Posljednji put provjereno: 14/12/2022

Najam automobila

Na razini EU-a nisu propisana posebna pravila o najmu automobila, ali vaša osnovna potrošačka prava vrijede i kad unajmljujete automobil u drugoj državi EU-a. To uključuje:

Pri rezervaciji automobila trebate razlikovati poduzeća za najam automobila od posrednika. Automobil ne unajmljujete izravno od posrednika, nego ga oni u vaše ime rezerviraju kod poduzeća za najam automobila. Za provedbu ugovora u slučaju spora odgovorno je poduzeće za najam automobila, osim ako je ugovorom propisano drugačije.

Ograničeno pravo na otkazivanje

Ako ste u EU-u automobil rezervirali na internetu, telefonom ili e-poštom, nemate automatski pravo na otkazivanje ni potraživanje povrata sredstava, čak i ako je to dopušteno uvjetima poslovanja poduzeća za najam automobila.

Napomena

Najam automobila nije obuhvaćen pravilima EU-a u skladu s kojima imate pravo odustati u roku od 14 dana.

Načelo nediskriminacije

Poduzeća za najam automobila sama prema troškovima koje snose određuju cijene i uvjete najma u različitim državama EU-a. Međutim, kad unajmljujete automobil, na internetu ili izravno u prostorima poduzeća za najam, na snazi su pravila EU-a o zabrani diskriminacije na osnovi nacionalnosti ili države boravišta.

Primjer

Stefanie je iz Njemačke i željela je unajmiti automobil u Irskoj. Na internetskim je stranicama poduzeća za najam bila navedena cijena od 70 EUR.

Međutim, kad je Stefanie obavijestila poduzeće o tome gdje živi, cijena je porasla na više od 140 EUR, što je obrazloženo time da ne boravi u Irskoj.

Stefanie se to činilo nepoštenim te se obratila Europskim potrošačkim centromKlikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici, na čiju je primjedbu poduzeće za najam automobila uskladilo poslovanje s pravilima EU-a.

Ne rezervirajte naslijepo!

Dobro proučite uvjete najma automobila prije nego što ga unajmite. Najvažniji su:

Osiguranje

Svako vozilo za najam treba biti osigurano od odgovornosti prema trećim osobama (to osiguranje vrijedi u svim državama EU-a). To bi osiguranje trebalo biti uključeno u cijenu najma.

Možete ugovoriti i neobvezno osiguranje i tako se osigurati od npr. ozljeda vozača, štete na vozilu, krađe vozila ili njegova dijela/sadržaja, vandalizma te dobiti pravnu pomoć.

Provjerite koje su vrste štete pokrivene vašim ugovorom o osiguranju. To bi trebalo biti navedeno u uvjetima ugovora o najmu.

Vožnja unajmljenog automobila u drugoj zemlji

Ako namjeravate unajmljeni automobil voziti u više zemalja, o tome pri rezervaciji morate obavijestiti poduzeće za najam. Ako vam poduzeće dopusti da vozilo odvezete izvan posjećene zemlje, može vam osigurati odgovarajuću dokumentaciju za vozilo, osiguranje i pomoć u slučaju kvara na cesti.

Ako živite u EU-u, a automobil unajmite u državi izvan EU-a, npr. Švicarskoj, primjenjuju se posebna pravila pri vožnji tog automobila u državama EU-a.

Ako unajmljenim automobilom namjeravate putovati i u EU-u i izvan njega, primjerice od Švicarske do Francuske, Njemačke, Austrije ili Italije, o tome trebate unaprijed obavijestiti poduzeće za najam vozila. Ono vam može ponuditi automobil registriran u EU-u kako bi se poštovalo carinske zakone EU-a. Većina poduzeća za najam automobila u Švicarskoj rezidentima EU-a nudi automobile s registarskim tablicama EU-a radi poštovanja carinskih zakona EU-a, ali to biste trebali provjeriti s poduzećem za najam automobila.

Poduzeće za najam automobila mora osigurati i da je automobil u skladu s carinskim i prometnim propisima države u koju ćete putovati. Primjerice, u mnogim su državama određenih mjeseci u godini obvezne zimske gume.

Provjerite informacije o sigurnosti u cestovnom prometu ako vozite u drugu državu EU-a.

Valjanost vozačke dozvole

Ako namjeravate unajmiti automobil i voziti ga u drugoj državi EU-a, trebate provjeriti i je li vaša vozačka dozvola ondje valjana.

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: