Uslužni alati

Odabir jezika

Zastava EU-a

Navigacijski put

Izbornik

Ažurirano : 20/12/2017

Rješavanje pritužbi i sporova

Imate nekoliko mogućnosti ako mislite da vaš opskrbljivač električnom energijom krši vaša prava (ugovorni uvjeti, kvaliteta usluge itd.).

Možete podnijeti pritužbu svojem opskrbljivaču plinom ili električnom energijom. Vaš vam opskrbljivač mora pružiti informacije o tome kako se podnosi pritužba.

Time bi vam se trebalo omogućiti brzo rješavanje sporova i povrat i/ili nadoknada sredstava ako su opravdani.

Ako ne budete zadovoljni načinom na koji je vaša pritužba riješena, imate pravo poslati svoju pritužbu neovisnom tijelu za izvansudske nagodbeEnglish , poput pučkog pravobranitelja za energetiku.

Tim mogućnostima ne ograničava se vaše pravo na to da kasnije pokrenete postupak pred sudom.

 

Primjer

Helen iz Ujedinjene Kraljevine nije bila zadovoljna sa svojim računom za potrošnju električne energije jer nije razumjela na koji je način opskrbljivač izračunao ukupni iznos koji je potrebno platiti i taj joj se iznos činio pretjeranim.

Opskrbljivaču električnom energijom podnijela je pritužbu pisanim putem, ali odgovor koji je dobila nije bio zadovoljavajući. Osam tjedana nakon što je podnijela pritužbu, koju opskrbljivač nije riješio, Helen je odlučila predstaviti slučaj pučkom pravobranitelju za energetiku. Pravobranitelj je od opskrbljivača zatražio da objasni što se dogodilo i ispravi pogrešku. Opskrbljivač je priznao da je pogriješio pri izračunu računa. Osim toga, promijenio je uobičajeni obrazac računa kako bi informacije iz računa potrošačima bile razumljivije.

 

Nacionalne kontaktne točke za energetiku

U svojoj zemlji morate imati pristup jedinstvenoj kontaktnoj točkiEnglish na kojoj možete dobiti sve informacije u vezi sa svojim energetskim pravima, trenutačnim zakonima i načinima za efikasno rješavanje svih sporova sa svojim opskrbljivačem električnom energijom ili plinom.

Nacionalna regulatorna tijela

Vaša prava kao potrošača energije u EU moraju biti opisana u nacionalnim zakonima vaše države. Za više informacija obratite se svojem nacionalnom regulatornom tijeluEnglish koje mora osigurati zaštitu potrošača u skladu s pravom EU-a.

Public consultations
    Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?
    Pomoć i savjetovanje