Posljednji put provjereno: 24/10/2019

Ograničenja koja se odnose na prtljagu

Utječe li Brexit na vas?

Ručna prtljaga i predana prtljaga

Kada putujete zrakoplovom iz zračne luke u EU-u, trebali biste voditi računa o određenim sigurnosnim zahtjevima za pakiranje i ukrcaj.

Vidi pravila o zabranjenim predmetimaen u ručnoj i predanoj prtljazi.

Detaljan popis zabranjenih predmeta dostupan je na internetskim stranicama zračnih prijevoznika. Informacije o zabranjenim predmetima mogu se od zračnih prijevoznika dobiti i usmenim putem.

Radi opće sigurnosti svi se predmeti skeniraju ili na drugi način provjeravaju prije prolaska u zaštićene zone zračne luke.

Trebate više informacija o pravilima u određenoj državi?

Trebate li podršku službi za pomoć korisnicima?

Obratite se specijaliziranim službama za pomoć

Podijeli: