Poslovanje
Posljednji put provjereno: 10/05/2022

Rješavanje pritužbi i sporova

Ako smatrate da vaš dobavljač električne energije ili plina krši vaša prava (u smislu ugovornih uvjeta, kvalitete usluge itd.), možete mu podnijeti pritužbu. Vaš vam dobavljač energije mora pružiti informacije o tome kako se podnosi pritužba. Tako biste trebali moći brzo riješiti spor i ostvariti povrat i/ili nadoknadu ako je to opravdano.

Ako ne budete zadovoljni načinom na koji je vaša pritužba riješena, imate pravo poslati svoju pritužbu neovisnom tijelu za izvansudsko rješavanje sporova Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici , poput pučkog pravobranitelja za energetiku.

Te mogućnosti ne ograničavaju vaše pravo na to da kasnije pokrenete postupak pred sudom.

Primjer

Pučki pravobranitelj može pomoći u rješavanju pritužbe

Helen iz Francuske nije bila zadovoljna sa svojim računom za potrošnju električne energije. Nije razumjela na koji je način dobavljač izračunao ukupni iznos koji je potrebno platiti i taj joj se iznos činio pretjeran.

Dobavljaču električne energije podnijela je pritužbu pisanim putem, ali odgovor koji je dobila nije bio zadovoljavajući. Osam tjedana nakon što je podnijela pritužbu, koju dobavljač nije riješio, Helen je odlučila predmet prijaviti pučkom pravobranitelju za energetiku. Pravobranitelj je od dobavljača zatražio da objasni što se dogodilo i ispravi pogrešku. Dobavljač je priznao da je pogriješio pri izračunu računa. Osim toga, promijenio je standardni obrazac računa kako bi potrošačima bio razumljiviji.

Nacionalne kontaktne točke za energetiku

U svojoj zemlji morate imati pristup jedinstvenoj kontaktnoj točki Klikom na poveznicu dokument se otvara na drugoj stranici , od koje možete dobiti sve informacije o svojim pravima povezanima s energijom, postojećem zakonodavstvu i načinima za djelotvorno rješavanje svih sporova sa svojim dobavljačem električne energije ili plina.

Nacionalna regulatorna tijela

Vaša prava kao potrošača energije u EU-u moraju biti utvrđena nacionalnim zakonodavstvom vaše zemlje. Za više informacija obratite se nacionalnom regulatornom tijelu , koje mora osigurati zaštitu potrošača u skladu s pravom EU-a.

Zakonodavstvo EU

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: