Posljednji put provjereno: 20/02/2019

Elektronička i gotovinska plaćanja

Odluka Ujedinjene Kraljevine o pozivanju na članak 50. UEU-a: Više informacija

Elektroničke transakcije

Zahvaljujući pravilima EU-a o plaćanjima u eurima vi i vaši klijenti možete lako obavljati elektroničke transakcije. Na temelju tih pravila, koja se primjenjuju na prekogranična plaćanja unutar EU-a, banke ne mogu vama ni vašim klijentima naplaćivati više nego za istovrsne nacionalne transakcije. Čak i banke sa sjedištem u državama članicama EU-a izvan europodručja moraju primjenjivati to pravilo.

Naknade za plaćanje karticom nisu dopuštene

Ne smijete klijentima naplaćivati dodatne naknade za plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. To se odnosi na sva plaćanja karticama (u trgovinama i na internetu) diljem EU-a. 

Primjer

Poduzeće za prodaju i distribuciju karata naplaćuje klijentima šest eura za plaćanje kreditnom karticom pri kupnji karata na internetu. Jedan od klijenata nije sretan i žali se lokalnom potrošačkom centru. Potrošački centar potvrđuje da naplata naknade nije dopuštena. Obraćaju se poduzeću za prodaju karata i od njih traže da odmah ukinu naplatu naknade sa svojeg internetskog alata za plaćanje.

Nediskriminacija pri plaćanju

Možete prihvatiti bilo koju metodu plaćanja, ali ako vaši klijenti žele platiti elektroničkim putem (npr. izravnim terećenjem ili karticom) u valuti koju prihvaćate, morate provesti plaćanje bez obzira na to gdje se unutar EU-a nalaze klijent ili njegov pružatelj platnih usluga.

Primjer

Klijent iz Belgije kupuje nove cipele u njemačkoj internetskoj trgovini s pomoću finske kartice VISA. Njemačko poduzeće mora prihvatiti plaćanje jer na njihovoj internetskoj stranici stoji da su kartice EURO VISA prihvatljivo sredstvo plaćanja.

Pravila za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

Kako biste spriječili pranje novca i financiranje terorizma, morate primijeniti određene mjere pri stupanju u poslovni odnos ili provedbi povremenih transakcija klijenata, neovisno o tome jeste li vlasnik poduzeća ili pojedinac.

Te se mjere primjenjuju na pojedinačne operacije ili u više možebitno povezanih operacija ako:

U tim situacijama morate obaviti provjeru klijenta, prije svega njegov identitet, kao i identitet stvarnog vlasnika – svake osobe koja je zapravo vlasnik računa klijenta ili taj račun kontrolira ili u čije se ime transakcija provela. Primijetite li sumnjive aktivnosti, prijavite ih financijsko-obavještajnoj jedinicien u svojoj zemlji.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima - Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: