Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 28/02/2017

Posvojenje

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Ujedinjena Kraljevina trenutačno je punopravna država članica EU-a te se prava i obveze i dalje u potpunosti primjenjuju u Ujedinjenoj Kraljevini i na nju:

  • Pitanja i odgovori na temelju Zajedničkog izvješća pregovaračâ Europske unije i Ujedinjene Kraljevine od 8. prosinca 2017English
  • Publikacije EU-a o BrexituEnglish
  • Informacije i smjernice Vlade UK-a o BrexituEnglish

Ne postoje jedinstvena pravila EU-a o posvojenju. Svaka zemlja EU-a primjenjuje vlastita pravila.

Obratite se nacionalnim tijelima za informacije o zahtjevima za posvojenje i postupcima kojih se treba pridržavati.

Međutim, sve zemlje EU-a imaju neka zajednička načela utvrđena međunarodnim konvencijama o posvojenju:

  • biološki roditelji djeteta, ako su živi, moraju dati suglasnost
  • posvojenje mora biti u interesu djeteta
  • posvojenje mora odobriti sud ili upravno tijelo.

U većini zemalja EU-a dijete će moći dobiti vaše prezime i državljanstvo te bi trebalo imati ista prava nasljeđivanja kao vaše biološko dijete.

Kao posvojitelj imat ćete ista prava i obveze prema svojem djetetu kao svaki drugi roditelj.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje