Posljednji put provjereno: 17/12/2019

Elektronička i gotovinska plaćanja

Utječe li Brexit na vas?

Elektroničke transakcije

Zahvaljujući pravilima EU-a za plaćanja vi i vaši klijenti možete lako obavljati elektroničke transakcije. Prema tim pravilima za plaćanja širom EU-a banke moraju naplaćivati naknadu jednaku onoj za istovrsnu nacionalnu transakciju.

Ta pravila moraju primjenjivati i banke u zemljama EU-a izvan europodručja (Austrija, Belgija, Cipar, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Njemačka, Portugal, Slovačka, Slovenija i Španjolska.), koje zato ne smiju naplaćivati naknadu za plaćanje u eurima prema zemlji EU-a ili unutar nje koja je viša od naknade za plaćanje unutar matične zemlje u nacionalnoj valuti.

Naknade za plaćanje karticom nisu dopuštene

Ne smijete klijentima naplaćivati dodatne naknade za plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. To se odnosi na sva plaćanja karticama (u trgovinama i na internetu) u cijelom EU-u. 

Primjer

Pritužba zbog naplate naknade za plaćanje karticom

Poduzeće za prodaju i distribuciju karata naplaćuje klijentima šest eura za plaćanje kreditnom karticom pri kupnji karata na internetu. Jedan od klijenata nije sretan i žali se lokalnom potrošačkom centru. Potrošački centar potvrđuje da naplata naknade nije dopuštena. Obraćaju se poduzeću za prodaju karata i od njega traže da odmah ukine naplatu naknade u internetskom alatu za plaćanje kojim se služi.

Nediskriminacija pri plaćanju

Možete prihvatiti bilo koju metodu plaćanja, ali ako vaši klijenti žele platiti elektroničkim putem (npr. izravnim terećenjem ili karticom) u valuti koju prihvaćate, morate provesti plaćanje bez obzira na to gdje se u EU-u nalaze klijent ili njegov pružatelj platnih usluga.

Primjer

Prihvaćanje plaćanja debitnim ili kreditnim karticama u eurima

Klijent iz Belgije kupuje nove cipele u njemačkoj internetskoj trgovini i plaća finskom kreditnom karticom. Njemačko poduzeće mora prihvatiti plaćanje jer je na njegovoj internetskoj stranici navedeno da prihvaća plaćanja kreditnim karticama u eurima.

Pravila za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

Kako biste spriječili pranje novca i financiranje terorizma, morate primijeniti određene mjere pri stupanju u poslovni odnos ili provedbi povremenih transakcija klijenata, neovisno o tome jeste li vlasnik poduzeća ili pojedinac.

Te se mjere primjenjuju na pojedinačne operacije ili u više možebitno povezanih operacija ako:

U tim situacijama morate obaviti provjeru klijenta, prije svega njegov identitet, kao i identitet stvarnog vlasnika tj. svake osobe koja je je stvarni vlasnik računa vašeg klijenta ili taj račun kontrolira ili u čije je ime transakcija provedena. Primijetite li sumnjive aktivnosti, prijavite ih financijsko-obavještajnoj jedinicien u svojoj zemlji.

Povezane teme

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Potpora lokalnim poduzećima

Imate li pitanja o poslovanju preko granica, primjerice o izvozu ili širenju u drugu državu EU-a? Ako imate, Europska poduzetnička mreža može vam dati besplatan savjet.

Podijeli: