijacije ako je paket ili povezani putni aranžman uključivao prijevoz.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: