Posljednji put provjereno: 21/06/2022

Elektronička i gotovinska plaćanja

Elektroničke transakcije

Zahvaljujući pravilima EU-a za plaćanja vi i vaši klijenti možete lako obavljati elektroničke transakcije. Prema tim pravilima za plaćanja diljem EU-a banke moraju naplaćivati naknadu jednaku onoj za istovrsnu nacionalnu transakciju.

Ta pravila moraju primjenjivati i banke u zemljama EU-a izvan europodručja (Austrija, Belgija, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Slovačka, Slovenija i Španjolska.), koje zato ne smiju naplaćivati naknadu za plaćanje u eurima prema zemlji EU-a ili unutar nje koja je viša od naknade za plaćanje unutar matične zemlje u nacionalnoj valuti.

Naknade za plaćanje karticom nisu dopuštene

Ne smijete klijentima naplaćivati dodatne naknade za plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. To se odnosi na sva plaćanja karticama (u trgovinama i na internetu) u cijelom EU-u.

Dinamička konverzija valuta

Nudite li klijentima mogućnost da pri plaćanju karticom plate u vlastitoj valuti, a ne u valuti vaše zemlje ili internetske stranice?

Morate ih prije nego što potvrde kupovinu informirati o svim naknadama koje se primjenjuju na uslugu konverzije koju nudite. Te biste naknade trebali izraziti kao postotne marže u odnosu na posljednje dostupne referentne devizne tečajeve za euro en koje je izdala Europska središnja banka.

Primjer Gosti vašeg hotela žele stranom karticom platiti troškove boravka u svojoj domaćoj valuti. Vi biste trebali konvertirati iznos troška prema tečaju Europske središnje banke. Svoje goste morate obavijestiti o postotnoj marži koju ćete naplatiti povrh konvertiranog iznosa.

Primjer

Pritužba zbog naplate naknade za plaćanje karticom

Poduzeće za prodaju i distribuciju karata naplaćuje klijentima šest eura za plaćanje kreditnom karticom pri kupnji karata na internetu. Jedan od klijenata nije sretan i žali se lokalnom potrošačkom centru. Potrošački centar potvrđuje da naplata naknade nije dopuštena. Obraćaju se poduzeću za prodaju karata i od njega traže da odmah ukine naplatu naknade u internetskom alatu za plaćanje kojim se služi.

Nediskriminacija pri plaćanju

Možete prihvatiti bilo koju metodu plaćanja, ali ako vaši klijenti žele platiti elektroničkim putem (npr. izravnim terećenjem ili karticom) u valuti koju prihvaćate, morate provesti plaćanje bez obzira na to gdje se u EU-u nalaze klijent ili njegov pružatelj platnih usluga.

Primjer

Prihvaćanje plaćanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima

Klijent iz Belgije kupuje nove cipele u njemačkoj internetskoj trgovini i plaća finskom kreditnom karticom. Njemačko poduzeće mora prihvatiti plaćanje jer je na njegovoj internetskoj stranici navedeno da prihvaća plaćanja kreditnim karticama u eurima.

Višestruka autentifikacija potrošača

Do prosinca 2020. morate osigurati da vaše e-poduzeće može provesti pouzdanu autentifikaciju klijenata, npr. dvostruku ili višestruku autentifikaciju. To znači da će za svako internetsko plaćanje u vrijednosti većoj od 30 eura vaši klijenti morati upotrijebiti kombinaciju najmanje dvaju elemenata za autentifikaciju, tj. upotrijebit će:

Provjerite sa svojim pružateljem usluga platnog prometa kako možete ispuniti tu obvezu.

Pravila za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

Kako biste spriječili pranje novca i financiranje terorizma, morate primijeniti određene mjere pri stupanju u poslovni odnos ili provedbi povremenih transakcija klijenata, neovisno o tome jeste li vlasnik poduzeća ili pojedinac.

Te se mjere primjenjuju na pojedinačne operacije ili u više potencijalno povezanih operacija ako:

U tim situacijama morate obaviti provjeru klijenta, prije svega njegov identitet, kao i identitet stvarnog vlasnika tj. svake osobe koja je je stvarni vlasnik računa vašeg klijenta ili taj račun kontrolira ili u čije je ime transakcija provedena. Primijetite li sumnjive aktivnosti, prijavite ih financijsko-obavještajnoj jedinici en u svojoj zemlji.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Enterprise Europe Network može vam dati besplatan savjet.

Od pomoći vam može biti i alat za traženje službe za podršku.

Podijeli: