Poslovanje
Posljednji put provjereno: 04/05/2020

Stalni boravak (> 5 godina) za članove obitelji koji nisu državljani države članice EU-a

Utječe li Brexit na vas?

Pitanja i odgovori – prava građana EU-a i Ujedinjene Kraljevine u skladu sa porazumom o povlačenju

Od 1. siječnja 2021. mijenjaju se pravila za građane EU-a koji žive u Ujedinjenoj Kraljevini ili se tamo sele. Isto vrijedi i za državljane Ujedinjene Kraljevine koji žive u zemlji EU-a ili se sele u jednu od zemalja EU-a.

Imam stalni boravak u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u ili ću ga steći tijekom prijelaznog razdoblja

U načelu, vi i članovi vaše obitelji i dalje ćete imati stalni boravak u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Imam boravište u Ujedinjenoj Kraljevini / EU-u, ali još nemam pravo na stalni boravak

U načelu, vi i članovi vaše obitelji zadržat ćete postojeća prava boravka u zemlji domaćinu. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. Međutim, kako biste dobili novi boravišni status u Ujedinjenoj Kraljevini, morate se prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako živite u EU-u, što prije provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li dužni podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim se preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu / EU

Vi i članovi vaše obitelji možete se do 31. prosinca 2020. preseliti u Ujedinjenu Kraljevinu ili u zemlju EU-a u skladu s postojećim pravilima EU-a. To uključuje članove obitelji koji su državljani trećih zemalja. U Ujedinjenoj Kraljevini dužni ste se potom prijaviti u sustav za prijavu nastanjenja građana EU-a. Ako se selite u EU, provjerite s tijelima zemlje domaćina jeste li se dužni prijaviti i podnijeti zahtjev za novi boravišni status.

Želim otići u Ujedinjenu Kraljevinu / EU radi kratkotrajnog boravka

Postojeća pravila o prijavi kratkotrajnog boravka, prijavi boravišta u inozemstvu, prijavi članova obitelji koji su državljani država članica i prijavi članova obitelji koji su državljani trećih zemalja nastavljaju se primjenjivati barem do 31. prosinca 2020.

Potrebna mi je pomoć

Ako smatrate da se ne poštuju vaša prava na temelju zakonodavstva EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Detaljne informacije o provedbi Sporazuma o povlačenju i pravima građana

Članovi obitelji koji nisu državljani države članice EU-a neposredno prije isteka razdoblja od pet godina zakonitog i neprekinutog boravka u državi članici EU-a mogu podnijeti zahtjev za iskaznicu stalnog boravka u toj državi članici.

Iskaznica stalnog boravka često se izdaje besplatno (ili po istoj cijeni kao i osobne iskaznice za državljane). Trebala bi važiti 10 godina i podlijegati automatskoj obnovi bez bilo kakvih uvjeta ili zahtjeva.

Pri podnošenju zahtjeva za iskaznicu stalnog boravka član obitelji koji nije državljanin države članice EU-a mora dostaviti dokaz da je zakonito živio u toj državi članici 5 godina, primjerice važeću boravišnu iskaznicu izdanu prije 5 godina.

Ako imate problema s dobivanjem iskaznice stalnog boravka za članove vaše obitelji koji nisu državljani države članice EU-a, obratite se našoj službi za pomoć.

Čak i ako posjeduju iskaznicu stalnog boravka, članovima vaše obitelji koji nisu državljani države članice EU-a može i dalje biti potrebna viza za putovanje unutar EU-a. Više informacija o putnim ispravama za članove obitelji koji nisu državljani države članice EU-a

Često postavljana pitanja

Zakonodavstvo EU

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Podijeli: